Artist: 
Search: 
Eminem - Stan / Forever (On Le Grand Journal) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | [::: Stan :::]
, My tea's gone cold I'm wondering why I?
, Got out of bed at all
, The morning rain...
03:46
video played 9,885 times
added 8 years ago
Reddit

Eminem - Stan / Forever (On Le Grand Journal) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [::: Stan :::]
BG: [::: Стан:::]

EN: My tea's gone cold I'm wondering why I?
BG: Моят чай си отиде студено аз се чудех защо?

EN: Got out of bed at all
BG: Имаш ли от леглото на всички

EN: The morning rain clouds up my window
BG: На следващата сутрин дъждовни облаци ми прозорец

EN: And I can't see at all
BG: И аз не мога да видя на всички

EN: And even if I could it'd all be gray
BG: И дори, ако можех, че ще да бъдат сиви

EN: But your picture on my wall
BG: Но картината на стената ми

EN: It reminds me that it's not so bad
BG: Това ми напомня, че това не е толкова зле

EN: It's not so bad
BG: Това не е толкова зле

EN: My tea's gone cold I'm wondering why I?
BG: Моят чай си отиде студено аз се чудех защо?

EN: Got out of bed at all
BG: Имаш ли от леглото на всички

EN: The morning rain clouds up my window
BG: На следващата сутрин дъждовни облаци ми прозорец

EN: And I can't see at all
BG: И аз не мога да видя на всички

EN: And even if I could it'd all be gray
BG: И дори, ако можех, че ще да бъдат сиви

EN: But your picture on my wall
BG: Но картината на стената ми

EN: It reminds me that it's not so bad
BG: Това ми напомня, че това не е толкова зле

EN: It's not so bad
BG: Това не е толкова зле

EN: Dear Slim, I wrote you but you still ain't callin'
BG: Скъпи Слим, пиша ти пише, но все още не се обаждаш'

EN: I left my cell, my pager
BG: Аз оставих ти мобилния си, моя пейджър

EN: And my home phone at the bottom
BG: И моят домашен телефон в дъното

EN: I sent two letters back in autumn
BG: Изпратих ти две писма през есента

EN: You must not have got 'em
BG: Не трябва да имаме ги

EN: It probably was a problem
BG: Вероятно е проблем

EN: At the post office or somethin'
BG: В пощата или нещо такова'

EN: Sometimes I scribble addresses
BG: , Понякога нахвърлям адреса

EN: Too sloppy when I jot 'em
BG: Твърде помия, когато йота ги

EN: But anyways fuck it
BG: Но във всеки случай го чукаш

EN: What's been up man, how's your daughter?
BG: Това, което е до човек, как е дъщеря ти?

EN: My girlfriend's pregnant too
BG: Моя приятелка е бременна също

EN: I'm out to be a father
BG: Аз съм се, че е баща

EN: If I have a daughter, guess what I'm a call her?
BG: Ако имам дъщеря, предполагам, това, което аз съм се свърже с нея?

EN: I'm a name her Bonnie
BG: Аз съм името си Бони

EN: I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry
BG: Прочетох за чичо ти Рони също, съжалявам

EN: I had a friend kill himself over some bitch
BG: Имах приятел, който се самоуби заради някаква кучка

EN: Who didn't want him
BG: Кой не го искат

EN: I know you probably hear this everyday
BG: Знам, че чуваш това сигурно всеки ден

EN: But I'm your biggest fan
BG: Но аз съм най-големият ви фен

EN: I even got the underground shit that you did with scam
BG: Аз дори имам подземен нещата, които направи с измама

EN: I got a room full of your posters
BG: Имам стая пълна с твои постери

EN: And your pictures man
BG: И снимките си мъж

EN: I like the shit you did with Ruckus too
BG: Харесва ми пука направи с врява твърде

EN: That shit was fat
BG: Това лайно е дебел

EN: Anyways I hope you get this, man
BG: Както и да е Надявам се да се получи това, човече

EN: Hit me back just to chat
BG: Удари ме обратно само за чат

EN: Truly yours, your biggest fan
BG: Защото, най-големият ви фен

EN: This is Stan
BG: Това е Стан

EN: My tea's gone cold I'm wondering why I?
BG: Моят чай си отиде студено аз се чудех защо?

