Artist: 
Search: 
 - Dule & Koki - Залудно Е Да Се Напиям lyrics (German translation). | Денот брзо проагя ноква тага точи,
, душа ми украдоа...
03:26
video played 13,026 times
added 8 years ago
Reddit

Dule & Koki - Залудно Е Да Се Напиям (German translation) lyrics

SR: Денот брзо проагя ноква тага точи,
DE: ДЕНОТ БРЗО ПРОАГЯ НОКВА ТАГА ТОЧИ,

SR: душа ми украдоа твойте црни очи.
DE: ДУША МИ УКРАДОА ТВОЙТЕ ЦРНИ ОЧИ.

SR: Знаев ке ме опиеш и се случи така,
DE: ЗНАЕВ КЕ МЕ ОПИЕШ И СЕ СЛУЧИ ТАКА,

SR: зошто ли ме заведе кога не ме сакаш?
DE: ЗОШТО ЛИ МЕ ЗАВЕДЕ КОГА НЕ МЕ САКАШ?

SR: Залудно е да се напиям,
DE: ЗАЛУДНО å ДА СЕ НАПИЯМ,

SR: сите чаши да ги искршам
DE: СИТЕ ЧАШИ ДА ГИ ИСКРШАМ

SR: во вино да се сипе вистини потонати!
DE: ВО ВИНО ДА СЕ СИПЕ ВИСТИНИ ПОТОНАТИ!

SR: Други ми се нудат секой час,
DE: ДРУГИ МИ СЕ НУДАТ СЕКОЙ ЧАС,

SR: несакам ни да ги погледнам,
DE: НЕСАКАМ НИ ДА ГИ ПОГЛЕДНАМ,

SR: ниту една нема како ти - да ме погали!
DE: НИТУ ЕДНА НЕМА КАКО ТИ - ДА МЕ ПОГАЛИ!

SR: Що ке ми се усниве кога не си тука,
DE: ЩО КЕ МИ СЕ УСНИВЕ КОГА НЕ СИ ТУКА,

SR: часовник во градиве цела вечер чука.
DE: ЧАСОВНИК ВО ГРАДИВЕ ЦЕЛА ВЕЧЕР ЧУКА.

SR: Знаев ке ме опиеш и се случи така,
DE: ЗНАЕВ КЕ МЕ ОПИЕШ И СЕ СЛУЧИ ТАКА,

SR: зошто ли ме заведе кога не ме сакаш?
DE: ЗОШТО ЛИ МЕ ЗАВЕДЕ КОГА НЕ МЕ САКАШ?

SR: Залудно е да се напиям,
DE: ЗАЛУДНО å ДА СЕ НАПИЯМ,

SR: сите чаши да ги искршам
DE: СИТЕ ЧАШИ ДА ГИ ИСКРШАМ

SR: во вино да се сипе вистини потонати!
DE: ВО ВИНО ДА СЕ СИПЕ ВИСТИНИ ПОТОНАТИ!

SR: Други ми се нудат секой час,
DE: ДРУГИ МИ СЕ НУДАТ СЕКОЙ ЧАС,

SR: несакам ни да ги погледнам,
DE: НЕСАКАМ НИ ДА ГИ ПОГЛЕДНАМ,

SR: ниту една нема како ти - да ме погали!
DE: НИТУ ЕДНА НЕМА КАКО ТИ - ДА МЕ ПОГАЛИ!