Artist: 
Search: 
Drake - Forever (feat. Kanye West, Lil Wayne & Eminem) lyrics (Bulgarian translation). | [Chorus]
, It may not mean nothing to y’all,
, understand nothing was done for me,
, so i don’t...
06:05
video played 11,733 times
added 8 years ago
Reddit

Drake - Forever (feat. Kanye West, Lil Wayne & Eminem) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: It may not mean nothing to y’all,
BG: Тя не може да означава нищо за всички вие,

EN: understand nothing was done for me,
BG: разбират нищо не е направил за мен,

EN: so i don’t plan on stopping at all,
BG: така че аз не правя план за спиране на всички,

EN: I want this sh-t forever man, ever man, ever man,
BG: Искам този ш-т завинаги човек, някога човек, някога човек,

EN: I’m shutting sh-t down in the mall,
BG: Аз съм затваряне ш-т в търговския център,

EN: and telling every girl she the one for me,
BG: и всеки казва тя момиче една за мен,

EN: and i aint even planning to call,
BG: и аз дори не се планира да се обадя,

EN: i want this sh-t forever man, ever man, ever man,
BG: Искам този ш-т завинаги човек, някога човек, някога човек,

EN: [Drake]
BG: [Drake]

EN: Last name ever,
BG: Фамилия всякога

EN: first name greatest,
BG: име най-голям,

EN: like a sprained ankle boy I ain’t nuttin to play with,
BG: като изкълчен глезен момче, което не е Nuttin да играе с,

EN: started off local, but thanks to all the haters,
BG: започна местно, но благодарение на всички, които те мразят,

EN: i know G4 pilots on a first name basis,
BG: Знам, G4 пилоти на първа база име,

EN: and your city faded off the brown, Nino,
BG: и вашия град избледнели разстояние от кафяво, Нино,

EN: she insists she got more class, we know!
BG: тя настоява, тя има повече класа, знаем!

EN: swimming in the money come and find me, Nemo,
BG: плуване в пари идват и ме намери, Nemo,

EN: if i was at the club you know I ball’d, chemo,
BG: ако аз бях в клуба, ти знаеш, че ball'd, химиотерапия,

EN: drop the mixtape that sh-t sounded like an album
BG: спад на микстейп, че ш-т звучи като албум

EN: who’d have thought a country wide tour would be the outcome
BG: , които ще са мислили за страната като цяло турне ще е резултатът

EN: labels want my name beside the X like Malcolm
BG: етикети искам името ми освен X като Малкълм

EN: everybody got a deal, I did it without one,
BG: всеки има сделка, аз го е направил без една страна,

EN: yeah n-gga i’m about my business,
BG: Да н-GGA аз съм за моя бизнес,

EN: killing all these rappers you would swear I had a hit list,
BG: убивайки всички тези рапъри ще Кълна се, че е хит списък,

EN: everyone who doubted me is asking for forgiveness,
BG: всеки, който се съмнява ме е молба за прошка,

EN: if you aint been a part of it at least you got to witness,
BG: ако не е бил част от него, най-малко имаш да присъства,

EN: b-tches,
BG: б-tches,

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: [Kanye West]
BG: [Kanye West]

EN: Ever ever, Mr West is in the Building,
BG: Някога някога, г-н Уест е в сграда,

EN: Aint no question who about to kill em,
BG: Няма въпрос, който предстои да убиват ги,

EN: I used to have hood dreams,
BG: Използвах да има качулка мечти,

EN: big fame, big chains,
BG: голяма слава, големите вериги,

EN: i stuck my d-ck inside this life until that b-tch came,
BG: Аз остана ми г-СК вътре в този живот до този б-TCH дойде

EN: I went hard all Fall like the ball teams,
BG: Отидох трудно всички есен като топката екипи,

EN: just so I can make it rain all spring,
BG: само така мога да вали всички пролетта,

EN: y’all seen my story my glory,
BG: всички вие ме виждали моята история слава,

EN: i had raped the game young,
BG: Имах изнасилена играта млади,

EN: you can call it statutory,
BG: можете да го наричат по закон,

EN: when a n-gga blow up they gon build statues of me
BG: когато N-GGA взриви те гонят изграждане статуи от мен

EN: old money Benjamin Button, whaat, nuttin,
BG: стари пари, Бенджамин Бътън, whaat, Nuttin,

EN: now superbad chicks giving me McLovin,
BG: Сега Superbad пилета ми дава McLovin,

EN: you would think I ran the world like Michelle’s husband,
BG: Може би си мислите Тичах по света като съпруга Мишел,

EN: you would think these n-ggas would know me when they really doesn’t
BG: Може би си мислите тези N-ggas би ме познават, когато те наистина не

EN: like they was down with the old me, no you f-cking wasn’t,
BG: като те е намалял със стария ми, не ти е-cking не е,

EN: your’e such a f-cking loser,
BG: your'e такъв е-cking губещ

EN: he didn’t even go to class Bueller,
BG: той дори не отиде в клас Бюлер,

EN: trade the Grammy plaques just to have my granny back,
BG: търговия на'Грами" плаки, само за да имам баба назад,

EN: remember she had that bad hip like a fanny pack,
BG: Не забравяйте, тя е толкова зле като хип хюмнетка,