EN: Got out of bed at all
BG: Имаш ли от леглото на всички

EN: The morning rain clouds up my window
BG: На следващата сутрин дъждовни облаци ми прозорец

EN: And I can't see at all
BG: И аз не мога да видя на всички

EN: And even if I could it'd all be gray
BG: И дори, ако можех, че ще да бъдат сиви

EN: But your picture on my wall
BG: Но картината на стената ми

EN: It reminds me that it's not so bad
BG: Това ми напомня, че това не е толкова зле

EN: It's not so bad
BG: Това не е толкова зле

EN: Dear Slim, you still ain't called or wrote
BG: Скъпи Слим, все още не се нарича или пише

EN: I hope you have the chance, I ain't mad
BG: Надявам се, че имате възможност, не е луд

EN: I just think it's fucked up, you don't answer fans
BG: Аз просто мисля, че е прецакан, не е отговор феновете

EN: If you didn't want to talk to me
BG: Ако не искаше да говори с мен

EN: Outside the concert you didn't have to
BG: Извън концерт, на който не трябва да

EN: But you could've signed an autograph for Matthew
BG: Но вие може да сте влезли с автограф на Матей

EN: That's my little brother man
BG: Това е моят малък човек, брат

EN: He's only 6 years old
BG: Той е само на 6 години

EN: We waited in the blistering cold for you
BG: Чакахме в човече, за теб

EN: For 4 hours and you just said "No"
BG: В продължение на 4 часа и вие току-що каза'Не"

EN: That's pretty shitty man
BG: Това е доста тъп човек

EN: You're like his fuckin' idol
BG: Ти си като шибания си идол

EN: He wants to be just like you man
BG: Той иска да бъде точно като теб мъж

EN: He likes you more than I do
BG: Обичам те повече от мен

EN: I ain't that mad though I just don't like bein' lied to
BG: Никога не съм бил луд въпреки че аз просто не обичам Bein'излъга

EN: Remember when we met in Denver
BG: Помниш ли, когато се срещнахме в Денвър

EN: You said if I write to you, you would write back
BG: Ти каза, че ако аз ти пиша, ще пиша обратно

EN: See I'm just like you in a way
BG: Виж аз съм точно като теб по начин,

EN: I never knew my father neither
BG: Никога не съм знаел нито баща ми

EN: He used to always cheat on my mom and beat her
BG: Той използва винаги да изневеряват на майка ми и я победи

EN: I can relate to what you're sayin' in your songs
BG: Мога да се отнасят до това, което казвам в песните си

EN: So when I have a shitty day
BG: Така че, когато имам тъпите дни

EN: I drift away and put 'em on
BG: Аз отклонение и да ги на

EN: Cause I don't really got shit else
BG: Защото аз наистина не се получи друго лайно

EN: So that shit helps when I'm depressed
BG: Така, че глупости помага, когато съм депресирани

EN: I even got a tattoo
BG: Аз дори имам една татуировка

EN: With your name across the chest
BG: С името си в гърдите

EN: Sometimes I even cut myself
BG: Понякога дори Порязах

EN: To see how much it bleeds?
BG: За да видите колко много кърви?

EN: It's like Adrenaline
BG: Това е като адреналин

EN: The pain is such a sudden rush for me
BG: Болката е толкова внезапна треска за мен

EN: See everything you say is real
BG: Вижте всичко, което казвате е реална

EN: And I respect you 'cause you tell it
BG: И аз уважавам ви, защото ти го кажа

EN: My girlfriend's jealous
BG: Приятелката ми е ревнив

EN: 'Cause I talk about you 24/7
BG: Защото аз говоря за теб 24 / 7

EN: But she don't know you like
BG: Но тя не ви познавам като

EN: I know you Slim, no one does
BG: Познавам те Слим, никой не прави

EN: She don't know what it was like?
BG: Тя не знам какво е било?

EN: For people like us growing up
BG: За хора като нас расте

EN: You've gotta call me man
BG: Вие трябва да ми се обади човек

EN: I'll be the biggest fan you'll ever lose
BG: Аз ще бъда най-големият фен, който някога ще загубят

EN: Sincerely yours, Stan
BG: С уважение, Стан

EN: P.S. We should be together too
BG: PS Ние трябва да бъдем заедно твърде

EN: My tea's gone cold I'm wondering why I?
BG: Моят чай си отиде студено аз се чудех защо?

