Artist: 
Search: 
Dorrough Music - The Game (feat. DJ Drama) lyrics (Bulgarian translation). | Now I came in this game without nothing to lose
, Nothing to worry bout, nothing to prove
,...
03:32
video played 115 times
added 6 years ago
Reddit

Dorrough Music - The Game (feat. DJ Drama) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Now I came in this game without nothing to lose
BG: Сега дойдох в тази игра без нищо за губене

EN: Nothing to worry bout, nothing to prove
BG: Нищо към дърпам ред, нищо за доказване

EN: Currently, permanently, paying my dues
BG: В момента, постоянно плащат ми такси

EN: And continued this path I decided to choose
BG: И продължава този път реших да избера

EN: From this moment on I’ll be changing the rules
BG: От този момент нататък аз ще се променя правилата

EN: Fuck what you heard, I didn’t come here to lose
BG: Майната какво сте чули, не съм дошъл тук да загубят

EN: Hungry as fuck and I see you as food
BG: Гладен като дявол и видим като храна

EN: I will make you a victim as soon as you snooze
BG: Аз ще ви направя жертва, след като сте дрямка

EN: [Hook:]
BG: [Кука:]

EN: Bang, bang, this is the game
BG: Взрив, взрив това е играта

EN: Here to contest you and put you to shame
BG: Тук, за да оспори ви и ще ви за срам

EN: Bang, bang, this is the game
BG: Взрив, взрив това е играта

EN: Before you can shine, you must go through the rain
BG: Преди да можете да свети, вие трябва да премине през дъжда

EN: The mountains I climbed, the water I coast
BG: Планините качих, водата, аз крайбрежие

EN: No sympathy I got the heart of a ghost
BG: Съчувствие аз имам сърцето на призрак

EN: It’s easy to brag, but it’s harder to boast
BG: Това е лесно да се хваля, но това е трудно да се похвали

EN: Don’t be fooled by the hype cause I’m smarter than most
BG: Не се заблуждавайте от hype причина аз съм по-умен от повечето

EN: Of y’all
BG: На y'all

EN: Way up there ain’t nowhere close
BG: Чак до там не е никъде близо

EN: To y’all
BG: Да y'all

EN: Made it this far I was s’posed
BG: Направили това далеч бях s'posed

EN: To fall
BG: Да падне

EN: That’s what they told me but yet no one showed me
BG: Ето какво ми казаха, но все още никой не ми показа

EN: Now I realized that I am the one with the…
BG: Сега разбрах, че аз съм един с...

EN: [Hook:]
BG: [Кука:]

EN: Bang, bang, this is the game
BG: Взрив, взрив това е играта

EN: Here to contest you and put you to shame
BG: Тук, за да оспори ви и ще ви за срам

EN: Bang, bang, this is the game
BG: Взрив, взрив това е играта

EN: Before you can shine, you must go through the rain
BG: Преди да можете да свети, вие трябва да премине през дъжда

EN: So…
BG: Така....

EN: That’s why niggas be fadin’ on me
BG: Ето защо негрите се fadin' на мен

EN: Why so many be hatin’ on me?
BG: Защо толкова много се hatin' на мен?

EN: You just mad that I made it homie
BG: Вие просто луд, че аз я направих homie

EN: I can tell that you hatin’ homie
BG: Мога да кажа че ви hatin' приятел

EN: You ain’t goin’ nowhere and you wonder why
BG: Не става никъде и се чудя защо

EN: I’m on I got the heart of a summer (ride?) Ha.
BG: Аз съм от аз имам сърцето на лятото (яздя?) Ха.

EN: And that’s why…
BG: И Ето защо...

EN: Niggas be fadin’ on me
BG: Негрите сеfadin' на мен

EN: Why so many be hatin’ on me?
BG: Защо толкова много се hatin' на мен?

EN: You just mad that I made it homie
BG: Вие просто луд, че аз я направих homie

EN: I can tell that you hatin’ homie
BG: Мога да кажа че ви hatin' приятел

EN: See the light girl? Believe no mistake it
BG: Вижте светлината момиче? Смятат, не го

EN: Don’t take it for granted and never forsake it
BG: Не го приемаме за даденост и никога няма да го забрави

EN: You ain’t got the patience to make it and take it you won’t
BG: Нямате търпение да го направи и да го няма да

EN: Now I'm ‘bout to take off like I’m boardin’ a plane
BG: Сега съм "мач за излитане като съм boardin' равнина

EN: And I don’t give a fuck if you feelin’ me
BG: И аз не ми пука, ако ти ме чувстваш

EN: All I know is I'm runnin’ this game
BG: Всичко, което знам, е, аз съм тичане този игра

EN: Get me stronger, whatever ain't killin’ me
BG: Вземи ме по-силна, каквото не е Killin съм аз

EN: Best believe that I'm killin’ my enemies
BG: Най-добър вярвам, че аз съм Killin съм моите врагове

EN: Fuck you haters you niggas ain't kin to me
BG: Майната ви мразят ти скъперник не е роднина на мен

EN: Don’t know why I be wastin’ my energy
BG: Не знам защо се губя моята енергия

EN: But I do know you finna see me…
BG: Но аз знам finna ме види...

EN: [Hook:]
BG: [Кука:]

EN: Bang, bang, this is the game
BG: Взрив, взрив това е играта

EN: Here to contest you and put you to shame
BG: Тук, за да оспори ви и ще ви за срам

EN: Bang, bang, this is the game
BG: Взрив, взрив това е играта

EN: Before you can shine, you must go through the rain
BG: Преди да можете да свети, вие трябва да премине през дъжда

EN: Now, don’t nobody be holdin’ me, I
BG: Сега, никой не се holdin' мен, аз

EN: Call my shots and I do what I wanna do
BG: Обадете ми снимки и аз правя това, което искам да направя

EN: Ain't nobody controllin’ me, No
BG: Не е никой не controllin' ме, не

EN: I was put here to do what I come to do
BG: Бях поставени тук да правя това, което дойде да направи

EN: Don’t know what this hip hop game is comin’ to
BG: Не знам какво тази хип хоп игра идва

EN: But I'm one of the ones that it’s running to
BG: Но аз съм един от тези, които се работи за

EN: [Repeat x3]
BG: [Повторете x 3]

EN: (The vicinity, negative energy
BG: (Близост, отрицателна енергия

EN: Go ‘head and envy me, this is the industry)
BG: Отидете "главата и завиждат ми, това е индустрията)