Artist: 
Search: 
Eminem - Superman lyrics (Bulgarian translation). | [Girls voice is Dina Rea]
, 
, [Intro]
, Oooooh
, You high baby
, Yeah
, Ya'
, Talk to me
, You want...
04:59
video played 3,600 times
added 8 years ago
by kitkabg
Reddit

Eminem - Superman (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Girls voice is Dina Rea]
BG: [Момичета глас е Дина Rea]

EN: [Intro]
BG: [Intro]

EN: Oooooh
BG: Oooooh

EN: You high baby
BG: Можете високо бебето

EN: Yeah
BG: Да

EN: Ya'
BG: Ya'

EN: Talk to me
BG: Говори с мен

EN: You want me to tell you something
BG: Искаш ли да ти кажа нещо

EN: Uh-huh
BG: А-ха

EN: I know what you want to hear...
BG: Знам, че това, което искат да чуят ...

EN: [Chorus A]
BG: [Припев A]

EN: Cause, I know you want me baby, I think I want you too
BG: Защото, аз знам, че ме искаш, скъпа, аз мисля, че искате прекалено

EN: "I think I love you baby", I think I love you too
BG: "Мисля, че те обичам скъпа", мисля, че те обичам

EN: I'm here to save you girl, come be in Shady's world
BG: Аз съм тук, за да ви спести момиче, ела в света на Шейди е

EN: I want to grow together, let's let our love unfurl
BG: Искам да се развиват заедно, нека да ни развивам любов

EN: You know you want me baby, you know I want you too
BG: Знаете ли, че ме искаш, скъпа, ти знаеш, че искате прекалено

EN: They call me superman, i'm here to rescue you
BG: Те ме наричат Супермен, аз съм тук, за да те спася

EN: I want to save you girl, come be in Shady's world
BG: Искам да ви спаси момиче, ела в света на Шейди е

EN: "Ooooh boy you drive me crazy", bitch you make me hurl...
BG: "Оооох момче ме подлудява", кучко ти ме караш да хвърляме ...

EN: [Verse 1]
BG: [Куплет 1]

EN: They call me superman, leap tall hoes in a single bound
BG: Те ме наричат свръхчовек, скок височина мотики с ръка

EN: I'm single now, got no ring on this finger now
BG: Аз съм единствен сега, няма нито пръстен на този пръст сега

EN: I'd never let another chick bring me down, in a relationship
BG: Аз никога не съм позволя друга мадама ме оставяй, в една връзка

EN: Save it bitch, babysit, you make me sick
BG: Запишете го кучка, детегледачки, можете да ми се повдига

EN: Superman ain't savin' shit, girl you can jump on Shady's dick
BG: Супермен не е Савин'мамка му, момичето, с което може да скочи на пишка Shady's

EN: Straight from the hip, cut to the chase, I tell a muthafuckin' slut, to her face
BG: Прави от бедрото, нарязани на лов, да казах muthafuckin'уличница, за лицето

EN: Play no games, say no names, ever since I broke up with what's her face
BG: Play не игри, да речем нямат имена, откакто скъса с това, което е нейното лице

EN: I'm a different man, kiss my ass, kiss my lips, bitch why ask
BG: Аз съм различен мъж, целуни ме отзад, целуна устните ми, кучко защо питам

EN: Kiss my dick, get my cash, i'd rather have you whip my ass
BG: Целуни ми кура, да си взема пари в брой, по-скоро бих ви вкара задника ми

EN: Don't put out, i'll put you out, won't get out, i'll push you out
BG: Не слагайте, аз ще ви изнеса, няма да излезе, аз ще ви пускам

EN: Puss blew out, poppin' shit, wouldn't piss on fire to put you out
BG: Котаракът духна, по дяволите Poppin ', няма да се изпикая на огъня да ви изнеса

EN: Am I too nice, buy you ice, bitch if you died, I wouldn't buy you life
BG: Дали съм прекалено хубаво, да те лед, кучко, ако ти умря, аз няма да си купувате живот

EN: What you tryin' to be my new wife, what you Mariah, fly through twice...
BG: Какво се опитваш да ми е нова жена, това, което Марая, лети два пъти ...

EN: [Prechorus]
BG: [Prechorus]

EN: But I do know one thing though, bitches, they come they go
BG: Но аз знам едно нещо обаче, кучки, те идват да отидат

EN: Saturday through Sunday, Monday, Monday through Sunday yo'
BG: Събота до неделя, понеделник, от понеделник до неделя йо'

EN: Maybe i'll love you one day, maybe we'll someday grow
BG: Може би аз ще те обичам един ден, може би някой ден ще расте

EN: Till then just sit your drunk ass on that fuckin' runway ho'...
BG: До тогава просто си седя си пиян задника на тази шибана писта курви ...

