Artist: 
Search: 
Ella Fitzgerald - Night And Day lyrics (Bulgarian translation). | Like the beat beat beat of the tom-tom
, When the jungle shadows fall
, Like the tick tick tock of...
03:11
video played 3,562 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

Ella Fitzgerald - Night And Day (Bulgarian translation) lyrics

EN: Like the beat beat beat of the tom-tom
BG: Като ритъма ритъма победи от Том-Том

EN: When the jungle shadows fall
BG: Когато джунглата сенките попадат

EN: Like the tick tick tock of the stately clock
BG: Като кърлежи цъкане tock на Величествен часовник

EN: As it stands against the wall
BG: Както то стоя срещу стената

EN: Like the drip drip drip of the raindrops
BG: Като капково капково вливане на капките

EN: When the summer shower is through
BG: Когато лятото душ е чрез

EN: So a voice within me keeps repeating you, you, you
BG: Така че глас вътре в мен поддържа повтарящи се, ти,

EN: Night and day, you are the one
BG: Нощ и ден вие сте този

EN: Only you beneath the moon AND under the sun
BG: Само вие под луната и под слънцето

EN: Whether near to me, or far
BG: Дали близо до мен, или далеч

EN: It's no matter darling where you are
BG: Това е без значение Симеонов, където сте

EN: I think of you
BG: Аз мисля за теб

EN: NIGHT AND DAY, DAY AND NIGHT, why is it so
BG: НОЩ и ден ден и нощ, защо е така

EN: That this longing for you follows wherever I go
BG: Че този копнеж за ви следва където и да отида

EN: In the roaring traffic's boom
BG: В ревящ трафик бум

EN: In the silence of my lonely room
BG: В тишината на стаята ми самотни

EN: I think of you
BG: Аз мисля за теб

EN: NIGHT AND DAY, NIGHT AND DAY
BG: ДЕН И НОЩ, НОЩ И ДЕН

EN: Under the hide of me
BG: Под кожата на мен

EN: There's an oh such a hungry yearning burning inside of me
BG: Има о такъв гладни копнеж горене вътре в мен

EN: And ITS torment won't be through
BG: И мъките му няма да бъде чрез

EN: 'TIL you let me spend my life making love to you
BG: По-рано можете да ме прекарат ми живот правенето на любов към вас

EN: Day and night, night and day
BG: Ден и нощ, нощ и ден

EN: Under the hide of me
BG: Под кожата на мен

EN: There's an oh such a hungry yearning burning inside of me
BG: Има о такъв гладни копнеж горене вътре в мен

EN: And ITS torment won't be through
BG: И мъките му няма да бъде чрез

EN: 'TIL you let me spend my life making love to you
BG: По-рано можете да ме прекарат ми живот правенето на любов към вас

EN: Day and night, night and day
BG: Ден и нощ, нощ и ден