EN: Got out of bed at all
BG: Имаш ли от леглото на всички

EN: The morning rain clouds up my window
BG: На следващата сутрин дъждовни облаци ми прозорец

EN: And I can't see at all
BG: И аз не мога да видя на всички

EN: And even if I could it'd all be gray
BG: И дори, ако можех, че ще да бъдат сиви

EN: But your picture on my wall
BG: Но картината на стената ми

EN: It reminds me that it's not so bad
BG: Това ми напомня, че това не е толкова зле

EN: It's not so bad
BG: Това не е толкова зле

EN: Dear Mister, I'm too good to call or write my fans
BG: Уважаеми Господине, аз съм твърде добре да се обадите или пишете ми фенове

EN: This'll be the last package I ever send your ass
BG: Това ще бъде последният пакет, което някога съм ти пращам

EN: It's been six months and still no word
BG: Той е бил шест месеца и все още не се знае

EN: I don't deserve it?
BG: Аз не го заслужават?

EN: I know you got my last two letters
BG: Знам, че имаш последните ми две писма

EN: I wrote the addresses on 'em perfect
BG: Аз написах адресите върху ги перфектни

EN: So this is my cassette I'm sending you
BG: Така че това е моята касета аз ви пращам

EN: I hope you hear it
BG: Надявам се да го чуя

EN: I'm in the car right now
BG: Аз съм в колата в момента

EN: I'm doing 90 on the freeway
BG: Правя 90 на магистралата

EN: Hey Slim, I drink a fifth of vodka
BG: Ей Слим, аз пия много водка

EN: Ya dare me to drive?
BG: Я. смея аз да карам?

EN: You know this song by Phil Collins
BG: Знаеш ли тази песен на Фил Колинс

EN: 'From the air in the night'
BG: "Въз основа на въздуха в нощта"

EN: About that guy who could have saved
BG: За този човек, които могат да се спасят

EN: That other guy from drowning?
BG: Това другия от удавяне?

EN: But didn't, then Phil saw it all
BG: Но не, след това Фил видял всичко

EN: Then at his show he found him
BG: След това на негово шоу го открил

EN: That's kinda how this is
BG: Това е вид е това което

EN: You could have rescued me from drowning
BG: Можеше да ме спасиш от удавяне

EN: Now it's too late
BG: Сега е твърде късно

EN: I'm on a thousand downers, now I'm drowsy
BG: Аз съм на хиляда downers, сега съм сънлив

EN: And all I wanted was a lousy letter or a call
BG: И всичко, което исках е отвратителен писмо или обаждане

EN: I hope you know
BG: Аз се надявам, че

EN: I ripped all your pictures off the wall
BG: Аз изтръгнат всички ваши снимки от стената

EN: I loved you Slim, we could have been together
BG: Обичах те Слим, можехме да сме заедно

EN: Think about it, you ruined it now
BG: Помислете за това, го съсипа сега

EN: I hope you can't sleep and you dream about it
BG: Надявам се, че не могат да спят и сънуват за него

EN: And when you dream, I hope you can't sleep
BG: И когато си мечтаеш, надявам се да не мога да спя

EN: And you scream about it
BG: И ти крещи за това

EN: I hope your conscious eats at you
BG: Надявам се яде в съзнание в теб

EN: And you can't breathe without me
BG: И вие не може да диша без мен

EN: See Slim, "Shut up bitch!
BG: Виж Слим:'Млъкни кучко!

EN: I'm trying to talk"
BG: Опитвам се да поговорим'

EN: Hey Slim, that's my girlfriend screaming in the trunk
BG: Ей Слим, това е приятелката ми крещи в багажника

EN: But I didn't slit her throat I just tied her up
BG: Но аз не цепка си гърлото аз просто си вързан

EN: See I ain't like you
BG: Виж аз не съм искала

EN: 'Cause if she suffocates she'll suffer more
BG: Защото ако тя задушава тя ще пострада повече

EN: And then she'll die too
BG: И тогава тя ще умре

EN: Well gotta go
BG: Ами да тръгваме

EN: I'm almost at the bridge now
BG: Аз съм почти на моста сега

EN: Oh shit! I forgot!
BG: Мамка му! Забравих!

EN: How am I supposed to send this shit out?
BG: Как мога да изпратя това лайна?

EN: My tea's gone cold I'm wondering why I?
BG: Моят чай си отиде студено аз се чудех защо?

