Artist: 
Search: 
Reddit

Diego De Luca - Vocche E Vocche lyrics

Sagle zittu zittu, senza fa rummore cumm' a nu mariuol 'miez è scale chianu chianu, iss 'è appena asciut toornerà stanotte e ati 4 scalin e tu me vir arapì a port
Tu cu na vestaglia tutta provocante cumm si eccitante e cu sti pensier faccio na guerra me tratteng astient e cumm si bell e poi... e poooooooooooooooi
Vocche e vocche core e core ce spartimm sta paur noi rischiamm pe st'ammor ca ce port semp ca, facce e facce ce truvamme ce guardamme ce muvimme e sti man scustumat nun cià facc all'è ferma i' te lev sta vestaglie tutt'annur si chiù bell t'èng à scarp int'ò cazone pe fa ambress a t'è spugliaa vocche e vocche core e core mentre 'nsiem s'è f'ammor ce scurdamme a veritààà
Quand t'incuntraie ma chi s'ò pensave ca 'int'à sti braccia pa nu giuorn ce carev tu cu na famiglia io nu guagliunciello ca cunuscend a te a mis à part'è caramell
S'è fatt già tard nun me scord nient ramme natu vase ca mò stip'è o port a cas e mentre mo raj me raj nat'ancor e pooi.. e poooooooooi vocche e vocche core e core ce spartimme sta paur nuj rischiamm pè st'ammore ca ce port semp ca , facce e facce ce truvamm ce guardamme ce muvimm e sti mane scustumat nu cià facc'à l'è ferma io te lev sta vestaglia tutt'annur si chiù bell io ca scarpa int'ò cazon pe fa ambress a tè spugliaa vocche e vocche core e core mentre 'nsieme se fa ammore ce scurdamme a veritààà
O te lev sta vestaglia tutt'annur si chiù bell io ca scarpa int'ò cazon pe fa ambress a tè spugliaa
Voche e vocche core core mentre 'nsieme se fa ammore 'miez è vas aggià affunnààà

(Grazie a MaTTeo per questo testo)