Artist: 
Search: 
Emiliya - Така Ми Харесва lyrics (Portuguese translation). | Ще излизам, ще пия, ще чупя,
, ще се правя на лоша и луда,
,...
04:31
video played 2,365 times
added 7 years ago
Reddit

Emiliya - Така Ми Харесва (Portuguese translation) lyrics

BG: Ще излизам, ще пия, ще чупя,
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3737.V2_Json.Translate.49C0B31B

BG: ще се правя на лоша и луда,
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3643.V2_Json.Translate.49E1528C

BG: със приятели пак ще бодувам
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3743.V2_Json.Translate.497509E3

BG: с първият срещнат, ще се целувам.
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3644.V2_Json.Translate.49D70DE6

BG: Ако,искам ще спя с различни
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3835.V2_Json.Translate.4968F0F6

BG: ще се лъжа,че най-ги обичам,
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3641.V2_Json.Translate.498FCED1

BG: ще се уча да бъда нечестна
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3737.V2_Json.Translate.49C0B542

BG: и ще си казвам
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3743.V2_Json.Translate.49750BA4

BG: така ми харесва!
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3835.V2_Json.Translate.4968F26F

BG: Виж ме как живея изгубена напълно
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3743.V2_Json.Translate.49750C58

BG: празнотата моите дни запълни,
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3644.V2_Json.Translate.49D7109A

BG: виж ме как живея в илюзия голяма.
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3743.V2_Json.Translate.49750D23

BG: Спя с други за да свикна, че те няма!
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3835.V2_Json.Translate.4968F3EE

BG: Всички днес ме питат защо такава станах
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3835.V2_Json.Translate.4968F436

BG: тези лоши навици ги нямах.
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3643.V2_Json.Translate.49E15721

BG: Всяка нощ излизам и пия много често
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3641.V2_Json.Translate.498FD2D4

BG: сигурно,защото ми харесва!
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3644.V2_Json.Translate.49D71333

BG: Ще излизам, ще пия, ще чупя,
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3743.V2_Json.Translate.49750F5A

BG: ще се правя на лоша и луда,
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3835.V2_Json.Translate.4968F606

BG: със приятели пак ще бодувам
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3644.V2_Json.Translate.49D71447

BG: с първият срещнат, ще се целувам.
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3644.V2_Json.Translate.49D714B6

BG: Ако,искам ще спя с различни
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3643.V2_Json.Translate.49E15967

BG: ще се лъжа,че най-ги обичам,
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3737.V2_Json.Translate.49C0BBE4

BG: ще се уча да бъда нечестна
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3644.V2_Json.Translate.49D715E1

BG: и ще си казвам
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3835.V2_Json.Translate.4968F864

BG: така ми харесва!
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3835.V2_Json.Translate.4968F8D5

BG: Виж ме как живея изгубена напълно
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3743.V2_Json.Translate.49751299

BG: празнотата моите дни запълни,
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3835.V2_Json.Translate.4968F980

BG: виж ме как живея в илюзия голяма.
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3643.V2_Json.Translate.49E15BDD

BG: Спя с други за да свикна, че те няма!
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3835.V2_Json.Translate.4968FA3B

BG: Всички днес ме питат защо такава станах
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3835.V2_Json.Translate.4968FA8F

BG: тези лоши навици ги нямах.
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3643.V2_Json.Translate.49E15CF1

BG: Всяка нощ излизам и пия много често
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3643.V2_Json.Translate.49E15D62

BG: сигурно,защото ми харесва!
PT: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3644.V2_Json.Translate.49D71A29