EN: Got out of bed at all
BG: Имаш ли от леглото на всички

EN: The morning rain clouds up my window
BG: На следващата сутрин дъждовни облаци ми прозорец

EN: And I can't see at all
BG: И аз не мога да видя на всички

EN: And even if I could it'd all be gray
BG: И дори, ако можех, че ще да бъдат сиви

EN: But your picture on my wall
BG: Но картината на стената ми

EN: It reminds me that it's not so bad
BG: Това ми напомня, че това не е толкова зле

EN: It's not so bad
BG: Това не е толкова зле

EN: Dear Stan, I meant to write you sooner
BG: Скъпи Стен исках да ти пиша по-рано

EN: But I've just been busy
BG: Но аз просто бях зает

EN: You said your girlfriend's pregnant now
BG: Ти каза, че приятелката ти е бременна сега

EN: How far along is she?
BG: В кой месец е?

EN: Look I'm really flattered
BG: Виж наистина съм много поласкан

EN: You would call your daughter that
BG: Вие ще кръстиш дъщеря си, че

EN: And here's an autograph for your brother
BG: А ето и автограф и за брат си

EN: I wrote it on your starter cap
BG: Написах го на стартера си шапка

EN: I'm sorry I didn't see you at the show
BG: Съжалявам, че не те видях на изложението

EN: I must have missed you
BG: Трябва да сте пропуснали

EN: Don't think I did that shit intentionally
BG: Не мисля, че върши глупости умишлено

EN: Just to diss you
BG: Само да ви Дис

EN: And what's this shit you said about
BG: И каква е тази глупост, каза за

EN: You like to cut your wrist too?
BG: Можете ли да отрежа китката също?

EN: I say that shit just clownin' dawg
BG: Според мен това са само clownin'Dawg

EN: C'mon, how fucked up is you?
BG: Хайде, си прецакан ви?

EN: You got some issues Stan
BG: Имаш си наследник Стен

EN: I think you need some counselin''
BG: Мисля, че имате нужда от counselin''

EN: To help your ass from bouncin' off the walls
BG: За да си задника от скачането от стените

EN: When you get down some
BG: Когато се определят някои

EN: And what's this shit about us
BG: И каква е тази глупост, за нас

EN: Meant to be together?
BG: Родени един за друг?

EN: That type of shit'll make me not want us
BG: Този вид shit'll ме карат да не ни искат

EN: To meet each other
BG: За да се срещат

EN: I really think you and your girlfriend
BG: Аз наистина мисля, че и приятелката ти

EN: Need each other
BG: Нуждаете се от всяка друга

EN: Or maybe you just need to treat her better
BG: Или може би просто трябва да се отнасяш с нея по-добре

EN: I hope you get to read this letter
BG: Надявам се да стигнем до това писмо

EN: I just hope it reaches you in time
BG: Аз просто се надявам, че да стигне навреме

EN: Before you hurt yourself
BG: Преди да се нараниш

EN: I think that you'll be doin' just fine
BG: Мисля, че ще правя добре

EN: If you'd relax a little
BG: Ако искате се отпуснете малко

EN: I'm glad I inspire you
BG: Радвам се, че ви вдъхновява

EN: But Stan, why are you so mad?
BG: Но Стан, защо са ти толкова ядосан?

EN: Try to understand
BG: Опитай се да разбереш

EN: That I do want you as a fan
BG: Че искаш като фен

EN: I just don't want you to do some crazy shit
BG: Аз просто не искам да направя някои луди глупости

EN: I seen this one shit on the news
BG: Виждал съм този глупости по новините

EN: A couple weeks ago that made me sick
BG: Преди няколко седмици, че ме накара болни

EN: Some dude was drunk and drove his car over a bridge
BG: Някои пич е бил пиян и управлявал автомобила си в продължение на мост

EN: And had his girlfriend in the trunk
BG: И трябваше приятелката си в багажника

EN: And she was pregnant with his kid
BG: И тя е бременна с детето му

EN: And in the car they found a tape
BG: И в колата намерили касета

EN: But it didn't say who it was to?
BG: Но не каза кой е това?

EN: Come to think about it
BG: Хайде да мисля за това

EN: His name was, it was you! Damn!
BG: Името му е, че си ти! По дяволите!

