Artist: 
Search: 
Drake - Dreams Money Can Buy lyrics (Bulgarian translation). | Don’t f-ck with me, don’t f-ck with me
, Don’t f-ck with me, don’t f-ck with me
, 
, [Drake...
04:17
video played 6,688 times
added 6 years ago
by XTCMan
Reddit

Drake - Dreams Money Can Buy (Bulgarian translation) lyrics

EN: Don’t f-ck with me, don’t f-ck with me
BG: Не е-СК с мен, не е-СК с мен

EN: Don’t f-ck with me, don’t f-ck with me
BG: Не е-СК с мен, не е-СК с мен

EN: [Drake - Verse 1]
BG: [Дрейк - Стих 1]

EN: I got car money, fresh start money
BG: Имам кола пари, ново начало пари

EN: I want Saudi money, I want art money
BG: Искам саудитски пари, искам изкуството пари

EN: I want women to cry and pour out their heart for me
BG: Искам жените да плаче и да излее сърцето си за мен

EN: And tell me how much they hate it when they apart from me
BG: И да ми кажете колко го мразя, когато освен мен от

EN: Yeh, and lately I do bitches the meanest
BG: Yeh, а напоследък прави кучки на Исав

EN: Tell em I love em and don’t ever mean it
BG: Кажете ги обичам ги и никога не означава

EN: We go on dates I send the Maybach out the neighbourhoods, they never seen it
BG: Ще отидем на датите изпрати Майбах на кварталите, те никога не са го виждали

EN: That shit is dangerous but it so convenient
BG: Това лайно е опасно, но е толкова удобно

EN: I aint lying, yeah
BG: Аз не се лъжа, да

EN: And comfortable I sit
BG: И удобно седя

EN: That manual Ferrari Italian, some fly shit
BG: Този наръчник Ферари италиански, някои летят лайна

EN: It’s sittin’ at the house like I bought it in ’9-6
BG: Това е седя в къщи като го купих в'9 -6

EN: Cause honestly I’m too f-cking busy to drive stick
BG: Защото честно казано аз съм твърде зает е-cking за шофиране пръчка

EN: I swear, too f-cking busy, too busy f-cking
BG: Кълна се, твърде е-cking зает, твърде зает е-cking

EN: This nigga girl, but to me she wasn’t
BG: Това негро момиче, но за мен тя не е

EN: Been hot before they open doors for me
BG: Been гореща, преди да отвори врати за мен

EN: Preheated oven, I’m in this so
BG: Предварително загрята фурна, аз съм в този така

EN: But I aint finished though
BG: Но не е завършен все пак

EN: It’s been a minute though
BG: Той е бил минута все пак

EN: My newest girl back home, got issues with parents
BG: Моите най-новите момиче у дома, имам проблеми с родителите

EN: And some charges, how the f-ck can I get her to Paris
BG: А някои такси, как е-СК мога да я взема в Париж

EN: Luckilly, I’m the greatest my country’s ever seen
BG: Luckilly, аз съм най-голямото ми страната виждал

EN: So chances are I get the border to issue me clearance
BG: Така че шансовете са получаваме границата, за да ме издаване клирънс

EN: Dreams money can buy
BG: Dreams парите могат да купят

EN: Everybody yelled surprised I wasn’t surprised
BG: Всеки крещеше изненада аз не бях изненадан

EN: Thats only cause I been waitin’ on it, nigga
BG: Този единствената причина да съм чака на него, негър

EN: So f-ck whoever hatin on a nigga
BG: Така е-СК който hatin на един негър

EN: Of course
BG: Разбира се

EN: Don’t f-ck with me, don’t f-ck with me
BG: Не е-СК с мен, не е-СК с мен

EN: Dont, don’t f-ck with me, don’t f-ck with me
BG: Dont, не е-СК с мен, не е-СК с мен

EN: Dont, don’t f-ck with me, don’t f-ck with me
BG: Dont, не е-СК с мен, не е-СК с мен

EN: Dont, don’t f-ck with me, don’t f-ck with me
BG: Dont, не е-СК с мен, не е-СК с мен

EN: Don’t…
BG: Не ...

EN: Food from India, she in Charlotte Olympia’s
BG: Храните от Индия, тя е в Шарлот Олимпия

EN: We talked music for hours she never mentioned ya
BG: Говорихме музика с часове, че никога не ти споменати

EN: Can’t tell you how much I love when niggas think they got it
BG: Не мога да ви кажа колко много те обичам, когато негри, че те го

EN: And I love the fact that line made ‘em think about it
BG: И аз обичам факта, че прави ред ги мисля за това

EN: YMCMB these niggas make it so hard to be friendly when I know part of it’s envy
BG: YMCMB тези негри правят толкова трудно да се държа приятелски, когато знам, част от нея е завист

EN: Tryna fill the shoes, nigga so far these are empty
BG: Tryna запълване на обувки, негър, доколкото това са празни

EN: I take ‘em off in the house because the throw carpets are Fendi
BG: Вземам ги на разстояние в къщата, защото хвърлят килими са Fendi

EN: Ohh, I never seen the car you claim to drive
BG: Ох, никога не съм видял колата, която твърди, че диск

EN: Shit I seen it, you just aint inside
BG: Мамка му видях го, просто не е в

EN: And I feel like lately I went from top 5 to remaining 5
BG: И аз се чувствам като напоследък аз отидох от топ 5 на останалите 5

EN: My favourite rappers either lost it or they aint alive
BG: Любимата ми рапъри или е загубил или не е жив

EN: And they tryna bring us down me, Weezy and Stunna
BG: И те tryna ни събори ме, Weezy и Stunna

EN: We stayed up, Christmas lights in the middle of summer
BG: Останахме се, коледни светлини в средата на лятото

EN: And if the girl standing next to me got a fat ass
BG: И ако тя стои до мен има дебел задник

EN: Then I’ll probably give her my number
BG: Тогава най-вероятно ще я дам номера си

EN: Yeah, I throw my dollars up high
BG: Да, аз слагам долара до високо

EN: And they land on the stage, dance on
BG: И земята на сцената, танца на

EN: We got company coming over
BG: Имаме компания идващи през

EN: Would it kill you to put some pants on
BG: Ще ви убия, за да се въведе някакъв панталони

EN: Dreams money can buy
BG: Dreams парите могат да купят

EN: They told me it’s like a high, it wasnt a lie
BG: Казаха ми, че това е като на високо, тя wasn't в лъжа

EN: Yeah, just have some good p-ssy waiting on a nigga
BG: Да, просто имат някои добри р-Коте чака един негър

EN: And f-ck whoever hatin’ on a nigga
BG: И е-СК който hatin'на един негър

EN: Don’t f-ck with me, don’t f-ck with me
BG: Не е-СК с мен, не е-СК с мен

EN: Dont, don’t f-ck with me, don’t f-ck with me
BG: Dont, не е-СК с мен, не е-СК с мен

EN: Dont, don’t f-ck with me, don’t f-ck with me
BG: Dont, не е-СК с мен, не е-СК с мен

EN: Dont, don’t f-ck with me, don’t f-ck with me
BG: Dont, не е-СК с мен, не е-СК с мен

EN: Don’t…
BG: Не ...