EN: chasing that stardom would turn you into a maniac,
BG: преследва тази звезда ще ви превърне в един маниак,

EN: all the way in Hollywood and I can’t even act,
BG: чак в Холивуд и дори не мога да действа,

EN: they pull their cameras out and God damn he snapped,
BG: те изтеглят своите камери, и по дяволите той скъса,

EN: I used to want this thing forever y’all can have it back,
BG: Използвах да искат това нещо завинаги всички вие може да го има назад,

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: [Lil Wayne]
BG: [Лил Уейн]

EN: Ok, hello its da martian,
BG: Добре, здравей му га Марс,

EN: space jam Jordan’s,
BG: Space Jam на Йордания,

EN: I want this sh-t forever wake up and smell the Garden,
BG: Искам този ш-т завинаги се събудя и мирис на градина,

EN: fresher than the harvest
BG: свежо от прибирането на реколтата

EN: step up to the target,
BG: стъпки по посока на целта,

EN: if i had one guess than I guess im just New Orleans,
BG: ако имах едно предположение, отколкото аз предполагам, IM само Ню Орлиънс,

EN: and I will never stop like i’m running from the cops,
BG: и аз никога няма да спре като бягам от ченгетата,

EN: hopped up in my car and told my chauffeur “to the top”,
BG: фуния се в колата си и казах на шофьора'на върха",

EN: life is such a f-cking roller coaster then it drops,
BG: живота е такъв е-cking влакче в увеселителен парк след това го хвърля,

EN: but what should I scream for this is my theme park,
BG: но какво да крещя за това е моята тема парк,

EN: my minds shine even when my thoughts seem dark,
BG: моя ум блясък дори когато мислите ми изглежда тъмно,

EN: pistol on my side you don’t wanna hear that thing talk,
BG: пистолет на моя страна не искат да чуят, че говори нещо,

EN: let the King talk, check the price and pay attention,
BG: нека говорим крал, проверете цената и се обърне внимание,

EN: Lil Wayne thats what they got to say or mention,
BG: Lil Wayne този какво те трябва да каже или да говорим,

EN: Im like Nevada in the middle of the summer,
BG: Аз съм като Невада в средата на лятото

EN: i’m resting in the lead I need a pillow and a cover,
BG: Аз почивам в главната Имам нужда от възглавница и капак,

EN: ssshhh, my foots sleeping on the gas,
BG: ssshhh, моето подножие спят на газ,

EN: no brake pads no such thing as last- huh,
BG: не накладките няма такова нещо като най-а,

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: [Eminem]
BG: [Eminem]

EN: There they go, packin’ stadiums
BG: Там те си отиват, packin'стадиони

EN: as Shady spits his flow,
BG: като Shady плюе си поток,

EN: nuts they go, macadamian they go so ballistic whoa,
BG: ядки и да отидат, те се развиват macadamian балистични чакай,

EN: we can make them look like bozo’s,
BG: можем да ги прави да изглеждат като Божо е,

EN: he’s wondering if he should spit this slow,
BG: той се чудех дали той трябва да плюе това бавно,

EN: f-ck no go for broke,
BG: е-СК, не се вижда за счупено,

EN: his cup just runneth over oh no
BG: чашата си просто излива над о, не

EN: he aint had a buzz like this since the last time that he overdosed,
BG: той не е имал бръмча по този начин, тъй като последният път, когато той предозиране,

EN: they’ve been waiting patiently for Pinnochio to poke his nose,
BG: те чаках търпеливо Pinnochio да мушкам си носа,

EN: back into the game and they know,
BG: обратно в играта и те знаят,

EN: rap will never be the same as before,
BG: рап никога няма да бъде същият като преди,

EN: bashin’ in the brains of these hoes,
BG: bashin'в мозъците на тези мотики,

EN: and establishing a name as he goes,
BG: и за създаване на име като си отиде,

EN: the passion and the flame is ignited,
BG: страстта и пламъка, която се запалва,

EN: you can’t put it out once we light it,
BG: не можете да се прекрати, след като ние го светлина,

EN: this sh-t is exactly what the f-ck that i’m talking about when we riot,
BG: този ш-т е точно това, което е-СК, че аз говоря за това, кога можем бунт,

EN: you dealin with a few true villians
BG: Вие dealin с няколко истински villians

EN: who stand inside of the booth truth spillin,
BG: които стоят вътре в кабината spillin истината,

EN: and spit true feelings, until our tooth fillings come flying up out of our mouths
BG: и плюе истинските си чувства, докато нашите пломби идват плаващи из устата си

EN: now rewind it
BG: сега назад

EN: payback muthaf-cka for the way that you doubted me so how’s it taste?
BG: откупуване muthaf-CKA за начина, по който ме съмнява, така че как е вкус?

EN: when I slap the taste out your mouth with the bass so loud that it shakes the place,
BG: когато шамар на вкуса на устата си с бас, толкова силен, че вибрациите на мястото,

EN: i’m hannibal lecter so just in case your thinking of saving face,
BG: Аз съм Ханибал Лектър така само в случай, мисля си за спасяване на лицето,

EN: you aint gonna have no face to save by the time Im through with this place,
BG: Вие не ще трябва без лице да спаси от време Im чрез с това място,

EN: so Drake….
BG: така Дрейк ....

EN: [Chorus]
BG: [Припев]