Artist: 
Search: 
Reddit

Eivør Pálsdóttir - Fågeln lyrics

Fågeln flög iväg i dag,
långt ut över blåa havet.
Nynnande en sorgesång,
medan månen drömde.

Solen skin på vingen min,
visa väg till strålen din