Artist: 
Search: 
Emanuela - Големите Рога lyrics (Chinese translation). | Имаше навремето една влюбена в теб жена.
, Ти направи...
03:15
video played 1,773 times
added 8 years ago
by deteee
Reddit

Emanuela - Големите Рога (Chinese translation) lyrics

BG: Имаше навремето една влюбена в теб жена.
ZH: 曾经有一种爱你的女人。

BG: Ти направи колкото можа , за да те намрази тя.
ZH: 你可以作为多恨你。

BG: Толкова студена съм нали - ти ме научи.
ZH: 太冷了我正确-你教我的。

BG: Тези долни номера - всичките от тебе ги знам.
ZH: 你的这些较低的数字全部了解他们。

BG: Сложи ми големите рога, най-сърдечно ти благодаря.
ZH: 把大角,最衷心地感谢你。

BG: Смееше се ти тогава, а сега се смея аз.
ZH: 你笑了然后,现在笑了。

BG: Сложи ми големите рога, най-сърдечно ти благодаря.
ZH: 把大角,最衷心地感谢你。

BG: Колко много ми помогна да съм гадна с теб сега.
ZH: 多少它帮助我现在会讨厌你们。

BG: Да ти се изплъзвам под носа - кой ме научи?
ZH: 我是在你鼻子底下-谁教我?

BG: Късно да се връщам през нощта, след като изневеря?
ZH: 太晚后作弊晚上回去吗?

BG: И безсрамно да те лъжа пак - кой ме научи?
ZH: 无耻地再对你说谎-谁教我?

BG: Тези долни номера - всичките от тебе ги знам.
ZH: 你的这些较低的数字全部了解他们。

BG: Сложи ми големите рога, най-сърдечно ти благодаря.
ZH: 把大角,最衷心地感谢你。

BG: Смееше се ти тогава, а сега се смея аз.
ZH: 你笑了然后,现在笑了。

BG: Сложи ми големите рога, най-сърдечно ти благодаря.
ZH: 把大角,最衷心地感谢你。

BG: Колко много ми помогна да съм гадна с теб сега.2
ZH: 多少它帮助我成为讨厌你们现在 2。