Artist: 
Search: 
Reddit

Die Anonyme Giddarischde - Palzlied lyrics

Warscht du ämol uff de Kalmit odder uff de Dahner Heh
Hoscht du ämol amme Herbschtag meuens die Newwel steige seh
Bischt mol barfuss dursch die Wies gerennt oder unner Bäm
Disch blo hie gelet die Are zu unfach bloß geträmt

Refrain:
Des wär alles nix besondres sahscht du un du mischt jetzt geh
Weil es geb außer de Palz jo a noch anneres zu seh
Sischer hoscht du rescht wann du sahscht dass ders annerschtwu a gfallt
Awwer annerschtwu is annerscht und halt net wie in de Palz.

Warscht im Summer amme Baggerloch, hot disch e Schnok gejuckt
und du hoscht de liewe longe Dag bloß in die Luft geguggt
bischt du owends mit me Sunnebrandt uff doim Balkon geleh
und du hoscht beim Sunneunnergang die Schwalwe fliege seh

Kennscht du Trippstadt, Hertlingshause, Grünstadt, Eiseberg un Forscht
hoscht du ämol amme Woifescht denne leit dort zu gehorscht
drinkscht du gern e mol en Schorle und isch gern a Lewwerworscht
gehscht du äfters in die Volle und hoscht mehr wie annre dorscht

  • DIE ANONYME GIDDARISCHDE LYRICS