Artist: 
Search: 
Emanuela - Не Безпокойте lyrics (Chinese translation). | Отвън "не безпокойте" сложи ли?
, Да стане вече мръсно,...
02:53
video played 426 times
added 4 years ago
Reddit

Emanuela - Не Безпокойте (Chinese translation) lyrics

BG: Отвън "не безпокойте" сложи ли?
ZH: 从外面,把"请勿打扰"吗?

BG: Да стане вече мръсно, може ли?
ZH: 要成为脏了,你能吗?

BG: Какво излиза от устата й?
ZH: 从她嘴里会什么?

BG: Каквото си помисли 100 пъти!
ZH: 不管你认为的 100 倍 !

BG: Ела да я поправиш, грешна е!
ZH: 让我们修复它,错了 !

BG: Kaквото пожелае - нейно е!
ZH: Kakvoto 想要她 !

BG: Съгласна ли е с теб на масата?
ZH: 同意你的桌子上吗?

BG: С какво ще и напълниш чашата?
ZH: 什么能填补杯子?

BG: Виж - по пода се търкалят копчета!
ZH: 请参见-在地上滚动旋钮 !

BG: Към тавана сочат всички токчета!
ZH: 在天花板上建议所有的高跟鞋!

BG: Знам, къде ще си забие ноктите!
ZH: 我知道我将爪的地方!

BG: И няма да й мърдаш повече!
ZH: 她不会漫步更多。

BG: Дълбоко си забиваш погледа!
ZH: 深挂钩看 !

BG: Харесва й да влиза толкова!
ZH: 她喜欢输入 !

BG: И бавно спира всяко дишане.
ZH: 并且慢慢地停止任何呼吸。

BG: Опитай да й следваш ритъма!
ZH: 尝试跟着节奏。

BG: Докрай ще ти затегне възела!
ZH: 你要拧紧结。

BG: Ела да й запълниш пъзела!
ZH: 来填补她的拼图吧 !

BG: И в нея разширявай граници!
ZH: 和扩大前沿 !

BG: И само ако спреш - проклет да си!
ZH: 和,只有当你停止-该死的你 !