Artist: 
Search: 
Dorrough Music - Get Big lyrics (Bulgarian translation). | [Intro:]
, Haha, Dorrough I got somethin' on my mind, homie
, Get big [x8]
, Now, it's Dorrough...
03:57
video played 1,577 times
added 8 years ago
Reddit

Dorrough Music - Get Big (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Intro:]
BG: [Intro:]

EN: Haha, Dorrough I got somethin' on my mind, homie
BG: Haha, Dorrough аз имам нещо в ума ми, Homie

EN: Get big [x8]
BG: Вземете голяма [x8]

EN: Now, it's Dorrough music
BG: Сега е Dorrough музика

EN: You ain't (you ain't)
BG: Не е (не е)

EN: Gotta (gotta)
BG: Трябва (Трябва)

EN: Nuff (nuff)
BG: Nuff (nuff)

EN: Money (money) [x2]
BG: Пари (пари) [x2]

EN: Ha, Dorrough let's go and do this thing man. You ready?
BG: Ха, Dorrough нека да отидат и да направят този човек нещо. Готов ли си?

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Wh-wh-what you got a dollar in yo' pocket,
BG: Wh-к-какво имаш един долар в йо'джоб,

EN: A 20 in yo' wallet,
BG: А 20 в йо'портфейла,

EN: See me I'm stackin' money might of think I let you watch it
BG: Вижте ме аз съм пари stackin'мощта на мисля, че нека да го гледате

EN: Get big [x4]
BG: Вземете голяма [x4]

EN: You ain't (you ain't)
BG: Не е (не е)

EN: Gotta (gotta)
BG: Трябва (Трябва)

EN: Nuff (nuff)
BG: Nuff (nuff)

EN: Money (money) [x2]
BG: Пари (пари) [x2]

EN: Get big [x4]
BG: Вземете голяма [x4]

EN: [V1:]
BG: [V1:]

EN: Say, hu-hu-hundreds, fifties, bitch I don't exaggerate,
BG: Кажи, ху-ху-стотици, петдесетте години, кучко аз не преувеличавам,

EN: This a game for ballers only ballers can participate,
BG: Тази игра за Ballers само Ballers могат да участват,

EN: All these niggas frontin' throwin' money like they paper long,
BG: Всички тези негри Предните изхвърлил парите като те хартия дълго,

EN: European diamonds throwin' money now they paper gone,
BG: Европейската диаманти изхвърлил парите сега те хартия няма,

EN: Idiot, wh-wh-what are you,
BG: Идиот, откъде-к-какво си,

EN: Coach we need a W,
BG: Треньор се нуждаем от W,

EN: And this nigga game suck,
BG: И това смучат негър игра,

EN: I think it's time to substitute,
BG: Мисля, че е време да замени,

EN: Them ain't really diamonds in your ear somebody hustled you,
BG: Тях не е много диаманти в ухото си, някой, който hustled,

EN: Takin' all your revenue,
BG: Takin 'всичките си приходи,

EN: Boy you don't know what to do,
BG: Момче, не знаеш какво да правиш,

EN: Ha say you wit a double hustle yo' fees,
BG: Ха вие казвате остроумие двойно блъскане йо'такси,

EN: Oh broke ass rass,
BG: О счупи задника rass,

EN: Ain't, gotta nuff cheese,
BG: Ако не, трябва да nuff сирене,

EN: And you out here lookin' phony tryna stunt like me,
BG: И тук фалшив tryna гледаш каскадьор като мен,

EN: Nigga please, oh broke ass nigga.
BG: Nigga моля, о, счупи задника негър.