EN: [::: Forever :::]
BG: [::: Forever:::]

EN: It may not mean nothing to y'all
BG: Тя не може да означава нищо за всички вие

EN: Understand nothin' was done for me
BG: Разберете, нищо е направил за мен

EN: So I don't plan on stoppin' at all
BG: Така че аз не правя план за stoppin'на всички

EN: I want this shit forever man, ever man, ever man
BG: Искам тази гадост завинаги човек, някога човек, някога човек

EN: I'm sellin' shit down at the mall
BG: Аз съм лайно продавам надолу в търговския център

EN: And tellin' every girl she the one for me
BG: И казвам на всеки тя момиче една за мен

EN: And I ain't even plannin' to call
BG: А аз дори не е plannin'да се обадя

EN: I want this shit forever man, ever man, ever man
BG: Искам тази гадост завинаги човек, някога човек, някога човек

EN: Last name, Ever, first name, Greatest
BG: Фамилия, Някога, първото име, Greatest

EN: Like a sprained ankle, boy ain't nothin' to play with
BG: Като изкълчен глезен, момчето не е какво да се играе с

EN: It started off local but thanks to all the haters
BG: Той започна местните, но благодарение на всички, които те мразят

EN: I know G4 pilots on a first name basis
BG: Знам, G4 пилоти на първа база име

EN: And your city faded off to brown, Nino
BG: А вашия град избледнели разстояние до кафяво, Нино

EN: She insists she got more class, we know
BG: Тя настоява, че има повече класа, ние знаем,

EN: Swimmin' in the money, come and find me, Nemo
BG: Swimmin'в пари, ела и ме намери, Немо

EN: If I was at the club, you know I ball, Kimo
BG: Ако аз бях в клуба, вие знам топката, Кимо

EN: Drop the mix tape, that shit sounded like an album
BG: Хвърли микс лента, че звучи като лайно на албум

EN: Who'd have thought a country wide tour would be the outcome
BG: Кой би си помислил за цялата страна, турците ще е резултатът

EN: Labels want my name beside the X like Malcom
BG: Етикети искам името ми освен X като Малкълм

EN: Everybody got a deal, I did it without one
BG: Всеки има сделка, аз го направих без един

EN: Yeah, nigga, I'm about my business
BG: Да, негър, аз съм за моя бизнес

EN: Killin' all these rappers, you would swear I had a hit list
BG: Killin'всички тези рапъри, ще Кълна се, че е хит списък

EN: Everybody who doubted me is askin' for forgiveness
BG: Всеки, който ме съмнява е питат за прошка

EN: If you ain't been a part of it, at least you got to witness, bitches
BG: Ако не е бил част от него, най-малкото, което имам да присъства, кучки

EN: It may not mean nothing to y'all
BG: Тя не може да означава нищо за всички вие

EN: Understand nothin' was done for me
BG: Разберете, нищо е направил за мен

EN: So I don't plan on stoppin' at all
BG: Така че аз не правя план за stoppin'на всички

EN: I want this shit forever man, ever man, ever man
BG: Искам тази гадост завинаги човек, някога човек, някога човек

EN: I'm sellin' shit down at the mall
BG: Аз съм лайно продавам надолу в търговския център

EN: And tellin' every girl she the one for me
BG: И казвам на всеки тя момиче една за мен

EN: And I ain't even plannin' to call
BG: А аз дори не е plannin'да се обадя

EN: I want this shit forever man, ever man, ever man
BG: Искам тази гадост завинаги човек, някога човек, някога човек

EN: I used to have hood dreams, big fame, big chains
BG: Използвах да има качулка мечти, голяма слава, големите вериги

EN: I stuck my dick inside this life until that bitch came
BG: Аз остана ми кура вътре в този живот, докато тази кучка дойде

EN: I went hard, all fall like the ball teams
BG: Отидох трудно, всички падат като топката отбори

EN: Just so I could make it rain all spring
BG: Просто за да мога да го дъжд всички пролетта

EN: Y'all seen my story, my glory
BG: Y'all виждал моята история, моята слава

EN: I had raped the game young
BG: Имах изнасилена играта младите

EN: You can call it statutory
BG: Можете да го наречем по закон

EN: When a nigga blow up, they can build statures of me
BG: Когато един негър удар, те могат да изградят ръст от мен

EN: Old money Benjamin Button, what, nuttin'
BG: Стари пари Бенджамин Бътън, какво, Nuttin'

