Artist: 
Search: 
Reddit

Dino Merlin - Tako Prazan (feat. Adi lukovac) lyrics

Tako prazan
Slažem dan na dan
Između neba i zemlje
Između nas

Tako hladan
Skriven pod strahom tonem
Kuda sad?
Ništa ne razumijem...