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: What you got a dollar in yo' pocket,
BG: Какво имаш един долар в йо'джоб,

EN: A 20 in yo' wallet,
BG: А 20 в йо'портфейла,

EN: See me I'm stackin' money might of think I let you watch it
BG: Вижте ме аз съм пари stackin'мощта на мисля, че нека да го гледате

EN: Get big [x4]
BG: Вземете голяма [x4]

EN: You ain't (you ain't)
BG: Не е (не е)

EN: Gotta (gotta)
BG: Трябва (Трябва)

EN: Nuff (nuff)
BG: Nuff (nuff)

EN: Money (money) [x2]
BG: Пари (пари) [x2]

EN: Get big [x4]
BG: Вземете голяма [x4]

EN: [V2:]
BG: [V2:]

EN: See money I can't talk about,
BG: Вижте парите, които не можем да говорим за,

EN: Bitch I'm 'bout to run the South,
BG: Кучка съм, ред е да тече на юг,

EN: Walk around yo' city in my Dallas Texas fitted cap,
BG: Разходка из града йо'в моя Далас монтирани капачка Тексас,

EN: I'll be gettin' money from you bitches what you talkin' 'bout,
BG: Ще се получават пари от вас кучки какво говориш ще кажеш,

EN: Spendin' all yo money on these bitches what is that about,
BG: Spendin'йо всички пари за тези кучки какво е това за,

EN: Ugly, st-stupid ass,
BG: Ugly, ST-глупав задник,

EN: I'll be makin' stupid cash,
BG: Ще бъде глупаво брой права,

EN: Get special attention like them niggas in the stupid class,
BG: Вземи специално внимание като тях негри в глупави клас,

EN: Watch me youngsters, motherfuckin monster,
BG: Гледай ме младежи, шибана чудовище,

EN: Pl-playin' with this paper like I'm playin' in a dumpster,
BG: Пл-свиря, с този документ като аз свиря, в контейнер за боклук,

EN: Yo' baby mama payin' all yo' bills, you'z a busta,
BG: Yo 'payin Baby Mama'всички йо" сметки, you'z един Busta,

EN: Even though she workin' 9 to 5 she still a hustla,
BG: Въпреки че тя работиш 9-5 тя все още е hustla,

EN: Yeah that means she's runnin' thangs,
BG: Да това означава, че тя е thangs бягаш,

EN: While you out here lookin' lame,
BG: Докато тук изглеждат куци,

EN: Damn, what a shame, oh broke ass n*gga.
BG: По дяволите, какъв срам, о, счупи задника N * GGA.

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: What you got a dollar in yo' pocket,
BG: Какво имаш един долар в йо'джоб,

EN: A 20 in yo' wallet,
BG: А 20 в йо'портфейла,

EN: See me I'm stackin' money matter-fact I let you watch it
BG: Вижте ме аз съм пари въпрос stackin'-Всъщност, нека да го гледате

EN: Get big [x4]
BG: Вземете голяма [x4]

EN: You ain't (you ain't)
BG: Не е (не е)

EN: Gotta (gotta)
BG: Трябва (Трябва)

EN: Nuff (nuff)
BG: Nuff (nuff)

EN: Money (money) [x2]
BG: Пари (пари) [x2]

EN: Get big [x4]
BG: Вземете голяма [x4]

EN: [V3:]
BG: [V3:]

EN: Lil mama know I'm in her city,
BG: Лил мама знам, че съм в нейния град,

EN: And I'm out here lookin' pretty,
BG: И аз съм тук изглеждат доста,

EN: Gettin' money 'till it's silly,
BG: Взимам пари', докато не е глупаво,

EN: I'm just out her on my diddy,
BG: Аз съм просто си я на моя Diddy,

EN: What she say (ha-ha, she like),
BG: Това, което тя каже (ха-ха, тя други подобни),

EN: Yeah he did that,
BG: Да той е, че

EN: Oh girl, yeah I like the way he did that,
BG: О, момиче, аз да харесвам начина, по който направи това,

EN: Girl you know I'm greedy,
BG: Момиче, ти знаеш, че съм алчен,

EN: Touchy touchy feely feely,
BG: Чувствителен чувствителен feely feely,

EN: First I stem her like the kitty,
BG: Първо я стволови като коте,

EN: Then I hit her with this willy,
BG: После я удари с тази волю,

EN: What she say (yeah buddy, she like)
BG: Какво каза тя (Да приятел, тя подобни)

EN: Yeah he did that,
BG: Да той е, че

EN: Oh girl, yeah I like the way he did that
BG: О, момиче, аз да харесвам начина, по който е, че

EN: Get big [x9]
BG: Вземете голяма [x9]

EN: Get me
BG: Вземи ме

EN: Now, it's Dorrough, music (get big)
BG: Сега е Dorrough, музика (получите голям)