EN: Now super bad chicks givin' me Mac lovin'
BG: Сега супер зле дава пилета'ме Mac обичам

EN: You'd think I ran the world like Michelle's husband
BG: Човек би си помислил Тичах по света като съпруга на Michelle

EN: You'd think these niggas know me when they really doesn't
BG: Вие искате мисля, че тези негри ме познават, когато те наистина не

EN: Like they was down with the old me, no, you fuckin' wasn't
BG: Като те е намалял със стария ми, не, ти шибан не е

EN: You're such a fuckin' loser, he didn't even go to class Bueller
BG: Ти си такъв шибан губещ, той дори не отиде в клас Бюлер

EN: Trade the Grammy plaques just to have my granny back
BG: Търговия на'Грами" плаки, само за да имам баба назад

EN: Remember she had that bad hip like a fanny pack
BG: Не забравяйте, тя е толкова зле като хип хюмнетка

EN: Chasin' that stardom would turn you into a maniac
BG: Преследва', че звездата ще ви превърне в един маниак

EN: All the way in Hollywood and I can't even act
BG: По целия път в Холивуд и дори не мога да действа

EN: They pull their cameras out and God damn they snap
BG: Те изтеглят своите камери, и по дяволите те модула

EN: I used to want this thing forever, y'all can have it back
BG: Използвах да искат това нещо вечно, всички вие може да го има назад

EN: It may not mean nothing to y'all
BG: Тя не може да означава нищо за всички вие

EN: Understand nothin' was done for me
BG: Разберете, нищо е направил за мен

EN: So I don't plan on stoppin' at all
BG: Така че аз не правя план за stoppin'на всички

EN: I want this shit forever man, ever man, ever man
BG: Искам тази гадост завинаги човек, някога човек, някога човек

EN: I'm sellin' shit down at the mall
BG: Аз съм лайно продавам надолу в търговския център

EN: And tellin' every girl she the one for me
BG: И казвам на всеки тя момиче една за мен

EN: And I ain't even plannin' to call
BG: А аз дори не е plannin'да се обадя

EN: I want this shit forever man, ever man, ever man
BG: Искам тази гадост завинаги човек, някога човек, някога човек

EN: Okay, hello it's da martian, space jam Jordan's
BG: Добре, здравей, че е га Марс, конфитюр пространство на Йордания

EN: I want this shit forever, wake up and smell the garden
BG: Искам тази гадост завинаги, събуди се и мирис на градина

EN: Fresher than the harvest, step up to the target
BG: Свежо от реколтата, да се ускори до целта

EN: If I had one guess then I guess I'm just New Orleans
BG: Ако имах едно Предполагам тогава аз предполагам, че съм само на Ню Орлиънс

EN: And I will never stop like I'm runnin' from the cops
BG: И аз никога няма да спре, че съм бяга от ченгета

EN: Hop up in my car and told my chauffeur, to the top
BG: Хоп в колата си и казах на шофьора, в началото на страницата

EN: Life is like a fuckin' roller coaster then it drops
BG: Животът е като шибан влакче в увеселителен парк след това го хвърля

EN: But what should I scream for, this is my theme park
BG: Но това, което трябва да крещи за това е моята тема парк

EN: My mind shines even when my thoughts seem dark
BG: Умът ми блести, дори когато мислите ми изглежда тъмно

EN: Pistol on my side, you don't wanna hear that thing talk
BG: Пистолет на моя страна, не искат да чуят, че говори нещо

EN: Let the king talk, check the price and pay attention
BG: Нека говорим цар, проверете цената и да обърне внимание

EN: Lil Wayne, that's what they got to say or mention
BG: Лил Уейн, това е това, което имам да кажа или спомена

EN: I'm like Nevada in the middle of the summer
BG: Аз съм като Невада в средата на лятото

EN: I'm restin' in the lead, I need a pillow and a cover
BG: Аз съм restin'по отношение на ръководството, имам нужда от възглавница и капак

EN: Shhh, my foots sleepin' on the gas
BG: Shhh, моето подножие спиш'на пазара на газ

EN: No brake pads, no such thing as last
BG: Не накладки, няма такова нещо като последно

EN: It may not mean nothing to y'all
BG: Тя не може да означава нищо за всички вие

EN: Understand nothin' was done for me
BG: Разберете, нищо е направил за мен

EN: So I don't plan on stoppin' at all
BG: Така че аз не правя план за stoppin'на всички

