Artist: 
Search: 
Dr. Alban - It's My Life lyrics (Bulgarian translation). | It's my life take it or leave it
, Set me free what's that crap papa-knew-it-all
, I got my own life...
03:50
video played 2,783 times
added 8 years ago
Reddit

Dr. Alban - It's My Life (Bulgarian translation) lyrics

EN: It's my life take it or leave it
BG: Това е моят живот, който го приема или отхвърля

EN: Set me free what's that crap papa-knew-it-all
BG: Задайте ме освободи какво е това лайно татко-знаеше-то-всички

EN: I got my own life you got your own life
BG: Аз имам собствен живот ли собствения си живот

EN: Live your life and set me free
BG: Живей си живота и ме освободи

EN: Mind your business and leave my business
BG: Гледай си бизнес и се оставя бизнеса ми

EN: You know everything papa-knew-it-all
BG: Знаеш ли всичко, татко-знаеше-то-всички

EN: Very little knowledge is dangerous
BG: Много малко информация е опасно

EN: Stop bugging me stop bothering me
BG: Спри да ме спре подслушване ме притеснява

EN: Stop bugging me stop forcing me
BG: Спри да ме спре подслушване ме принуждава

EN: Stop fighting me stop yelling me
BG: Спрете да се карате ме спре мен крещи

EN: It's my life
BG: Това е моят живот

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: It's my life it's my life my worries
BG: Това е моят живот Това е моят живот ми притеснения

EN: It's my life it's my life my problems
BG: Това е моят живот Това е моят живот си проблеми

EN: It's my life it's my life my worries
BG: Това е моят живот Това е моят живот ми притеснения

EN: It's my life it's my life my problems
BG: Това е моят живот Това е моят живот си проблеми

EN: It's my life do you understand
BG: Това е моят живот разбирате

EN: I live the way I want to live
BG: Аз живея както аз искам да живея

EN: I make decisions day and night
BG: Аз да взема решения ден и нощ

EN: Show me signs and good examples
BG: Покажи ми знак и примери на добри

EN: Stop telling me how to run your business
BG: Спрете да ми кажеш как да управлявате вашия бизнес

EN: Take a trip to east and west
BG: Вземи си пътуване на изток и на запад

EN: You find that you don't know anything
BG: Вие смятате, че не знаят нищо

EN: Every's getting tired of you
BG: Всеки е да се уморен от вас

EN: Sometimes you have to look and listen
BG: Понякога се налага да гледам и слушам

EN: You can even learn from me
BG: Дори можете да научите от мен

EN: Little knowledge is dangerous
BG: Малко познания е опасна

EN: It's my life
BG: Това е моят живот

EN: (Repeat Chorus)
BG: (Припев)

EN: It's my life set me free
BG: Това е животът ми да ме освободи

EN: So you bed so you lie
BG: Така че леглото, така че лъжа

EN: What you see is what you get
BG: Това, което виждате, е това, което получавате

EN: Listen to people and sort things out
BG: Чуйте хора и подреди нещата

EN: Things I do I do them no more
BG: Нещата, които правя тях не повече

EN: Things I say I say them no more
BG: Нещата, които казват, казвам им не повече

EN: Changes come once in life
BG: Промените идват веднъж в живота

EN: Stop bugging me stop bothering me
BG: Спри да ме спре подслушване ме притеснява

EN: Stop bugging me stop forcing me
BG: Спри да ме спре подслушване ме принуждава

EN: Stop fighting me stop yelling me
BG: Спрете да се карате ме спре мен крещи

EN: Stop telling me stop seeing me
BG: Спрете да ми кажеш спрат да ме виждат

EN: It's my life.
BG: Това е моят живот.

EN: (Repeat Chorus)
BG: (Припев)

EN: It's my life(x4)
BG: Това е моят живот (x4)

EN: Ohhhhhhhh yeah
BG: Ohhhhhhhh да

EN: It's my life...Stop bugging me stop bothering me
BG: Това е моят живот ... Спри да ме спре подслушване ме притеснява

EN: It's my life...Stop forcing me stop yelling at me
BG: Това е моят живот ... Ние принуждавайки ме спре вика по мен

EN: It's my life...it's my life(x2)
BG: Това е моят живот ... това е живота ми (х2)

EN: It's my life...Stop bugging me stop bothering me
BG: Това е моят живот ... Спри да ме спре подслушване ме притеснява

EN: It's my life...Stop
BG: Това е моят живот ... Стоп