EN: [Chorus B]
BG: [Припев B]

EN: Cause I can't be your Superman
BG: Защото не мога да бъда твоя Супермен

EN: Can't be your Superman
BG: Не може да си Супермен

EN: Can't be your Superman
BG: Не може да си Супермен

EN: Can't be your Superman
BG: Не може да си Супермен

EN: I can't be your Superman
BG: Не мога да съм твоя Супермен

EN: Can't be your Superman
BG: Не може да си Супермен

EN: Can't be your Superman
BG: Не може да си Супермен

EN: Your Superman, your Superman...
BG: Вашият Супермен, твоя Супермен ...

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: Don't get me wrong, I love these ho's
BG: Не ме разбирайте погрешно, аз обичам тези хо е

EN: It's no secret, everybody knows
BG: Не е тайна, всеки знае

EN: Yeah we fucked, bitch so what, that's about as far as your buddy goes
BG: Да ни прецака, кучка и какво от това, това е почти толкова, доколкото си приятел отива

EN: We'll be friends, i'll call you again, i'll chase you around every bar you attend
BG: Ние ще бъдем приятели, аз ще ти се обадя отново, аз ще ви гони около всеки бар посещавате

EN: Never know what kind of car i'll be in, we'll see how much you'll be partying then
BG: Никога не знаеш каква кола ще бъде, ще видим колко ще се купоните след това

EN: You don't want that, neither do I, I don't want to flip when I see you with guys
BG: Вие не искате, че нито аз, аз не искам да се обърна, когато се вижда с момчета

EN: Too much pride, between you and I
BG: Твърде много гордост, между теб и мен

EN: Not a jealous man, but females lie
BG: Не е ревнив мъж, но жените лъжа

EN: But I guess that's just what sluts do, how could it ever be just us two
BG: Но мисля, че това е точно това, което направи проститутките, как може някога да бъде само нас двамата

EN: I'd never love you enough to trust you, we just met and I just fucked you...
BG: Никога не съм искал ти достатъчно да имаш доверие, ние просто изпълнени и аз просто ти прецака ...

EN: [Prechorus]
BG: [Prechorus]

EN: [Chorus A / Chorus B]
BG: [Корус А / Корус Б]

EN: [Verse 3]
BG: [Стих 3]

EN: First thing you say, "I'm not fazed, I hang around big stars all day
BG: Първото нещо, което вие казвате:'Аз не съм fazed, аз се мотае около големите звезди през целия ден

EN: I don't see what the big deal is anyways
BG: Аз не виждам каква е голяма работа е във всеки случай

EN: You're just plain old Marshall to me"
BG: Ти си просто обикновена стара Маршал за мен'

EN: Ooh ya' girl run that game
BG: О, те и момиче тече тази игра

EN: "Hailie Jade, I love that name, love that tatoo, what's that say"
BG: "Хейли Джейд, аз обичам това име, любов, татуировка, какво, които казват"

EN: "Rot in pieces, uh, that's great"
BG: "Рот на парчета, ъ-ъ, това е страхотно"

EN: First off you don't know Marshall, at all so don't grow partial
BG: Първо ти не знаеш'Маршал", на всички така че не растат частично

EN: That's ammo for my arsenal, i'll slap you off that barstool
BG: амуниции Това е за моя арсенал, аз ще ви шамар на разстояние, че barstool

EN: There goes another lawsuit, leave handprints all across you
BG: Отиде друго дело, оставете handprints всичко, което в

EN: Good Lordy whoadie, you must be gone off that water bottle
BG: Добър Lordy whoadie, трябва да сте заминали, че шише за вода

EN: You want what you can't have, ooh girl that's too damn bad
BG: Вие искате това, което не може да има, о момиче, което е ужасно лош

EN: Don't touch what you can't grab, end up with two backhands
BG: Не докосвайте това, което не може да вземете, в крайна сметка с два бекхенди

EN: Put anthrax on a tampax, and slap you till you can't stand
BG: Сложи антракса в tampax и шамар теб, докато не мога да понасям

EN: Girl you just blew your chance, don't mean to ruin your plans...
BG: Момиче, ти просто взривиха своя шанс, не искам да ви развалям плановете ...

EN: [Prechorus]
BG: [Prechorus]

EN: [Chorus A / Chorus B]
BG: [Корус А / Корус Б]

EN: [Chorus B x2]
BG: [Корус Б x2]