Artist: 
Search: 
Reddit

Ekatarina Velika - Treba Da Se Čisti lyrics

treba da se radi u fabrikama
treba da se hoda po ulicama
treba da se trc'i po parkovima
treba da se spava u krevetima
treba da se c"isti
treba da se c"isti
treba da se c"isti...
treba da se radi u fabrikama
treba da se hoda ulicama
treba da se trc'i parkovima
treba da se spava u krevetima
treba da se c"isti
treba da se c"isti
treba da se c"isti...
(s"=sh, z"=zh, c"=ch, c'=ch but softer)