Artist: 
Search: 
Emanuela - Не Безпокойте lyrics (English translation). | Отвън "не безпокойте" сложи ли?
, Да стане вече мръсно,...
02:53
video played 427 times
added 4 years ago
Reddit

Emanuela - Не Безпокойте (English translation) lyrics

BG: Отвън "не безпокойте" сложи ли?
EN: From the outside, put a "do not disturb"?

BG: Да стане вече мръсно, може ли?
EN: To become dirty anymore, can you?

BG: Какво излиза от устата й?
EN: What comes out of her mouth?

BG: Каквото си помисли 100 пъти!
EN: Whatever you think of 100 times!

BG: Ела да я поправиш, грешна е!
EN: Let's fix it, wrong!

BG: Kaквото пожелае - нейно е!
EN: Kakvoto wants her!

BG: Съгласна ли е с теб на масата?
EN: Agree with you on the table?

BG: С какво ще и напълниш чашата?
EN: What will fill the Cup?

BG: Виж - по пода се търкалят копчета!
EN: See-on the floor rolling knobs!

BG: Към тавана сочат всички токчета!
EN: The ceiling suggest all heels!

BG: Знам, къде ще си забие ноктите!
EN: I know where I will claw!

BG: И няма да й мърдаш повече!
EN: And she won't wander more.

BG: Дълбоко си забиваш погледа!
EN: Deep hooking up the look!

BG: Харесва й да влиза толкова!
EN: She likes to enter!

BG: И бавно спира всяко дишане.
EN: And slowly stops any breathing.

BG: Опитай да й следваш ритъма!
EN: Try to follow the rhythm.

BG: Докрай ще ти затегне възела!
EN: You're going to tighten the knot.

BG: Ела да й запълниш пъзела!
EN: Come fill her puzzle!

BG: И в нея разширявай граници!
EN: And expand frontiers!

BG: И само ако спреш - проклет да си!
EN: And only if you stop-damn you!