Artist: 
Search: 
Donavon Frankenreiter - Heading Home lyrics (Bulgarian translation). | You try sell something that just cant be brought
, You said it's the latest and the greatest but I...
02:58
video played 901 times
added 8 years ago
Reddit

Donavon Frankenreiter - Heading Home (Bulgarian translation) lyrics

EN: You try sell something that just cant be brought
BG: Опитвате да продават нещо, което просто не може да бъде предявен

EN: You said it's the latest and the greatest but I know that its not
BG: Ти каза, че е най-новата и най-големите, но аз знам, че не си

EN: Be somebody you don't want to be
BG: Бъде някой не искате да се

EN: Didn't even exist last year but now its what we need
BG: Дори не съществува миналата година, но сега това, което имаме нужда

EN: Oh no not me, oh no not me
BG: О не, не ме, о не, не ме

EN: Because I'm heading home, I'm heading home
BG: Защото аз съм вкъщи, аз съм вкъщи

EN: You try to tell dad something that you've never been told
BG: Опитваш се да каже нещо, което никога не съм бил казал баща

EN: I guess it wont be agreed around here when they're born
BG: Предполагам, че това няма да се съгласуват тук, когато те са родени

EN: Once it's really gone, then it's really gone for good
BG: След като това е наистина отиде, тогава това е наистина отиде за добро

EN: Just because you can doesn't mean that you should
BG: Просто защото може да не означава, че трябва да

EN: Oh no not here, oh no not now
BG: О не не е тук, о не не сега

EN: Because I'm heading home, I'm heading home
BG: Защото аз съм вкъщи, аз съм вкъщи

EN: Go somewhere you've never gone
BG: Отидете някъде никога не сте преминали

EN: Sing something that you've never sang
BG: Пеят нещо, което сте никога не пееше

EN: Think about something that you've never thought
BG: Помислете за нещо, че никога не съм мислила

EN: And if you're going to give him everything you've got
BG: И ако ще да му даде всичко имаш

EN: Oh yeah right here, oh yeah right now
BG: О да прав тук, о да, точно сега

EN: Because I'm heading home, I'm heading home
BG: Защото аз съм вкъщи, аз съм вкъщи

EN: I'm heading home, I'm heading home
BG: Аз съм вкъщи, аз съм вкъщи

EN: Oh yeah right here, oh yeah right now
BG: О да прав тук, о да, точно сега

EN: Because we're heading home, we're heading home
BG: Защото ние сме позиция у дома, ние сме позиция Начало

EN: We're heading home, we're heading home
BG: Ние сме позиция у дома, ние сме позиция Начало