Artist: 
Search: 
Dido - Burnin Love lyrics (Bulgarian translation). | I found no peace in the lies that I've told
, I'm only hurt by the blows that get withheld
, Sharper...
04:16
video played 1,026 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Dido - Burnin Love (Bulgarian translation) lyrics

EN: I found no peace in the lies that I've told
BG: Намерих няма мир в лъжи, че съм казал

EN: I'm only hurt by the blows that get withheld
BG: Аз само съм наранена от ударите, които се удържат

EN: Sharper I get cut, the harder I get held
BG: Рязко се намали, по-трудно се държах

EN: More that I believe that you will come to me
BG: Повече, че аз вярвам, че ще дойде при мен

EN: Without you I've been burnin' love, oh
BG: Без теб аз съм бил burnin' любов, о

EN: You're the one that I've been callin' for, oh
BG: Вие сте този, който аз съм бил наричаш, о

EN: Without you I've been burnin' love, oh
BG: Без теб аз съм бил burnin' любов, о

EN: You're the one that I've been callin' for
BG: Вие сте този, който аз съм бил вика за

EN: I found no peace in the lies that I've told
BG: Намерих няма мир в лъжи, че съм казал

EN: I'm only hurt by the blows that get withheld
BG: Аз само съм наранена от ударите, които се удържат

EN: Sharper I get cut, the harder I get held
BG: Рязко се намали, по-трудно се държах

EN: More that I believe that you will come to me
BG: Повече, че аз вярвам, че ще дойде при мен

EN: Without you I've been burnin' love, oh
BG: Без теб аз съм бил burnin' любов, о

EN: You're the one that I've been callin' for, oh
BG: Вие сте този, който аз съм бил наричаш, о

EN: Without you I've been burnin' love, oh
BG: Без теб аз съм бил burnin' любов, о

EN: You're the one that I've been callin' for
BG: Вие сте този, който аз съм бил вика за

EN: 'Out you I've been burnin' love, woah
BG: ", Че аз съм бил burnin' любов, woah

EN: You're the one that I've been callin' for
BG: Вие сте този, който аз съм бил вика за

EN: Without you I've been burnin' love, oh
BG: Без теб аз съм бил burnin' любов, о

EN: You're the one that I've been callin' for, oh
BG: Вие сте този, който аз съм бил наричаш, о

EN: Without you I've been burnin' love, oh
BG: Без теб аз съм бил burnin' любов, о

EN: You're the one that I've been callin' for
BG: Вие сте този, който аз съм бил вика за