Artist: 
Search: 
Disturbed - Another Way To Die lyrics (Bulgarian translation). | The indulgence of our lives has cast a shadow on our world.
, Our devotion to our appetites betrayed...
04:14
video played 2,136 times
added 6 years ago
Reddit

Disturbed - Another Way To Die (Bulgarian translation) lyrics

EN: The indulgence of our lives has cast a shadow on our world.
BG: Снизхождение на нашия живот е хвърли сянка върху нашия свят.

EN: Our devotion to our appetites betrayed us all.
BG: Привързаността ни към нашия апетит предал всички нас.

EN: An apocalyptic plight.
BG: Апокалиптични тежкото положение.

EN: More destruction will unfold.
BG: По унищожаване ще се разгръща.

EN: Mother Earth will show her darker side and take her toll.
BG: Майката Земя ще покаже тъмната си страна и взема си жертви.

EN: It's just another way to die.
BG: Това е просто друг начин да умре.

EN: There can be no other reason why.
BG: Може да има друга причина защо.

EN: You know we should have seen it coming.
BG: Знаете, че ние трябва да са видели, че идва.

EN: Consequences we cannot deny will be revealed in time.
BG: Последици, не можем да отречем ще се яви във времето.

EN: Glaciers melt as we pollute the sky.
BG: Ледниците топене както ние замърсяваме небето.

EN: A sign of devastation coming.
BG: В знак на опустошенията идват.

EN: We don’t need another way to die.
BG: Ние не трябва друг начин да умре.

EN: Can we repent in time?
BG: Да можем да се покае в момента?

EN: [Pre-chorus:]
BG: [Предварително припев:]

EN: The Time bomb is ticking and no one is listening.
BG: Тиктака бомба със закъснител и никой не е слушане.

EN: Our future is fading.
BG: Нашето бъдеще е замира.

EN: Is there any hope we’ll survive?
BG: Има ли някаква надежда ще оцелеем?

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Still, we ravage the world that we love.
BG: Все пак ние опустошават на света, че ние обичаме.

EN: And the millions cry out to be saved.
BG: И милиони моли да бъдат записани.

EN: Our endless maniacal appetite.
BG: Нашите безкрайни маниакална апетит.

EN: Left us with another way to die.
BG: Ни остави с друг начин да умре.

EN: It's just another way to die.
BG: Това е просто друг начин да умре.

EN: Can we repent in time?
BG: Да можем да се покае в момента?

EN: Greed and hunger led to our demise.
BG: Алчност и глада доведе до нашата смърт.

EN: A path I can’t believe we followed.
BG: Един път, не мога да повярвам, ние последвахме.

EN: Black agenda’s rooted in a lie.
BG: Черно дневен ред на корени в лъжа.

EN: Will we repent in time?
BG: Ще можем да се покае в момента?

EN: Species fall before our very eyes.
BG: Видове падне пред очите ни.

EN: A world that they cannot survive in left them with another way to die.
BG: Един свят, който те не могат да оцелеят в ляво ги с друг начин да умре.

EN: Are we dead inside?
BG: Ние сме мъртъв отвътре?

EN: [Pre-chorus]
BG: [Предварително хор]

EN: [Chorus x2]
BG: [Припев x 2]

EN: Can we repent in time?
BG: Да можем да се покае в момента?

EN: It's just another way to die.
BG: Това е просто друг начин да умре.

EN: Can we repent in time?
BG: Да можем да се покае в момента?