Artist: 
Search: 
Edward Maya - Out Of Love lyrics (Bulgarian translation). | Out of love I need you
, Out of sun I'll have you
, Out of love, out of love
, I feel I'm falling...
03:51
video played 2,210 times
added 7 years ago
Reddit

Edward Maya - Out Of Love (Bulgarian translation) lyrics

EN: Out of love I need you
BG: От любов имам нужда от теб

EN: Out of sun I'll have you
BG: От слънцето ще имате

EN: Out of love, out of love
BG: От любов, от любов

EN: I feel I'm falling for you … x2
BG: Чувствам, че аз съм попадащи за вас... x 2

EN: You think it's fun to lie
BG: Мислите, че това е забавно да лъжа

EN: Looking in my eyes
BG: Търси в очите ми

EN: All the games you play
BG: Всички игри играете

EN: Take my heart away
BG: Отнемат сърцето ми

EN: You think it's fun to lie
BG: Мислите, че това е забавно да лъжа

EN: Playing with my mind
BG: Играеш с ума ми

EN: Baby you should stop
BG: Бебе, трябва да спрете

EN: Love or give it back
BG: Обичам или да го върне

EN: `Cause I feel you, feel you
BG: Защото аз се чувствате, се чувствате

EN: Dying, I'm dying
BG: Умира, аз умирам

EN: Loving, burning
BG: Любов, парене

EN: Wish I could stay … x2
BG: Искам мога да остана... x 2

EN: I can't breath your lies
BG: Аз не мога дъх си лъжи

EN: I can feel your lies
BG: Мога да почувствам си лъжи

EN: Loving like I do
BG: Нежен като мен

EN: I'll never get very far
BG: Аз никога няма да получите много далеч

EN: Never to far
BG: Никога до момента

EN: I'm calling your heart
BG: Аз призовавам сърцето си

EN: Right from the start
BG: От самото начало

EN: And if I fall
BG: И ако ми падне

EN: I'm falling for you
BG: Аз съм попадащи за вас

EN: No longer I do
BG: Няма да правя

EN: I feel like I'm rising
BG: Аз се чувствам като аз съм rising

EN: If I fall
BG: Ако ми падне

EN: I'm falling for you
BG: Аз съм попадащи за вас

EN: No longer I do
BG: Няма да правя

EN: I feel like I'm rising
BG: Аз се чувствам като аз съм rising

EN: Out of love I need you
BG: От любов имам нужда от теб

EN: Out of sun I'll have you
BG: От слънцето ще имате

EN: Out of love, out of love
BG: От любов, от любов

EN: I feel I'm falling for you … x2
BG: Чувствам, че аз съм попадащи за вас... x 2

EN: You think it's fun to lie
BG: Мислите, че това е забавно да лъжа

EN: Looking in my eyes
BG: Търси в очите ми

EN: All the games you play
BG: Всички игри играете

EN: Take my heart away
BG: Отнемат сърцето ми

EN: You think it's fun to lie
BG: Мислите, че това е забавно да лъжа

EN: Playing with my mind
BG: Играеш с ума ми

EN: Baby you should stop
BG: Бебе, трябва да спрете

EN: Love or give it back
BG: Обичам или да го върне

EN: `Cause I feel you, feel you
BG: Защото аз се чувствате, се чувствате

EN: Dying, I'm dying
BG: Умира, аз умирам

EN: Loving, burning
BG: Любов, парене

EN: Wish I could stay … x2
BG: Искам мога да остана... x 2

EN: Out of love I need you
BG: От любов имам нужда от теб

EN: Out of sun I'll have you
BG: От слънцето ще имате

EN: Out of love, out of love
BG: От любов, от любов

EN: I feel I'm falling for you … x2
BG: Чувствам, че аз съм попадащи за вас... x 2

EN: Out of love I need you … x2
BG: От любов имам нужда от теб... x 2

EN: Out of love I need you
BG: От любов имам нужда от теб

EN: Out of sun I'll have you
BG: От слънцето ще имате

EN: Out of love, out of love
BG: От любов,от любов

EN: I feel I'm fallïng for you … x2
BG: Чувствам, че аз съм fallïng за вас... x 2