Artist: 
Search: 
Dimana - С Теб Ще Продължа (feat. Damian) lyrics (Chinese translation). | Нека да ми казват,че си без сърце,
, ала знам какво се...
04:28
video played 918 times
added 9 years ago
Reddit

Dimana - С Теб Ще Продължа (feat. Damian) (Chinese translation) lyrics

BG: Нека да ми казват,че си без сърце,
ZH: 让我说,没有心,

BG: ала знам какво се криe вътре в тебе.
ZH: 但知道你藏的什么。

BG: Аз не искам някой с ангелско лице,
ZH: 我不希望有人与天使的脸

BG: искам истински добър човек до мене!
ZH: 我要对我真正的好男人 !

BG: Само ти очите си затвори,
ZH: 你只是闭上你的眼睛

BG: за да гледаш с душата.
ZH: 若要观看与灵魂。

BG: И видя в мен тъгата.
ZH: 并在我身上看到悲伤。

BG: И видя душа позната.
ZH: 看看你的灵魂。

BG: Тя на твоята прилича.
ZH: 它看起来像。

BG: Тя безумно те обича.
ZH: 她疯狂地爱你。

BG: -"Знаеш ли това?"
ZH: -"你知道吗?"

BG: -"Знаеш ли това?"
ZH: -"你知道吗?"

BG: Само в теб единствено намерих,
ZH: 只有在你找到了,

BG: отличителния белег,
ZH: 识别标志

BG: че и ти си като мене,
ZH: 你像我一样,

BG: че се търсим дълго време.
ZH: 您正在寻找长一段时间。

BG: И каквото и да става няма да си тръгна.
ZH: 无论发生什么事我不会离开。

BG: Няма!
ZH: 没有 !

BG: -"С теб ще продължа!"
ZH: -"与你将继续!"

BG: -"С теб ще продължа!"
ZH: -"与你将继续!"

BG: Всеки друг повярва на лъжата ми:
ZH: 任何人都相信的谎言:

BG: -"Аз живея за да мразя и ранявам!"
ZH: "我住仇恨和伤害"。

BG: Само ти отгатна самотата ми,
ZH: 只有你猜我的孤独

BG: и това как искам обич да раздавам!
ZH: 和我怎么爱处理 !

BG: Само ти очите си затвори,
ZH: 你只是闭上你的眼睛

BG: за да гледаш с душата.
ZH: 若要观看与灵魂。

BG: И видя в мен тъгата.
ZH: 并在我身上看到悲伤。

BG: И видя душа позната.
ZH: 看看你的灵魂。

BG: Тя на твоята прилича.
ZH: 它看起来像。

BG: Тя безумно те обича.
ZH: 她疯狂地爱你。

BG: -"Знаеш ли това?"
ZH: -"你知道吗这个吗?"

BG: -"Знаеш ли това?"
ZH: -"你知道吗?"

BG: Само ти очите си затвори,
ZH: 你只是闭上你的眼睛

BG: за да гледаш с душата.
ZH: 若要观看与灵魂。

BG: И видя в мен тъгата.
ZH: 并在我身上看到悲伤。

BG: И видя душа позната.
ZH: 看看你的灵魂。

BG: Тя на твоята прилича.
ZH: 它看起来像。

BG: Тя безумно те обича.
ZH: 她疯狂地爱你。

BG: -"Знаеш ли това?"
ZH: -"你知道吗?"

BG: -"Знаеш ли това?"
ZH: -"你知道吗?"

BG: Само в теб единствено намерих,
ZH: 只有在你找到了,

BG: отличителния белег,
ZH: 识别标志

BG: че и ти си като мене,
ZH: 你像我一样,

BG: че се търсим дълго време.
ZH: 您正在寻找长一段时间。

BG: И каквото и да става няма да си тръгна.
ZH: 无论发生什么事我不会离开。

BG: Няма!
ZH: 没有 !

BG: -"С теб ще продължа!"
ZH: -"与你将继续!"

BG: -"С теб ще продължа!"
ZH: -"与你将继续!"