Artist: 
Search: 
Elle Varner - Refill lyrics (Bulgarian translation). | I feel like the girl at the bar who’s been there too long
, Can’t stand up!
, I should be gone...
03:59
video played 4,278 times
added 6 years ago
by XTCMan
Reddit

Elle Varner - Refill (Bulgarian translation) lyrics

EN: I feel like the girl at the bar who’s been there too long
BG: Чувствам се като момиче в бара, който е бил там твърде дълго

EN: Can’t stand up!
BG: Не може да се изправи!

EN: I should be gone but I just can’t get enough, yeah!
BG: Трябва да се отиде, но аз просто не може да получи достатъчно, да!

EN: Stumbling, giggling… I get like this after one too many…
BG: Препъване, кикот... Получавам като това след една твърде много...

EN: But right now I ain’t even been..
BG: Но точно сега аз дори не е бил...

EN: He brought me and asked for many…
BG: Той ми донесе и попита за много...

EN: And right now I don’t know how to say when
BG: И точно сега не знам как да кажа, когато

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: So can I get a refill?
BG: Така че да получите презареждане?

EN: Can I get a refill?
BG: Мога да получа презареждане?

EN: Can I get a refill?
BG: Мога да получа презареждане?

EN: Can I get a refill?
BG: Мога да получа презареждане?

EN: Yeah! You’re done,
BG: Да! Вие сте готови,

EN: Cause you’re intoxicating my mind
BG: Причина сте опияняващ съзнанието ми

EN: Feel like a conversation, no rush
BG: Се чувствам като един разговор, без бързане

EN: Cause I don’t know how much is too much, oh!
BG: Защото аз не знам колко е твърде много, о!

EN: I feel like the girl at the bar who’s been there too long
BG: Чувствам се като момиче в бара, който е бил там твърде дълго

EN: Can’t stand up!
BG: Не може да се изправи!

EN: Wishing over night I don’t go nervous as hell
BG: Желаещи през нощта, аз не отивам нервен като ада

EN: I don’t wanna show it
BG: Аз не искам да го покажа

EN: And right now I don’t even what I’m saying
BG: И точно сега не ми дори това, което аз казвам

EN: I know it, I …
BG: Аз го знам, аз...

EN: I don’t wanna sound like a broken record
BG: Аз не искам да звуча като развалена плоча

EN: But until you say good night
BG: Но докато ви кажа лека нощ

EN: All I know is that I’m staying!
BG: Всичко, което знам е, че аз съм отседнал!

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: So can I get a refill?
BG: Така че да получите презареждане?

EN: Can I get a refill?
BG: Мога да получа презареждане?

EN: Can I get a refill?
BG: Мога да получа презареждане?

EN: Can I get a refill?
BG: Мога да получа презареждане?

EN: Yeah! You’re done,
BG: Да! Вие сте готови,

EN: Cause you’re intoxicating my mind
BG: Причина сте опияняващ съзнанието ми

EN: Feel like a conversation, no rush
BG: Се чувствам като един разговор, без бързане

EN: Cause I don’t know how much is too much, oh!
BG: Защото аз не знам колко е твърде много, о!

EN: I feel like the girl at the bar who’s been there too long
BG: Чувствам се като момиче в бара, който е бил там твърде дълго

EN: Can’t stand up!
BG: Не може да се изправи!

EN: I need a shot of
BG: Аз нужда един изстрел на

EN: You are the …
BG: Вие сте...

EN: Cause I’m done to the very last drop!
BG: Защото аз съм направил до последната капка!

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: So can I get a refill?
BG: Така че да получите презареждане?

EN: Can I get a refill?
BG: Мога да получа презареждане?

EN: Can I get a refill?
BG: Мога ли даполучи презареждане?

EN: Can I get a refill?
BG: Мога да получа презареждане?

EN: Yeah! You’re done,
BG: Да! Вие сте готови,

EN: Cause you’re intoxicating my mind
BG: Причина сте опияняващ съзнанието ми

EN: Feel like a conversation, no rush
BG: Се чувствам като един разговор, без бързане

EN: Cause I don’t know how much is too much, oh!
BG: Защото аз не знам колко е твърде много, о!

EN: I feel like the girl at the bar who’s been there too long
BG: Чувствам се като момиче в бара, който е бил там твърде дълго

EN: Can’t stand up!
BG: Не може да се изправи!

EN: I should be gone, but I just can’t get enough
BG: Трябва да се отиде, но аз просто не може да получи достатъчно

EN: So can I get a refill?
BG: Така че да получите презареждане?

EN: I feel like the girl at the bar who’s been there too long
BG: Чувствам се като момиче в бара, който е бил там твърде дълго

EN: Can’t stand up!
BG: Не може да се изправи!

EN: Can I get a refill?
BG: Мога да получа презареждане?

EN: Can I get a refill?
BG: Мога да получа презареждане?