Artist: 
Search: 
Djordan - Gotova Si lyrics (English translation). | 1.Как се цупиш сега с тези устни пред мен ..
, какво друго...
03:44
video played 2,236 times
added 8 years ago
Reddit

Djordan - Gotova Si (English translation) lyrics

BG: 1.Как се цупиш сега с тези устни пред мен ..
EN: 1. How is cupiš now with those lips in front of me ...

BG: какво друго правят те?
EN: What else do they?

BG: А тези мили очи с мен представят си грубости.
EN: (A) those miles with me present his crude words.

BG: прикрито перверзна си!
EN: a disguised perverzna!

BG: Мръсното подсъзнание как ти личи ..
EN: Mr″snoto pods″znanie how you show ...

BG: пр. Готова си на колене пред мен да си,но не да молиш.
EN: the IP. Ready your knees in front of me to, but not to moliš.

BG: Искаш бързо,лесно,вкусно нещо ти-сама си го вземи.
EN: Do quick, easy, delicious thing you-is it get.

BG: Готова си .. съгласна си, не се прави!
EN: Its ready ... consonant, not be made!

BG: След малко ще те видя бърза,лесна,вкусна..
EN: After some time will see you quick, easy, delicious ...

BG: искам те пред мен на колене(x2)
EN: I want they to me knees (x 2)

BG: 2. Други правят любов .. ти си много пред тях,
EN: 2. Other make love ... you're very before them,

BG: мъжете ги хваща страх.
EN: men hunted them fear.

BG: А тези нежни ръце колко пъти са връзвани?
EN: (A) these soft hands how many times have tethered?

BG: прикрито перверзна си!
EN: a disguised perverzna!

BG: Мръсното подсъзнание как ти личи ..
EN: Mr″snoto pods″znanie how you show ...

BG: пр. Готова си на колене пред мен да си,но не да молиш.
EN: the IP. Ready your knees in front of me to, but not to moliš.

BG: Искаш бързо,лесно,вкусно нещо ти-сама си го вземи.
EN: Do quick, easy, delicious thing you-is it get.

BG: Готова си .. съгласна си, не се прави!
EN: Its ready ... consonant, not be made!

BG: След малко ще те видя бърза,лесна,вкусна..
EN: After some time will see you quick, easy, delicious ...

BG: искам те пред мен на колене(x2)
EN: I want they to me knees (x 2)

BG: Готова си .. съгласна си, не се прави!
EN: Its ready ...consonant, not be made!

BG: След малко ще те видя бърза,лесна,вкусна..
EN: After some time will see you quick, easy, delicious ...

BG: искам те пред мен на колене
EN: I want they to me knees

BG: Готова си!!!
EN: Its ready!!!