Artist: 
Search: 
Elvis Presley - Return To Sender lyrics (Bulgarian translation). | Return to sender, return to sender
, 
, I gave a letter to the postman, he put it his sack
, Bright...
02:09
video played 156 times
added 4 years ago
by XTCMan
Reddit

Elvis Presley - Return To Sender (Bulgarian translation) lyrics

EN: Return to sender, return to sender
BG: Върнете на подателя, връщане на подателя

EN: I gave a letter to the postman, he put it his sack
BG: Дадох едно писмо до пощальон, той го чувала

EN: Bright in early next morning, he brought my letter back
BG: Светли в началото на следващата сутрин, той върна писмото ми

EN: She wrote upon it
BG: Тя пише на него

EN: Return to sender, address unknown
BG: Върнете на подателя, адрес неизвестен

EN: No such number, no such zone
BG: Няма такъв номер, няма такава зона

EN: We had a quarrel, a lover's spat
BG: Разправяхме, на любовник изплю

EN: I write I'm sorry but my letter keeps coming back
BG: Аз пиша съжалявам но писмото ми подарък смешен гръб

EN: So then I dropped it in the mailbox and sent it special D
BG: Тогава аз го спадна в пощенската кутия и го изпраща специални D

EN: Bright in early next morning it came right back to me
BG: Светли в началото следващата сутрин дойде връщам с мен

EN: She wrote upon it
BG: Тя пише на него

EN: Return to sender, address unknown
BG: Върнете на подателя, адрес неизвестен

EN: No such person, no such so
BG: Такова лице, няма такова така

EN: This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand
BG: Този път аз ще го взема себе си и да го прави в ръката си

EN: And if it comes back the very next day then I'll understand
BG: И ако се върне на следващия ден след това аз ще разберете

EN: The writing on it
BG: Писане върху нея

EN: Return to sender, address unknown
BG: Върнете на подателя, адрес неизвестен

EN: No such number, no such zone
BG: Няма такъв номер, няма такава зона

EN: Return to sender, return to sender
BG: Върнете на подателя, връщане на подателя

EN: Return to sender, return to sender
BG: Върнете на подателя, връщане на подателя