Artist: 
Search: 
Elize - Hot Stuff lyrics (Bulgarian translation). | Sittin` here, eatin` my heart out waitin`
, Waitin` for some lover to call
, Dialed about a thousand...
02:53
video played 1,320 times
added 8 years ago
Reddit

Elize - Hot Stuff (Bulgarian translation) lyrics

EN: Sittin` here, eatin` my heart out waitin`
BG: "Седя тук, ядеш" сърцето ми се чака'

EN: Waitin` for some lover to call
BG: Очаквах'за някои любовник да се обадя

EN: Dialed about a thousand numbers lately
BG: Набрани около хиляда номера напоследък

EN: Almost rang the phone off the wall
BG: Почти звънна на телефона на разстояние от стената

EN: Lookin` for some hot stuff baby this evenin`
BG: Гледам'за някои горещи бебето неща тази evenin"

EN: I need some hot stuff baby tonight
BG: Имам нужда от топла вечер неща бебето

EN: I want some hot stuff baby this evenin`
BG: Искам малко гореща бебето неща тази evenin'

EN: Gotta have some hot stuff
BG: Трябва да има някои горещи неща

EN: Gotta have some lovin` tonight
BG: Трябва да има някои любов'тази вечер

EN: I need hot stuff
BG: Имам нужда от горещи неща

EN: I want some hot stuff
BG: Искам някои горещи неща

EN: I need hot stuff
BG: Имам нужда от горещи неща

EN: Lookin` for a lover who needs another
BG: Гледам'за любовник, който се нуждае от още

EN: Don`t want another night on my own
BG: Не искам още една нощ сам

EN: Wanna share my love with a warm blooded lover
BG: Ако искате да споделите любовта си с топла кръв любовник

EN: Wanna bring a wild man back home
BG: Искате ли да се предяви див човек у дома

EN: Gotta have some hot love baby this evenin`
BG: Трябва да има някои горещи бебе обичам този evenin'

EN: I need some hot stuff baby tonight
BG: Имам нужда от топла вечер неща бебето

EN: I want some hot stuff baby this evenin`
BG: Искам малко гореща бебето неща тази evenin'

EN: Gotta have some lovin`
BG: Трябва да има някои те обичам'

EN: Got to have a love tonight
BG: Трябва да има тази вечер любовта

EN: I need hot stuff
BG: Имам нужда от горещи неща

EN: Hot love
BG: Гореща любов

EN: Lookin` for hot love
BG: Гледам'за гореща любов

EN: Hot, hot, hot, hot stuff
BG: Горещо, горещо, горещо, горещо неща

EN: Hot, hot, hot
BG: Горещо, горещо, горещо

EN: Hot, hot, hot, hot stuff
BG: Горещо, горещо, горещо, горещо неща

EN: Hot, hot, hot
BG: Горещо, горещо, горещо

EN: How`s that hot stuff baby this evenin`
BG: Как'е, че горещите бебето неща тази evenin"

EN: I need some hot stuff baby tonight
BG: Имам нужда от топла вечер неща бебето

EN: Gimme little hot stuff baby this evenin`
BG: Дай ми малко топла бебето неща, това evenin'

EN: Hot stuff baby got to i need your love tonight
BG: Горещи неща бебето трябва да имам нужда от тази нощ любов

EN: I need hot stuff
BG: Имам нужда от горещи неща

EN: Lookin` for hot stuff
BG: Гледам'за горещи неща

EN: Gotta have some hot stuff
BG: Трябва да има някои горещи неща

EN: Sittin` here eatin` my heart out no reason
BG: Седя тук'ядеш" сърцето ми без причина

EN: Won`t spend another night on my own
BG: Няма да прекарат още една нощ сам

EN: I dialed about hundred numbers baby
BG: Аз набрани около сто номера бебе

EN: I`m bound to find somebody home
BG: Аз съм длъжен да намери някой дом

EN: Gotta have some hot stuff baby this evenin`
BG: Трябва да има някои горещи бебето неща тази evenin'

EN: I need some hot stuff baby tonight
BG: Имам нужда от топла вечер неща бебето

EN: Lookin` for some hot stuff baby this evenin`
BG: Гледам'за някои горещи бебето неща тази evenin"

EN: I need your love baby
BG: Имам нужда от вашата любов бебе

EN: Don`t need your love tonight
BG: Нямам нужда от вашата любов тази вечер

EN: Hot stuff
BG: Hot Stuff

EN: Baby this evening
BG: Baby тази вечер

EN: I need hot stuff baby tonight
BG: Имам нужда от топла вечер неща бебето

EN: Yes, yes, i want some hot stuff baby this evenin`
BG: Да, да, аз искам някои горещи бебето неща, това evenin'

EN: I want some hot stuff baby tonight
BG: Искам малко гореща вечер неща бебето

EN: Yes, yes, yes now hot stuff baby
BG: Да, да, да, сега горещо бебето неща

EN: I need your hot stuff baby tonight
BG: Имам нужда от вашата топла вечер неща бебето

EN: I want some hot stuff baby this evenin`
BG: Искам малко гореща бебето неща тази evenin'

EN: Hot stuff baby
BG: Горещи неща бебето

EN: Got to i need your love tonight
BG: Трябва да имам нужда от любовта ти тази нощ