Artist: 
Search: 
Dr. Dre - Forgot About Dre (feat. Eminem) lyrics (Bulgarian translation). | [Dr Dre]
, Ya'll know me still the same ol' G
, But I been low key
, Hated on by most these niggas
,...
04:16
video played 11,101 times
added 8 years ago
by damebra
Reddit

Dr. Dre - Forgot About Dre (feat. Eminem) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Dr Dre]
BG: [Д-р Дре]

EN: Ya'll know me still the same ol' G
BG: Та вие ме познаваш все същите стари G

EN: But I been low key
BG: Но съм бил нисък ключ

EN: Hated on by most these niggas
BG: Мразен от повечето от тези негри

EN: Wit no cheese, no deals and no G's, no wheels and no keys
BG: Знам без сирене, без сделки и не е G, без колела и не е позволена

EN: No boats, no snowmobiles and no ski's
BG: Не лодки, моторни шейни и не не на ски

EN: Mad at me cause
BG: Ядосан на мен, защото

EN: I can finally afford to provide my family wit groceries
BG: Аз най-сетне може да си позволи да предоставят ми хранителни стоки остроумие семейство

EN: Got a crib wit a studio and it's all full of tracks
BG: Имаш яслите остроумие студио и всичко е пълен с песни

EN: To add to the wall full of plaques
BG: За да добавите към стената пълен с табели

EN: Hangin up in the office in back of my house like trophies
BG: Hangin се в офиса в задната част на къщата си, подобно на трофеи

EN: But ya'll think I'm gonna let my dough freeze
BG: Но ya'll, че аз ще да ми замразява тесто

EN: Ho Please
BG: Моля, Ho

EN: You better bow down on both knees
BG: По-добре се кланят на двете колена

EN: Who you think taught you to smoke trees
BG: Кой мислите, че те научих да се пуши дървета

EN: Who you think brought you the o' G's
BG: Кой мислите, че подава о'G's

EN: Eazy-E's Ice Cube's and D.O.C's and Snoop D O double G's
BG: Eazy-E's Ice Cube's и DOC's и Snoop DO двойното G на

EN: And a group that said muthafuck the police
BG: И една група, която заяви muthafuck на полицията

EN: Gave you a tape full of dope beats
BG: Дадох ти касета пълна с дрога бие

EN: To bump when stroll through in your hood
BG: За да избутам при разходка из в предния капак

EN: And when your album sales wasn't doin too good
BG: И когато продажбите на албума не е прекалено хубаво, правиш

EN: Who's the doc that he told you to go see
BG: Кой е на док, че той ви каза да отида да видя

EN: Ya'll better listen up closely
BG: Та вие по-добре слушайте внимателно

EN: All you niggas that said that I turned pop
BG: Всичко, което негрите, че каза, че се обърнах поп

EN: Or the Firm flop
BG: Или фирмата флопа

EN: ya'll are the reason Dre ain't been getting no sleep
BG: ya'll са причина Dre не е бил все не спя

EN: So fuck ya'll all of ya'll
BG: Така че майната ya'll всички ya'll

EN: If ya'll don't like me blow me
BG: Ако Та вие не като мен ме удар

EN: Ya'll are gonna keep fuckin around wit me
BG: Та вие се ще запази около шибан с мен

EN: And turn me back to the old me
BG: И ме върна към старите ми

EN: [chorus x2 - Eminem]
BG: [Припев x2 - Еминем]

EN: Nowadays everybody wanna talk like they got something to say
BG: В днешно време всеки иска да говори така, сякаш има нещо да каже

EN: But nothin comes out when they move they lips
BG: Но нищо, излиза, когато те се движат те устните

EN: Just a buncha gibberish
BG: Само buncha безсмислици

EN: And muthafuckas act like they forgot about Dre
BG: И muthafuckas действа така, сякаш забравил за Дре

EN: [Eminem]
BG: [Eminem]

EN: So what do you say to somebody you hate
BG: И така, какво ще кажеш на някого, мразиш

EN: Or anybody tryna bring trouble your way
BG: Или някой tryna донесе неприятности пътя

EN: Wanna resolve things in a bloodier way
BG: Искате ли да разрешат нещата в кървав начин

EN: Just study your tape of NWA.
BG: Просто проучване лентата си на NWA.

