Artist: 
Search: 
Drag-On - Blue Money lyrics (Bulgarian translation). | I'm feeling like this be the really shit I woke now
, Meant on a boat now, just bought the dope...
01:26
video played 65 times
added 4 years ago
Reddit

Drag-On - Blue Money (Bulgarian translation) lyrics

EN: I'm feeling like this be the really shit I woke now
BG: Аз се чувствам като това е наистина глупости аз се събудих сега

EN: Meant on a boat now, just bought the dope down
BG: Цел на лодка сега, просто си купих дрога надолу

EN: Your money green my money blue
BG: Парите си зелен син пари

EN: I been blowing money for you niggers knew how money blue
BG: Аз бил разпенващ пари за негри знаеше колко пари синьо

EN: Watch out, I'm coming through
BG: Внимавай, аз съм, идващи

EN: My ice drip, something like 100 blue
BG: Капково ми лед, нещо като 100 синьо

EN: I pack something, heavy blow running loose
BG: Аз нещо, тежък удар, тичане насипно състояние пакет

EN: Niggers want me back, they... down the...
BG: Негри ме искат обратно, те..., надолу...

EN: Fire boy, about to do them like the loose
BG: Огън момче, за да ги правя като свобода

EN: My niggers got their heart tattooed like they part of...
BG: Моите негри ли сърцето си татуира като те част от...

EN: Niggers wondering, how am I back in the...
BG: Негри се чудех, как аз съм назад във...

EN: Cause I made the... truth
BG: Причина направих... истината

EN: Yo Jimmy... look at your little boy now
BG: Йо Джими... Погледни си малко момче сега

EN: ... on my own but I'm ready to come home now
BG: ... на моята собствена, но аз съм готов да дойде вкъщи

EN: Other ladies calling until my wife put the phone down
BG: Други дами, наричайки докато жена ми пуснати на телефона надолу

EN: I am insomniac, I need a certain size check
BG: Аз съм безсъние, аз нужда проверка на определен размер

EN: He ain't... he ain't certified yet
BG: Той не е... той все още не е удостоверение

EN: He still hold a hammer that ain't circumcised yet
BG: Той все още държи чук, който не обреже още

EN: Niggers always money... bring them back 10 times, I ain't counting yet
BG: Негри винаги пари... им донесе обратно 10 пъти, аз не се разчита още

EN: Bring them back 10 times now my palm wet
BG: Въвеждат ги върна 10 пъти сега дланта ми wet

EN: Old t getting money out the complex
BG: Стара т, получаване на пари, комплекс

EN: So I ain't asking labels is it my time yet
BG: Така че аз не питам етикети ми време е все още

EN: Only god decide, now here's a lullaby.
BG: Само Бог реши, сега тук е приспивна песен.