Artist: 
Search: 
Emanuela - Преди Употреба, Прочети Листовката lyrics (Japanese translation). | Държиш, държиш да ме имаш,
, бесен си, страшен си, див не...
03:42
Reddit

Emanuela - Преди Употреба, Прочети Листовката (Japanese translation) lyrics

BG: Държиш, държиш да ме имаш,
JA: ください、私はあなたを維持、

BG: бесен си, страшен си, див не приемаш не.
JA: 猛烈な恐ろしい、野生のない priemaš ないです。

BG: Държиш, държиш и не пускаш,
JA: 保ち、維持し、遊びでは、

BG: здраво захапал си като луд си.
JA: しっかりと zahapal 気が狂った。

BG: Но щом с мен се захващаш и щом с ръце ме обхващаш,
JA: 私の zahvaŝaš は、手として私は、

BG: ще съм добра да ти кажа цялата истина.
JA: 私は、全体の真実を伝えるが良いでしょう。

BG: Преди да има употреба ще ти кажа,
JA: 前に使用を紹介します。

BG: чети листовката, че после да не плачеш,
JA: リーフレットは、泣いていない読み取り、

BG: продупреден за страничните ефекти,
JA: produpreden の副作用には、

BG: ела с мене бъди но да знаеш боли.
JA: 私の友人を知っているに来るが、それが痛い。

BG: Преди да има употреба ще ти кажа,
JA: 前に使用を紹介します。

BG: чети листовката, че после да не плачеш,
JA: リーフレットは、泣いていない読み取り、

BG: взечи изпийме, затвори очи и гълтай,
JA: vzeči izpijme、近くの目、g″ltaj、

BG: преглътни го вече ще си мой.
JA: pregl″tni はもはや私。

BG: Играй до край щом си почнал,
JA: 最後には、一度その開始再生、

BG: сваляй ме, вдигай ме и допобърквайме,
JA: 私をダウンロード、私と dopob″rkvajme を上げる、

BG: играй с хъс до последно, давай уверено и напредвай
JA: 最後に、先に自信を持って行くにパンチの効いたと napredvaj

BG: Но щом с мен се захващаш и щом с ръце ме обхващаш,
JA: 私の zahvaŝaš は、手として私は、

BG: ще съм добра да ти кажа цялата истина.
JA: 私は、全体の真実を伝えるが良いでしょう。

BG: Преди да има употреба ще ти кажа,
JA: 前に使用を紹介します。

BG: чети листовката, че после да не плачеш,
JA: リーフレットは、読んでいません。泣く、

BG: продупреден за страничните ефекти,
JA: produpreden の副作用には、

BG: ела с мене бъди но да знаеш боли.
JA: 私の友人を知っているに来るが、それが痛い。

BG: Преди да има употреба ще ти кажа,
JA: 前に使用を紹介します。

BG: чети листовката, че после да не плачеш,
JA: リーフレットは、泣いていない読み取り、

BG: взечи изпийме, затвори очи и гълтай,
JA: vzeči izpijme、近くの目、g″ltaj、

BG: преглътни го вече ще си мой.
JA: pregl″tni はもはや私。