Artist: 
Search: 
Emiliya - Не Се Променям lyrics (Chinese translation). | Аз съм тази капка от очите си!
, Тръгнала внезапно и...
03:15
video played 721 times
added 6 years ago
by babyme
Reddit

Emiliya - Не Се Променям (Chinese translation) lyrics

BG: Аз съм тази капка от очите си!
ZH: 一滴从我的眼睛 !

BG: Тръгнала внезапно и крита преди!
ZH: 突然消失和隐藏掉之前 !

BG: Аз съм пепелта от рози, след твоите нощи!
ZH: 骨灰的玫瑰,然后你的夜晚 !

BG: Ако тръгваш ме убий!
ZH: 如果你杀了我 !

BG: Целият живот ми сменяш, повече не се променям!
ZH: 我的一生改变,不改变 !

BG: Беше ми последно с тебе да вървя назад не бих могла!
ZH: 它是最后一个我不能回去 !

BG: Освен това да бъда с тебе.
ZH: 此外,要和你在一起。

BG: Друго да ми искаш не недей!
ZH: 不然你想让我做 !

BG: Аз съм тази птица, не заминала.
ZH: 我这只鸟,不走了。

BG: Дадох ти да имаш и моите крила!
ZH: 我给你是我的翅膀!

BG: Падам като лист откъснат и търся тебе ..
ZH: 像一片叶子脱落和找你。

BG: Ако тръгваш ме убий!
ZH: 如果你杀了我 !

BG: Целият живот ми сменяш, повече не се променям!
ZH: 我的一生改变,不改变 !

BG: Беше ми последно с тебе да вървя назад не бих могла!
ZH: 它是最后一个我不能回去 !

BG: Освен това да бъда с тебе.
ZH: 此外,要和你在一起。

BG: Друго да ми искаш не недей!
ZH: 不然你想让我做 !