Artist: 
Search: 
Dolls Boxx - Merrily High Go Round lyrics (English translation). | Doll$Boxx - Merrily High go Round
, Kimi wa mukaze kara so nanda kokosoute
, Daiji na toki ni...
04:27
video played 297 times
added 4 years ago
Reddit

Dolls Boxx - Merrily High Go Round (English translation) lyrics

JA: Doll$Boxx - Merrily High go Round
EN: $Boxx-Merrily High go Round

JA: Kimi wa mukaze kara so nanda kokosoute
EN: Kimi wa mukaze kara so nanda kokosoute

JA: Daiji na toki ni itsumo, kitto, ushiro,
EN: Daiji na toki ni itsumo, kitto, ushiro,

JA: Son baka ni shite wasatte kaku shita
EN: Son baka ni shite wasatte kaku shita

JA: Kagi de sasoi ni yuku yo yoru wa wakeru
EN: Kagi de sasoi ni yuku yo yoru wa wakeru

JA: Made kimi no jiuu jikan da saa
EN: Made kimi no jiuu jikan da saa

JA: Mowotte ageru hontou wa ichi owari
EN: Mowotte ageru hontou wa ichi owari

JA: Kimi wo omosete omoi omoi furi atashi
EN: Kimi wo omosete omoi omoi furi atashi

JA: De yukeru ¿nee? so naru tobu yo akaku
EN: De yukeru ¿nee? so naru tobu yo akaku

JA: Tobu yo nareru mite kiyoshi nagara
EN: Tobu yo nareru mite kiyoshi nagara

JA: Toumou asu no kanten no sugu to sa
EN: Toumou asu no kanten no sugu to sa

JA: ¡MERRILY HIGH GO ROUND!
EN: ¡ MERRILY HIGH GO ROUND!

JA: Moshimo sekai yuu no daremo ga kye
EN: Moshimo sekai yuu no daremo ga kye

JA: Yaatara demo osoumo sore to DOLLET
EN: Yaatara demo osoumo sore to DOLLET

JA: Kitto onna jii sa yakeru hashii de
EN: Kitto onna jii sa yakeru hashii de

JA: Yame no kireppa de ikyuu domo shigi
EN: YaME no kireppa de ikyuu domo shigi

JA: Noboru yo tadashi no ubangai tamu, kedo
EN: Noboru yo tadashi no ubangai tamu, kedo

JA: Mowotte areru hontou wa mara shinai
EN: Mowotte areru hontou wa mara shinai

JA: Kimi wo naide tsugumu inai kuru mowo
EN: Kimi wo naide tsugumu inai kuru mowo

JA: Shi de yukeru ¿nee? kirisai iru yo koko
EN: Shi de yukeru ¿nee? kirisai iru yo koko

JA: Ni iru yo dare mono oite yukou tsugi no
EN: NI iru yo dare mono oite yukou tsugi no

JA: Tsugi no tsuyo sagasumu no saa
EN: Tsugi no tsuyo sagasumu no saa

JA: ¡MERRILY HIGH GO ROUND!
EN: ¡ MERRILY HIGH GO ROUND!

JA: Saa, mowotte ageru hontou wa ichi owari
EN: SAA, mowotte ageru hontou wa ichi owari

JA: Kimi wo omosete omoi omoi furi atashi
EN: Kimi wo omosete omoi omoi furi atashi

JA: De yukeru ¿nee? so naru tobu yo akaku
EN: De yukeru ¿nee? so naru tobu yo akaku

JA: Tobu yo nareru mite kiyoshi nagara
EN: Tobu yo nareru mite kiyoshi nagara

JA: Toumou asu no kanten no sugu to sa
EN: Toumou asu no kanten no sugu to sa

JA: ¡MERRILY HIGH GO ROUND!
EN: ¡ MERRILY HIGH GO ROUND!