Artist: 
Search: 
Eminem - Love The Way You Lie (feat. Rihanna) lyrics (Bulgarian translation). | Just gonna stand there
, And watch me burn
, But that's alright
, Because I like
, The way it...
04:26
video played 4,281 times
added 7 years ago
Reddit

Eminem - Love The Way You Lie (feat. Rihanna) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Just gonna stand there
BG: Просто няма да стоя там

EN: And watch me burn
BG: И ме гледаш горя

EN: But that's alright
BG: Но това е добре

EN: Because I like
BG: Защото ми харесва

EN: The way it hurts
BG: Начинът, по който го боли

EN: Just gonna stand there
BG: Просто няма да стоя там

EN: And hear me cry
BG: И да ме чуе вик

EN: But that's alright
BG: Но това е добре

EN: Because I love
BG: Защото обичам

EN: The way you lie
BG: Начинът, по който лежи

EN: I love the way you lie
BG: Обичам начина, по който лежи

EN: I love the way you lie
BG: Обичам начина, по който лежи

EN: I can't tell you what it really is
BG: Не мога да ви кажа какво всъщност е

EN: I can only tell you what it feels like
BG: Мога само да ви кажа какво е чувството

EN: And right now there's a steel knife
BG: И в момента има стоманени нож

EN: In my windpipe
BG: В моята трахея

EN: I can't breathe
BG: Не мога да дишам

EN: But I still fight
BG: Но аз все още борбата

EN: While I can fight
BG: Макар че аз може да се бори

EN: As long as the wrong feels right
BG: Докато грешен се чувства право

EN: It's like I'm in flight
BG: То е като аз съм по време на полет

EN: High of a love
BG: Висока на една любов

EN: Drunk from the hate
BG: Пиян от омраза

EN: It's like I'm huffing paint
BG: Това е като да съм huffing боя

EN: And I love it the more that I suffer
BG: И аз го обичам още повече, че аз страдам

EN: I sufficate
BG: Аз sufficate

EN: And right before im about to drown
BG: И точно преди IM за да се удавя

EN: She resuscitates me
BG: Тя ми resuscitates

EN: She fucking hates me
BG: Тя шибан ме мрази

EN: And I love it
BG: И аз го обичам

EN: Wait
BG: Почакайте

EN: Where you going
BG: Къде отиваш

EN: I'm leaving you
BG: , Че си тръгвам

EN: No you ain't
BG: Не, не е

EN: Come back
BG: Върни се

EN: We're running right back
BG: Ние работим връщам

EN: Here we go again
BG: Ето ни отново

EN: It's so insane
BG: Това е толкова луд

EN: Cause when it's going good
BG: Защото, когато то се случва добри

EN: It's going great
BG: Това ще страхотно

EN: I'm Superman
BG: Аз съм Супермен

EN: With the wind in his bag
BG: С вятъра в чантата

EN: She's Lois Lane
BG: Тя е Лоис Лейн

EN: But when it's bad
BG: Но когато това е лошо

EN: It's awful
BG: Това е ужасно

EN: I feel so ashamed
BG: Чувствам се толкова засрамен

EN: I snap
BG: Аз щракам

EN: Who's that dude
BG: Кой е този пич

EN: I don't even know his name
BG: Аз дори не знам името му

EN: I laid hands on her
BG: Аз туриха ръце на нея

EN: I'll never stoop so low again
BG: Никога няма да навеждам толкова ниско, отново

EN: I guess I don't know my own strength
BG: Предполагам, че аз не знам моето собствено съдържание

