Artist: 
Search: 
Dido - All You Want lyrics (Bulgarian translation). | I'd like to watch you sleep at night
, To hear you breathe by my side
, And although sleep leaves me...
04:02
video played 112 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Dido - All You Want (Bulgarian translation) lyrics

EN: I'd like to watch you sleep at night
BG: Бих искал да гледам как спи през нощта

EN: To hear you breathe by my side
BG: Да те чуя да диша от моя страна

EN: And although sleep leaves me behind
BG: И въпреки че сън ме оставя

EN: There's nowhere I'd rather be
BG: Има къде бих предпочел да

EN: And now our bed is oh so cold
BG: И сега нашето легло е ох толкова студено

EN: My hands feel empty
BG: Ръцете ми се чувствам празен

EN: No one to hold
BG: Никой да държи

EN: And I can sleep what side I want
BG: И аз мога да спя каква страна искам

EN: It's not the same with you gone
BG: Това не е същото и с вас отиде

EN: Oh, if you'd come home
BG: О Ако искате да дойде у дома

EN: I'll let you know that
BG: Аз ще ви позволи да знаете, че

EN: All you want
BG: Всичко, което искате

EN: Is right here in this room
BG: Е тук, в тази стая

EN: All you want
BG: Всичко, което искате

EN: And all you need
BG: И всичко, което трябва

EN: Is sitting here with you
BG: Седи тук с вас

EN: All you want
BG: Всичко, което искате

EN: It's been three years
BG: Той е бил три години

EN: One night apart
BG: Една нощ Апарт

EN: But in that night you tore my heart
BG: Но в тази нощ сте разкъсаха сърцето ми

EN: If only you had slept alone
BG: Ако само е спала само

EN: If those seeds had not been sown
BG: Ако тези семена не са били засети

EN: Oh you could come home
BG: О може да дойде у дома

EN: And you would know that
BG: И вие ще знаете, че

EN: All you want
BG: Всичко, което искате

EN: Is right here in this room
BG: Е тук, в тази стая

EN: All you want
BG: Всичко, което искате

EN: And all you need is sitting here with you
BG: И всичко, което трябва е седя тук с вас

EN: All you want
BG: Всичко, което искате

EN: I hear your key turning in the door
BG: Чувам, че ключа за включване на вратата

EN: I won't be hearing that sound anymore
BG: Аз няма да се чуем този звук вече

EN: And you and your sin
BG: И вие и вашите грях

EN: Can leave the way you just came in
BG: Може да оставите начина, по който току-що дойде

EN: Send my regards to her
BG: Изпратете ми отношение към нея

EN: I hope you find that......
BG: Надявам се да откриете, че...

EN: All you want
BG: Всичко, което искате

EN: Is right there in that room
BG: Е точно там в тази стая

EN: All you want
BG: Всичко, което искате

EN: And all you need is sitting there with you
BG: И всичко, което трябва е седене там с вас

EN: All you want
BG: Всичко, което искате

EN: I'd like to watch you sleep at night
BG: Бих искал да гледам как спи през нощта

EN: To hear you breathe by my side
BG: Да те чуя да диша от моя страна