Artist: 
Search: 
Reddit

Dobrovoljno Pevačko Društvo - Sestrice Mala lyrics

Sestrice mala pogledaj bolje
šta je sve stalo u ovo polje,
stala je trava, vrbe se sagle,
stao je potok i malo magle.

Šta bi od svega, od silne slave,
oblaci plove, mirišu trave,
šta su nam, reči, zakletvu dale,
vetar viori, zastave pale.

Kao na dlanu polje se njiše
i suze teku i kaplju kiše. 2x

Na tvojoj ruci zemlja me čeka,
u tvoje oči ponire reka,
reka bez kraja, svi moji sati,
ti budi žena, sestra i mati.

Kao na dlanu polje se njiše
i suze teku i kaplju kiše...