Artist: 
Search: 
Eiffel 65 - Blue (Da Ba Dee) lyrics (Bulgarian translation). | Yo listen up here's a story
, About a little guy that lives in a blue world
, And all day and all...
03:39
video played 1,703 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

Eiffel 65 - Blue (Da Ba Dee) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Yo listen up here's a story
BG: Ей Слушай тук е една история

EN: About a little guy that lives in a blue world
BG: За един малък човек, който живее в един свят, син

EN: And all day and all night and everything he sees
BG: И цял ден и цяла нощ и всичко, което вижда

EN: Is just blue like him inside and outside
BG: Е само син като него в и извън

EN: Blue his house with a blue little window
BG: Синята си къща със синьо малък прозорец

EN: And a blue corvette
BG: И син корвети

EN: And everything is blue for him and hisself
BG: И всичко е синьо за него и hisself

EN: And everybody around
BG: И всички около

EN: Cos he ain't got nobody to listen to
BG: Защото той не имаш никой да слушате

EN: I'm blue da ba dee da ba die...
BG: Аз съм син da ба Дий da ба умре...

EN: I have a blue house with a blue window.
BG: Имам синя къща със син прозорец.

EN: Blue is the colour of all that I wear.
BG: Синьото е цветът на всички, че аз нося.

EN: Blue are the streets and all the trees are too.
BG: Сините са по улиците и всички дървета са прекалено.

EN: I have a girlfriend and she is so blue.
BG: Имам приятелка и тя е толкова сини.

EN: Blue are the people here that walk around,
BG: Сините са хората тук, които ходят наоколо,

EN: Blue like my corvette, it's standing outside.
BG: Синьо като ми corvette, той стои извън.

EN: Blue are the words I say and what I think.
BG: Сините са думи, казвам и това, което мисля.

EN: Blue are the feelings that live inside me.
BG: Сините са чувствата, които живеят вътре в мен.

EN: I'm blue da ba dee da ba die...
BG: Аз съм син da ба Дий da ба умре...

EN: I have a blue house with a blue window.
BG: Имам синя къща със син прозорец.

EN: Blue is the colour of all that I wear.
BG: Синьото е цветът на всички, че аз нося.

EN: Blue are the streets and all the trees are too.
BG: Сините са по улиците и всички дървета са прекалено.

EN: I have a girlfriend and she is so blue.
BG: Имам приятелка и тя е толкова сини.

EN: Blue are the people here that walk around,
BG: Сините са хората тук, които ходят наоколо,

EN: Blue like my corvette, it's standing outside.
BG: Синьо като ми corvette, той стои извън.

EN: Blue are the words I say and what I think.
BG: Сините са думи, казвам и това, което мисля.

EN: Blue are the feelings that live inside me.
BG: Сините са чувствата, които живеят вътре в мен.

EN: I'm blue da ba dee da ba die...
BG: Аз съм син da ба Дий da ба умре...

EN: Inside and outside blue his house
BG: Вътре и извън Синята си къща

EN: With the blue little window and a blue corvette
BG: Със синьо малък прозорец и син corvette

EN: And everything is blue for him and hisself
BG: И всичко е синьо за него и hisself

EN: And everybody around cause he aint got
BG: И всички около причина той не е ли

EN: Nobody to listen to
BG: Никой не да слушат

EN: I'm blue da ba dee da ba die...
BG: Аз съм син da ба Дий da баумират...

EN: I'm blue (if I was green I would die)
BG: Аз съм син (ако е зелена ще умре)