EN: Just gonna stand there
BG: Просто няма да стоя там

EN: And watch me burn
BG: И ме гледаш горя

EN: But that's alright
BG: Но това е добре

EN: Because I like
BG: Защото ми харесва

EN: The way it hurts
BG: Начинът, по който го боли

EN: Just gonna stand there
BG: Просто няма да стоя там

EN: And hear me cry
BG: И да ме чуе вик

EN: But that's alright
BG: Но това е добре

EN: Because I love
BG: Защото обичам

EN: The way you lie
BG: Начинът, по който лежи

EN: I love the way you lie
BG: Обичам начина, по който лежи

EN: I love the way you lie
BG: Обичам начина, по който лежи

EN: You ever love somebody so much
BG: Вие някога обичаш някого толкова много

EN: You can barely breathe
BG: Можете да едва дишам

EN: When you're with them
BG: Когато сте с тях

EN: You meet
BG: Среща

EN: And neither one of you
BG: И нито един от вас

EN: Even know what hit 'em
BG: Дори знам какво хит ги

EN: Got that warm fuzzy feeling
BG: Имаш чувството, че приятна размита

EN: Yeah them chills
BG: Да ги тръпки

EN: Used to get 'em
BG: Използва се, за да ги

EN: Now you're getting fucking sick
BG: Сега сте се шибани болни

EN: Of looking at 'em
BG: Да гледаш ги

EN: You swore you've never hit 'em
BG: Можете закле никога не сте удари ги

EN: Never do nothing to hurt 'em
BG: Никога не правете нищо не боли ги

EN: Now you're in each other's face
BG: Сега сте в другата страна, лицето

EN: Spewing venom
BG: Плюеха отрова

EN: And these words
BG: И тези думи

EN: When you spit 'em
BG: Когато плюе ги

EN: You push
BG: Натискане

EN: Pull each other's hair
BG: При поискване на другата страна, коса

EN: Scratch, claw, bit 'em
BG: Дяволът, нокът, малко ги

EN: Throw 'em down
BG: Хвърли ги надолу

EN: Pin 'em
BG: Пин ги

EN: So lost in the moments
BG: Така че губи в момента

EN: When you're in 'em
BG: Когато сте в ги

EN: It's the rage that took over
BG: Това е ярост, която пое

EN: It controls you both
BG: Тя контролира и двамата

EN: So they say it's best
BG: Така че те казват, е най-добре

EN: To go your separate ways
BG: За да отидете си по различни пътища

EN: Guess that they don't know ya
BG: Предполагам, че те не знаят

EN: Cause today
BG: Защото днес

EN: That was yesterday
BG: Това беше вчера

EN: Yesterday is over
BG: Вчера приключи

EN: It's a different day
BG: Това е един различен ден

EN: Sound like broken records
BG: Звучи като счупени регистри

EN: Playin' over
BG: Свиря, над

EN: But you promised her
BG: Но ти си обещал

EN: Next time you'll show restraint
BG: Следващия път ще покаже сдържаност

EN: You don't get another chance
BG: Вие не получите още един шанс

EN: Life is no Nintendo game
BG: Животът не е игра Nintendo

EN: But you lied again
BG: Но ти излъга отново

EN: Now you get to watch her leave
BG: Сега можете да се гледате си остава

EN: Out the window
BG: Няма прозореца

EN: Guess that's why they call it window pane
BG: Предполагам, че затова те го наричат прозореца

EN: Just gonna stand there
BG: Просто няма да стоя там

EN: And watch me burn
BG: И ме гледаш горя

EN: But that's alright
BG: Но това е добре

EN: Because I like
BG: Защото ми харесва

EN: The way it hurts
BG: Начинът, по който го боли

EN: Just gonna stand there
BG: Просто няма да стоя там

EN: And hear me cry
BG: И да ме чуе вик

EN: But that's alright
BG: Но това е добре

EN: Because I love
BG: Защото обичам

EN: The way you lie
BG: Начинът, по който лежи

EN: I love the way you lie
BG: Обичам начина, по който лежи

EN: I love the way you lie
BG: Обичам начина, по който лежи

EN: Now I know we said things
BG: Сега ние знаем, каза неща

EN: Did things
BG: Знаете неща

EN: That we didn't mean
BG: Това ние не означава,

EN: And we fall back
BG: И пада назад

EN: Into the same patterns
BG: В същия модел

EN: Same routine
BG: Същото рутинни

EN: But your temper's just as bad
BG: Но си темперамент е точно толкова лошо

EN: As mine is
BG: Като мина е

EN: You're the same as me
BG: Ти си същият като мен

EN: But when it comes to love
BG: Но когато става дума за любов

EN: You're just as blinded
BG: Ти си толкова заслепени

EN: Baby please come back
BG: Бебе, моля се върне

EN: It wasn't you
BG: Той не беше ти

EN: Baby it was me
BG: Бебето ми е

EN: Maybe our relationship
BG: Може би нашите отношения

EN: Isn't as crazy as it seems
BG: Не е толкова луд, колкото изглежда

EN: Maybe that's what happens
BG: Може би това е, което се случва

EN: When a tornado meets a volcano
BG: Когато едно торнадо отговаря на вулкан

EN: All I know is
BG: Всичко, което знам е,

EN: I love you too much
BG: И аз те обичам много

EN: To walk away though
BG: Да ходя далеч че

EN: Come inside
BG: Хайде вътре

EN: Pick up your bags off the sidewalk
BG: Вземете си чанта край тротоара

EN: Don't you hear sincerity
BG: Не ви чувам искреност

EN: In my voice when I talk
BG: В гласа ми, когато аз говоря

EN: Told you this is my fault
BG: Казах ти, това е по моя вина

EN: Look me in the eyeball
BG: Погледни ме в очната ябълка

EN: Next time I'm pissed
BG: Следващия път, когато съм ядосан

EN: I'll aim my fist
BG: Ще Целта ми юмрук

EN: At the dry wall
BG: На сухо строителство

EN: Next time
BG: Следващия път

EN: There will be no next time
BG: Няма да има следващия път

EN: I apologize
BG: Извинявам се

EN: Even though I know it's lies
BG: Въпреки, че аз знам, че на лъжите

EN: I'm tired of the games
BG: Уморен съм от играта

EN: I just want her back
BG: Искам си обратно

EN: I know I'm a liar
BG: Знам, че съм лъжец

EN: If she ever tries to fucking leave again
BG: Ако тя все се опитва да шибан напускат отново

EN: I'mma tie her to the bed
BG: I'mma я връзвам за леглото

EN: And set the house on fire
BG: И определя къща на огъня

EN: Just gonna stand there
BG: Просто няма да стоя там

EN: And watch me burn
BG: И ме гледаш горя

EN: But that's alright
BG: Но това е добре

EN: Because I like
BG: Защото ми харесва

EN: The way it hurts
BG: Начинът, по който го боли

EN: Just gonna stand there
BG: Просто няма да стоя там

EN: And hear me cry
BG: И да ме чуе вик

EN: But that's alright
BG: Но това е добре

EN: Because I love
BG: Защото обичам

EN: The way you lie
BG: Начинът, по който лежи

EN: I love the way you lie
BG: Обичам начина, по който лежи

EN: I love the way you lie
BG: Обичам начина, по който лежи