Artist: 
Search: 
Eagles - Peaceful Easy Feeling (Live) lyrics (Bulgarian translation). | I like the way your sparkling earrings lay,
, Against your skin, it's so brown.
, And I wanna sleep...
04:27
video played 24,165 times
added 6 years ago
Reddit

Eagles - Peaceful Easy Feeling (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: I like the way your sparkling earrings lay,
BG: Обичам начина, по който си пенливи обеци лежеше,

EN: Against your skin, it's so brown.
BG: Срещу кожата си това е толкова кафяв.

EN: And I wanna sleep with you in the desert tonight
BG: И аз искам да спя с теб тази вечер в пустинята

EN: With a billion stars all around.
BG: С един милиард звезди всички наоколо.

EN: 'Cause I got a peaceful easy feeling,
BG: Защото аз имам спокоен лесно чувство,

EN: And I know you won't let me down
BG: И знам, че вие няма да ме разочарова

EN: 'cause I'm already standing on the ground.
BG: защото аз съм вече стои на земята.

EN: And I found out a long time ago
BG: И аз разбрах, преди много време

EN: What a woman can do to your soul.
BG: Това, което една жена може да направи за душата си.

EN: Oh, but she can't take you anyway,
BG: О но тя не може да ви отведе във всеки случай,

EN: You don't already know how to go.
BG: Вече не знам как да стане.

EN: And I got a peaceful easy feeling,
BG: И аз имам спокойна лесно чувство,

EN: And I know you won't let me down
BG: И знам, че вие няма да ме разочарова

EN: 'cause I'm already standing on the ground.
BG: защото аз съм вече стои на земята.

EN: I get this feeling I may know you as a lover and a friend.
BG: Получавам това чувство може да знам, че вие като любовник и приятел.

EN: But this voice keeps whispering in my other ear,
BG: Но този глас държи шепне в други ухото ми,

EN: Tells me I may never see you again.
BG: Ми казва, аз никога не може да ви видя отново.

EN: 'cause I get a peaceful easy feeling
BG: защото получавам спокойна лесно чувство

EN: And I know you won't let me down
BG: И знам, че вие няма да ме разочарова

EN: 'cause I'm already standing...
BG: защото аз съм вече стои...

EN: I'm already standing...
BG: Аз съм вече стои...

EN: Yes, I'm already standing on the ground
BG: Да, аз съм вече стои на земята

EN: Oh, oh
BG: О о