EN: I want this shit forever man, ever man, ever man
BG: Искам тази гадост завинаги човек, някога човек, някога човек

EN: I'm sellin' shit down at the mall
BG: Аз съм лайно продавам надолу в търговския център

EN: And tellin' every girl she the one for me
BG: И казвам на всеки тя момиче една за мен

EN: And I ain't even plannin' to call
BG: А аз дори не е plannin'да се обадя

EN: I want this shit forever man, ever man, ever man
BG: Искам тази гадост завинаги човек, някога човек, някога човек

EN: There they go
BG: Там отиват

EN: Back in stadiums as Shady spits his flow
BG: Обратно в стадиони като Shady плюе си поток

EN: Nuts they go
BG: Ядки отиват

EN: Macadamia, they go so ballistic, whoa
BG: Макадамия, те се развиват балистични, чакай

EN: We can make them look like Bozo's
BG: Ние можем да ги прави да изглеждат като Божо е

EN: He's wonderin' if he should spit this slow
BG: Той е чудя дали трябва да плюе това бавно

EN: Fuck, no, go for broke
BG: Мамка му, не, отивам за разби

EN: His cup just runneth over, oh no
BG: Неговата чаша само тича повече, о, не

EN: He ain't had a real buzz like this
BG: Той не е имало реална бръмча по този начин

EN: Since the last time that he overdosed
BG: От последния път, когато той предозиране

EN: They've been waitin' patiently
BG: Те са били чака търпеливо

EN: For Pinocchio to poke his nose
BG: За Пинокио да мушкам си носа

EN: Back into the game and they know
BG: Обратно в играта и те знаят,

EN: Rap will never be the same as before
BG: Рап никога няма да бъде същото, както преди

EN: Bashin' in the brains of these hoes
BG: Bashin'в мозъците на тези мотики

EN: And establishin' a name as he goes
BG: И establishin'име, както той отива

EN: The passion and the flame is ignited
BG: Страстта и пламъкът се запалва

EN: You can't put it out once we light it
BG: Не може да се прекрати, след като ние го светне

EN: This shit is exactly what the fuck that
BG: Това нещо е точно това, по дяволите, че

EN: I'm talkin' about when we riot
BG: Аз съм говориш, когато бунт

EN: You dealin' with a few true villains
BG: Можете dealin'с няколко истински злодеи

EN: Who stand inside of the booth, truth spillin'
BG: Които стоят вътре в стаичката за гласуване, истината spillin'

EN: And spit true feelings, until our tooth fillings
BG: И плюе истинските си чувства, докато нашите пломби

EN: Come flyin' up out of our mouths, now rewind it
BG: из Хайде летеното'на устата си, сега назад

EN: Payback muthafucka for the way
BG: Payback muthafucka за начина, по който

EN: That you got at me, so how's it taste?
BG: Това ли ме, как това е вкуса?

EN: When I slap the taste out your mouth
BG: Когато шамар на вкуса на устата

EN: With the bass so loud that it shakes the place
BG: С бас толкова силен, че вибрациите на мястото,

EN: I'm Hannibal Lecter, son
BG: Аз съм Ханибал Лектър, син

EN: Just in case you're thinkin' of savin' face
BG: Само в случай, че се мисля за Савин'лице

EN: You ain't gonna have no face to save
BG: Не е без лице ще трябва да запишете

EN: By the time I'm through with this place
BG: По времето, когато съм с това място през

EN: So Drake
BG: Така Дрейк

EN: It may not mean nothing to y'all
BG: Тя не може да означава нищо за всички вие

EN: Understand nothin' was done for me
BG: Разберете, нищо е направил за мен

EN: So I don't plan on stoppin' at all
BG: Така че аз не правя план за stoppin'на всички

EN: I want this shit forever man, ever man, ever man
BG: Искам тази гадост завинаги човек, някога човек, някога човек

EN: I'm sellin' shit down at the mall
BG: Аз съм лайно продавам надолу в търговския център

EN: And tellin' every girl she the one for me
BG: И казвам на всеки тя момиче една за мен

EN: And I ain't even plannin' to call
BG: А аз дори не е plannin'да се обадя

EN: I want this shit forever man, ever man, ever man
BG: Искам тази гадост завинаги човек, някога човек, някога човек