Artist: 
Search: 
Eddy Wata - I Love My People lyrics (Bulgarian translation). | I LOVE MY PEOPLE
, 
, I WANT EVERYBODY ON THERE WRIGHT SIDE
, I FEEL SO GOOD
, RIGHT ABOUT NOW GIVE...
03:33
video played 1,153 times
added 8 years ago
Reddit

Eddy Wata - I Love My People (Bulgarian translation) lyrics

EN: I LOVE MY PEOPLE
BG: ОБИЧАМ МОИТЕ ХОРА

EN: I WANT EVERYBODY ON THERE WRIGHT SIDE
BG: ИСКАМ ВСЕКИ ТАМ РАЙТ СТРАНА

EN: I FEEL SO GOOD
BG: АЗ СЕ ЧУВСТВАМ ТОЛКОВА ДОБРЕ

EN: RIGHT ABOUT NOW GIVE ME SOME NOISE
BG: ПРАВ ЗА СЕГА ДА МИ ДАДЕ НЯКАКЪВ ШУМ

EN: EDDY WATA BONBADMEMT TALK
BG: ЕДИ WATA BONBADMEMT БЕСЕДА

EN: I LOVE MY PEOPLE
BG: ОБИЧАМ МОИТЕ ХОРА

EN: SINGING IN THE SUN RISE BLOW YOUR WISSLE O NO
BG: ПЕЕНЕ НА СЛЪНЦЕТО ВОДИ СЕШОАРА СИ WISSLE O №

EN: I LOVE MY PEOPLE SINGING IN THE SUN RISE
BG: АЗ ОБИЧАМ МОИТЕ ХОРА ПЕЕНЕ В НА ИЗГРЕВА

EN: WITH *NO* REASON O NO
BG: С * № * ПРИЧИНА O №

EN: LA LA LA LA
BG: ЛА ЛА ЛА ЛА

EN: LA LA LA LA
BG: ЛА ЛА ЛА ЛА

EN: LA LA LA LA
BG: ЛА ЛА ЛА ЛА

EN: LA LA LA LA
BG: ЛА ЛА ЛА ЛА

EN: LA LA LA LA (I FEEL EXCITED)
BG: ЛА ЛА ЛА ЛА (ЧУВСТВАМ СЕ ВЪЛНУВАМ)

EN: LA LA LA LA (BONBADMEMT)
BG: ЛА ЛА ЛА ЛА (BONBADMEMT)

EN: LA LA LA LA (GIVE ME SOME NOISE)
BG: ЛА ЛА ЛА ЛА (ДА МИ ДАДЕ НЯКАКЪВ ШУМ)

EN: LA LA LA LA (EH EH EH BUM BULIN-UP)
BG: ЛА ЛА ЛА ЛА (НАЛИ НАЛИ НАЛИ СКИТНИК BULIN-НАГОРЕ)

EN: THERE IS A LAND ME SAY FAR FAR AWAY
BG: ТАМ Е ЗЕМЯ МИ КАЗВАТ ДАЛЕЧ ДАЛЕЧ

EN: AND THERE IS A LAND ME SAY THERE's ONLY DAY
BG: И там е земя ми КАЗВАТ, че само ден

EN: LOOK INTO THE BOOK OF LIFE AND YOU SHALL FIT SEE
BG: ПОГЛЕДНЕТЕ В КНИГАТА НА ЖИВОТА И СЕ ВПИСВАТ ВЖ.

