Artist: 
Search: 
Reddit

Elán - Kamaráti lyrics

Držíme spolu, na ceste hore,
na ceste dolu a nikto nikdy nie je sám.
Môžme sa škriepiť, pritom si veriť,
môžme si zveriť, tie najtajnejšie tajomstvá.
Každý je frajer, všetci jak jeden,
v bohatstve, biede, my máme všetko spoločné.

Len kamarát ti prihrávku vráti,
kamarát ti prihrávku vráti,
prihrávku vráti.

Z tých istých dvorov, v tej istej triede,
v tom istom slede, aj dobrodružstvá polnočné.
Každý je frajer, všetci jak jeden,
v bohatstve, biede, my máme všetko spoločné.

Len kamarát ti prihrávku vráti,
kamarát ti prihrávku vráti,
prihrávku vráti.

Len kamarát ti prihrávku vráti.
Len kamarát ti prihrávku vráti.
Len kamarát ti prihrávku vráti.
Len kamarát ti prihrávku vráti.

Len kamarát ti prihrávku vráti
kamarát ti prihrávku vráti ..