Artist: 
Search: 
Emanuela - Преди Употреба, Прочети Листовката lyrics (Chinese translation). | Държиш, държиш да ме имаш,
, бесен си, страшен си, див не...
03:42
Reddit

Emanuela - Преди Употреба, Прочети Листовката (Chinese translation) lyrics

BG: Държиш, държиш да ме имаш,
ZH: 保持,让我给你,

BG: бесен си, страшен си, див не приемаш не.
ZH: 愤怒的、 可怕的野生的不接受。

BG: Държиш, държиш и не пускаш,
ZH: 保留、 保留和不放,

BG: здраво захапал си като луд си.
ZH: zahapal 坚定地为她疯了。

BG: Но щом с мен се захващаш и щом с ръце ме обхващаш,
ZH: 但一次与我抢到,一次用你的双手,同时我,

BG: ще съм добра да ти кажа цялата истина.
ZH: 我会好好的说出全部真相。

BG: Преди да има употреба ще ти кажа,
ZH: 之前使用会告诉你,

BG: чети листовката, че после да не плачеш,
ZH: 阅读小册子,然后不要哭泣,

BG: продупреден за страничните ефекти,
ZH: produpreden 的副作用

BG: ела с мене бъди но да знаеш боли.
ZH: 来和我在一起,但我知道它伤害了。

BG: Преди да има употреба ще ти кажа,
ZH: 之前使用会告诉你,

BG: чети листовката, че после да не плачеш,
ZH: 阅读小册子,然后不要哭泣,

BG: взечи изпийме, затвори очи и гълтай,
ZH: vzeči izpijme,闭上你的眼睛和获取,

BG: преглътни го вече ще си мой.
ZH: 它已经将我的 pregl″tni。

BG: Играй до край щом си почнал,
ZH: 玩到你开始的结束

BG: сваляй ме, вдигай ме и допобърквайме,
ZH: 带我、 提高我和 dopob″rkvajme,

BG: играй с хъс до последно, давай уверено и напредвай
ZH: 直到最后一次玩的热情、 信心十足地前进和 napredvaj

BG: Но щом с мен се захващаш и щом с ръце ме обхващаш,
ZH: 但一次与我抢到,一次用你的双手,同时我,

BG: ще съм добра да ти кажа цялата истина.
ZH: 我会好好的说出全部真相。

BG: Преди да има употреба ще ти кажа,
ZH: 之前使用会告诉你,

BG: чети листовката, че после да не плачеш,
ZH: 阅读的小册子,然后不做哭泣,

BG: продупреден за страничните ефекти,
ZH: produpreden 的副作用

BG: ела с мене бъди но да знаеш боли.
ZH: 来和我在一起,但我知道它伤害了。

BG: Преди да има употреба ще ти кажа,
ZH: 之前使用会告诉你,

BG: чети листовката, че после да не плачеш,
ZH: 阅读小册子,然后不要哭泣,

BG: взечи изпийме, затвори очи и гълтай,
ZH: vzeči izpijme,闭上你的眼睛和获取,

BG: преглътни го вече ще си мой.
ZH: 它已经将我的 pregl″tni。