Artist: 
Search: 
Emiliya - Грешница lyrics (Russian translation). | Вземи в ръцете си ръцете ми
, изпий с очите си от моите...
04:10
video played 1,157 times
added 6 years ago
by babyme
Reddit

Emiliya - Грешница (Russian translation) lyrics

BG: Вземи в ръцете си ръцете ми
RU: Получите ваши руки на мои руки

BG: изпий с очите си от моите очи греха
RU: пить с вашими глазами из моих глаз ГРЕХ

BG: отпий с устата си копнежа ми
RU: вкус с вашим ртом мою тоску

BG: жадувай ме с цялата си доброта , доброта...
RU: Žaduvaj меня с все свое добро, доброту.

BG: Изстрадах те тъй както страда само грешница...
RU: Они страдают как страдают только грешник.

BG: Копнях за теб в ритъма на младостта...
RU: Я longed для вас в ритме молодежи.

BG: Вземи в твоята душа душата ми
RU: Возьмите в вашей душе моей души

BG: и нека да не бъда пак сама...
RU: и давайте не будем только...

BG: Ти помниш ли очите ми разплакани..?
RU: Вы помните мои глаза слезами.

BG: Kраката подкосените от мъката...
RU: Krakata podkosenite горя.

BG: удавена в сълзи и само спомени
RU: утонул в слезы и воспоминания

BG: единствено в теб търся само любовта...
RU: только в вас я искать только любовь.