Artist: 
Search: 
Dolls Boxx - Merrily High Go Round lyrics (Italian translation). | Doll$Boxx - Merrily High go Round
, Kimi wa mukaze kara so nanda kokosoute
, Daiji na toki ni...
04:27
video played 297 times
added 4 years ago
Reddit

Dolls Boxx - Merrily High Go Round (Italian translation) lyrics

JA: Doll$Boxx - Merrily High go Round
IT: $Boxx-andare allegramente alto rotondo

JA: Kimi wa mukaze kara so nanda kokosoute
IT: Kimi wa mukaze kara così nanda kokosoute

JA: Daiji na toki ni itsumo, kitto, ushiro,
IT: Daiji na toki ni itsumo, kitto, ushiro,

JA: Son baka ni shite wasatte kaku shita
IT: Figlio baka ni shite wasatte kaku shita

JA: Kagi de sasoi ni yuku yo yoru wa wakeru
IT: Kagi de sasoi ni yuku yo yoru wa wakeru

JA: Made kimi no jiuu jikan da saa
IT: Non fatto kimi jiuu jikan da ASA

JA: Mowotte ageru hontou wa ichi owari
IT: Mowotte ageru hontou wa ichi owari

JA: Kimi wo omosete omoi omoi furi atashi
IT: Kimi wo omosete omoi omoi furi atashi

JA: De yukeru ¿nee? so naru tobu yo akaku
IT: De yukeru ¿nee? così naru tobu yo akaku

JA: Tobu yo nareru mite kiyoshi nagara
IT: Tobu yo nareru acaro kiyoshi nagara

JA: Toumou asu no kanten no sugu to sa
IT: Toumou asu no kanten nessun sugu a sa

JA: ¡MERRILY HIGH GO ROUND!
IT: ¡ ALLEGRAMENTE ALTA GO ROUND!

JA: Moshimo sekai yuu no daremo ga kye
IT: Moshimo sekai yuu non dare ga kye

JA: Yaatara demo osoumo sore to DOLLET
IT: Yaatara demo osoumo dolente a DOLLET

JA: Kitto onna jii sa yakeru hashii de
IT: Kitto onna jii sa yakeru hashii de

JA: Yame no kireppa de ikyuu domo shigi
IT: YaME no kireppa de ikyuu domo shigi

JA: Noboru yo tadashi no ubangai tamu, kedo
IT: Noboru yo tadashi no ubangai tamu, kedo

JA: Mowotte areru hontou wa mara shinai
IT: Mowotte areru hontou wa shinai di mara

JA: Kimi wo naide tsugumu inai kuru mowo
IT: Kimi wo naide tsugumu inai kuru mowo

JA: Shi de yukeru ¿nee? kirisai iru yo koko
IT: Shi de yukeru ¿nee? kirisai iru yo koko

JA: Ni iru yo dare mono oite yukou tsugi no
IT: NI iru yo osare mono oite yukou tsugi no

JA: Tsugi no tsuyo sagasumu no saa
IT: Tsugi no sagasumu tsuyo no ASA

JA: ¡MERRILY HIGH GO ROUND!
IT: ¡ ALLEGRAMENTE ALTA GO ROUND!

JA: Saa, mowotte ageru hontou wa ichi owari
IT: SAA, mowotte ageru hontou wa ichi owari

JA: Kimi wo omosete omoi omoi furi atashi
IT: Kimi wo omosete omoi omoi furi atashi

JA: De yukeru ¿nee? so naru tobu yo akaku
IT: De yukeru ¿nee? così naru tobu yo akaku

JA: Tobu yo nareru mite kiyoshi nagara
IT: Tobu yo nareru acaro kiyoshi nagara

JA: Toumou asu no kanten no sugu to sa
IT: Toumou asu no kanten nessun sugu a sa

JA: ¡MERRILY HIGH GO ROUND!
IT: ¡ ALLEGRAMENTE ALTA GO ROUND!