EN: One day I was walkin by
BG: Един ден бях разхожда с

EN: Wit a walkmen on
BG: Знам едно walkmen на

EN: When I caught a guy givin me an awkward eye
BG: Когато хванах един човек ми дава неудобна очите

EN: And strangled him off in the parkin lot wit his Karl Kani
BG: И го удушен разстояние в остроумие Паркин много му Карл Kani

EN: I don't give a fuck if it's dark or not
BG: Не ми пука дали е тъмно или не

EN: I'm harder than me tryna park a Dodge
BG: Аз съм по-трудно от мен tryna паркира Dodge

EN: But I'm drunk as fuck
BG: Но аз съм пиян като дявола

EN: Right next to a humungous truck in a two car garage
BG: В непосредствена близост до humungous камион в гараж за две коли

EN: Hoppin out wit two broken legs tryna walk it off
BG: Бягство на остроумие два счупени крака tryna го напуснем

EN: Fuck you too bitch call the cops
BG: Майната ти също кучка повикване на ченгетата

EN: I'ma kill you and them loud ass muthafuckin barkin dogs
BG: Аз съм ви убие и да ги глас задника muthafuckin кучета Баркин

EN: And when the cops came through
BG: И когато ченгетата дойдат чрез

EN: Me and Dre stood next to a burnt down house
BG: Аз и Dre застана до една опожарена къща

EN: Wit a can full of gas and a hand full of matches
BG: Знам кутия пълна с газ и с ръка пълна с мачове

EN: And still weren't found out
BG: И все още не са открити на

EN: From here on out it's the Chronic 2
BG: От сега нататък това е хронична 2

EN: Startin today and tomorrows the new
BG: Startin днес и утре на нов

EN: And I'm still loco enough
BG: И аз съм все още опорно достатъчно

EN: To choke you to death wit a Charleston chew
BG: За да Ви задуши до смърт остроумие Чарлстън дъвчете

EN: [Record scratch]
BG: [Запис нулата]

EN: Slim shady hotter then a set of twin babies
BG: Slim Shady горещ след серия от двойни бебета

EN: In a Mercedes Benz wit the windows up
BG: В Mercedes Benz остроумие прозорците се

EN: And the temp goes up to the mid 80's
BG: И Temp продължава до средата на 80-те

EN: Callin men ladies
BG: Обаждаш мъже дами

EN: Sorry Doc but I been crazy
BG: Съжалявам Док, но съм бил луд

EN: There is no way that you can save me
BG: Няма начин, че можете да ме спаси

EN: It's ok go with him Hailey
BG: Това е добре да отидат с него Хейли

EN: [chorus x2]
BG: [Припев x2]

EN: [Dr Dre]
BG: [Д-р Дре]

EN: If it was up to me
BG: Ако зависеше от мен

EN: You muthafuckas would stop comin up to me
BG: Можете muthafuckas ще спре идва при мен

EN: Wit your hands out lookin up to me
BG: Знам ръцете си гледам до мен

EN: Like you want somethin free
BG: Като искате нещо безплатно

EN: When my last cd was out you wasn't bumpin me
BG: При последното ми CD беше, че си не ми е била bumpin

EN: But now that I got this little company
BG: Но сега, че имам тази малка компания

EN: Everybody wanna come to me like it was some disease
BG: Всички искат да дойдат при мен като че ли е някаква болест

EN: But you won't get a crumb from me
BG: Но вие няма да получите троха от мен

EN: Cause I'm from the streets of Compton
BG: Защото аз съм от улиците на Комптън

EN: I told em all
BG: Казах ги всичките

EN: All them little gangstas
BG: Всички ги малко гангстери

EN: Who you think helped mold 'em all
BG: Кой мислите, че помогна ги калъп'всички

EN: Now you wanna run around and talk about guns
BG: Сега искате да общувате и да говорим за оръжие

EN: Like I ain't got none
BG: Като че ли не се получи нито един

EN: What you think I sold 'em all
BG: Това, което мисля, че продават ги всички

EN: Cause I stay well off
BG: Защото се чувстваме добре на разстояние

EN: Now all I get is hate mail all day sayin Dre fell off
BG: Сега всичко, което се е омраза поща цял ден казвам Dre падна

EN: What cause I been in the lab wit a pen and a pad
BG: Какво защото били в лабораторията остроумие и писалка подложка

EN: Tryna get this damn label off
BG: Tryna получите този проклет етикета разстояние

EN: I ain't havin that
BG: Не е, че има среща

EN: This is the millenium of Aftermath
BG: Това е хилядолетие на Aftermath

EN: It ain't gonna be nothin after that
BG: Тя няма да е нищо, след това

EN: So give me one more platinum plaque and fuck rap
BG: Така че ми даде още един платинен плака и рап дяволите

EN: You can have it back
BG: Можете да го има назад

EN: So where's all the mad rappers at
BG: Е, къде е цялата луд рапъри в

EN: It's like a jungle in this habitat
BG: Това е като в джунглите на това местообитание

EN: But all you savage cats
BG: Но всичко, което диви котки

EN: Knew that I was strapped wit gats
BG: Знаеше, че съм закъсал остроумие ГАТС

EN: When you were cuddled wit cabbage patch
BG: Когато беше сгушил кръпка остроумие зеле

EN: [Chorus x3]
BG: [Припев х3]