EN: AND YOU SHALL FEEL YOU ARE ON THEY SKY
BG: И СЕ ЧУВСТВАТЕ ТЕ НЕБЕ

EN: THERE IS A LAND THAT YOU NEVER DONT KNOW
BG: ИМА ЕДНА ЗЕМЯ, КОЯТО НИКОГА НЕ ЗНАЕТЕ

EN: AND THERES A LAND ME SAY THERES ONLY DAY
BG: И ТАМ A ЗЕМЯ МИ КАЗВАТ ТАМ САМО ДЕН

EN: LOOK INTO THE BOOK OF LIFE AND YOU WILL SEE
BG: ПОГЛЕДНЕТЕ В КНИГАТА НА ЖИВОТА И ЩЕ ВИДИТЕ

EN: RHYTHM A FIT FLOW ME SAY THERES ONLY DAY
BG: РИТЪМ ПРИСТЪП ПОТОК МИ КАЗВАТ ТАМ САМО ДЕН

EN: I LOVE MY PEOPLE
BG: ОБИЧАМ МОИТЕ ХОРА

EN: SINGING IN THE SUN RISE BLOW YOUR WISSLE O NO
BG: ПЕЕНЕ НА СЛЪНЦЕТО ВОДИ СЕШОАРА СИ WISSLE O №

EN: I LOVE MY PEOPLE SINGING IN THE SUN RISE
BG: АЗ ОБИЧАМ МОИТЕ ХОРА ПЕЕНЕ В НА ИЗГРЕВА

EN: WITH NO REASON O NO
BG: O НЕ БЕЗ ПРИЧИНА

EN: LA LA LA LA
BG: ЛА ЛА ЛА ЛА

EN: LA LA LA LA
BG: ЛА ЛА ЛА ЛА

EN: LA LA LA LA
BG: ЛА ЛА ЛА ЛА

EN: LA LA LA LA
BG: ЛА ЛА ЛА ЛА

EN: THERE IS A LAND ME SAY THERE'S ONLY DAY
BG: ИМА ЕДНА ЗЕМЯ, МИ КАЗВАТ, ЧЕ САМО ДЕН

EN: AND THAT'S THE LAND YOU GET ONLY THE WAY
BG: И ТОВА Е ЗЕМЯТА, ПОЛУЧАВАТЕ САМО НАЧИНА, ПО КОЙТО

EN: YOU FIT LISTEN TO THE DEE JAY WHEN AL MAN PLAY
BG: СЛУШАЙТЕ ДИ ДЖЕЙ СЕ ВПИСВА, КОГАТО АЛ ЧОВЕК ИГРА

EN: AND LET'S THIS FEELING RULE THE LIFE
BG: И НЕКА ТОВА ЧУВСТВО ПРАВИЛО ЖИВОТА

EN: THERE IS THE MAN THAT YOU NEVER DON'T KNOW
BG: ИМА ЧОВЕК, КОЙТО НИКОГА НЕ ЗНАЕТЕ

EN: AND THERE'S A LAND ME SAY THERE'S ONLY DAY
BG: И ТАМ Е ЗЕМЯ МИ КАЗВАТ, ЧЕ САМО ДЕН

EN: LOOK INTO THEY BOOK OF LIFE AND YOU WILL SEE
BG: РАЗГЛЕДА ТЕ КНИГАТА НА ЖИВОТА И ЩЕ ВИДИТЕ

EN: RHYTHM A FIT FLOW ME SAY THERES ONLY DAY
BG: РИТЪМ ПРИСТЪП ПОТОК МИ КАЗВАТ ТАМ САМО ДЕН

EN: I LOVE MY PEOPLE
BG: АЗ ЛЮБОВ МОЯХОРА

EN: SINGING IN THEY SUN RISE BLOW YOUR WISSLE O NO
BG: ПЕЕНЕТО В ТЕ СЛЪНЦЕ ВОДИ УДАР СИ WISSLE O №

EN: I LOVE MY PEOPLE SINGING IN THE SUN RISE
BG: АЗ ОБИЧАМ МОИТЕ ХОРА ПЕЕНЕ В НА ИЗГРЕВА

EN: WITH A REASON O NO
BG: С ПРИЧИНА О НЕ

EN: LA LA LA LA
BG: ЛА ЛА ЛА ЛА

EN: LA LA LA LA
BG: ЛА ЛА ЛА ЛА

EN: LA LA LA LA
BG: ЛА ЛА ЛА ЛА

EN: LA LA LA LA
BG: ЛА ЛА ЛА ЛА