Artist: 
Search: 
Emanuela - Питам Те Последно (feat. Serdar Ortac) lyrics (English translation). | Serdar:
, Даде ли, на някой просяк нещата ми?
, Спомени, не си...
04:12
Reddit

Emanuela - Питам Те Последно (feat. Serdar Ortac) (English translation) lyrics

BG: Serdar:
EN: , Serdar:

BG: Даде ли, на някой просяк нещата ми?
EN: Give someone a beggar my things?

BG: Спомени, не си остави от мен нали?
EN: Memories, not leave me?

BG: Емануела:
EN: Lyrics:

BG: Друга ли, на вярно мойте дрехи носи ги.
EN: The other, true my clothes wearing them.

BG: Мразя ги, от теб да си ги взема можех ли?
EN: I hate them, you have to take them?

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Плака ли ден поне,
EN: That day, at least, plaque

BG: веднъж напи ли се?
EN: Once a drunk?

BG: И от безсилие
EN: And frustration

BG: веднъж напсува ли ме?
EN: Once cussed me?

BG: Страда ли ден поне,
EN: You suffered at least day

BG: с някой сби ли се?
EN: someone started?

BG: За секс плати ли си,
EN: For sex pay,

BG: когато аз ти липсвах?
EN: When you miss me?

BG: Плака някой и страда някой,
EN: Cried one and suffers some

BG: и този някой не беше ли твой?
EN: and that someone was not yours?

BG: Питам те последно защо ми изчезна,
EN: Ask why they last disappeared,

BG: може да е грешно, но дай ми надежда!
EN: could be wrong, but you give me hope!

BG: Питам те последно остана ли нещо, дай ми надежда само!
EN: I ask you the last thing left, give me hope!

BG: Питам те последно защо ми изчезна,
EN: Ask why they last disappeared,

BG: може да е грешно, но дай ми надежда!
EN: could be wrong, but you give me hope!

BG: Питам те последно остана ли нещо, дай ми надежда само!
EN: I ask you the last thing left, give me hope!

BG: Serdar:
EN: , Serdar:

BG: Даде ли, на някой просяк нещата ми?
EN: Give someone a beggar my things?

BG: Спомени, не си остави от мен нали?
EN: Memories, not leave me?

BG: Емануела:
EN: Lyrics:

BG: Друга ли, на вярно мойте дрехи носи ги.
EN: The other, true my clothes wornthem.

BG: Мрязя ги, от теб да си ги взема можех ли?
EN: I hate them, you have to take them?

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Плака ли ден поне,
EN: That day, at least, plaque

BG: веднъж напи ли се?
EN: Once a drunk?

BG: И от безсилие
EN: And frustration

BG: веднъж напсува ли ме?
EN: Once cussed me?

BG: Страда ли ден поне,
EN: You suffered at least day

BG: с някой сби ли се?
EN: someone started?

BG: За секс плати ли си,
EN: For sex pay,

BG: когато аз ти липсвах?
EN: When you miss me?

BG: Плака някой и страда някой,
EN: Cried one and suffers some

BG: и този някой не беше ли твой?
EN: and that someone was not yours?

BG: Питам те последно защо ми изчезна,
EN: Ask why they last disappeared,

BG: може да е грешно, но дай ми надежда!
EN: could be wrong, but you give me hope!

BG: Питам те последно остана ли нещо, дай ми надежда само!
EN: I ask you the last thing left, give me hope!

BG: Питам те последно защо ми изчезна,
EN: Ask why they last disappeared,

BG: може да е грешно, но дай ми надежда!
EN: could be wrong, but you give me hope!

BG: Питам те последно остана ли нещо, дай ми надежда само!
EN: I ask you the last thing left, give me hope!