Artist: 
Search: 
Diddy-Dirty Money - Your Love (Remix) (feat. Rick Ross & Trey Songz) lyrics (Bulgarian translation). | We in the motherf*cking building, a hundred f*cking bottles
, Yeah... come now
, Let go, let go
, 
,...
04:49
Reddit

Diddy-Dirty Money - Your Love (Remix) (feat. Rick Ross & Trey Songz) (Bulgarian translation) lyrics

EN: We in the motherf*cking building, a hundred f*cking bottles
BG: Ние в motherf * cking сграда, сто бутилки е * cking

EN: Yeah... come now
BG: Да ... дойде сега

EN: Let go, let go
BG: Да отида, да се махаме

EN: [Trey Songz]
BG: [Trey Songz]

EN: Girl I want you face down first thing when I wake up
BG: Момиче, искам с лицето надолу Първото нещо, когато се събудя

EN: Already got you covered girl ain't no need for makeup
BG: Вече имам, ти обхванати момичето не е необходимо за грим

EN: I just need a camera and someone to tape us
BG: Аз просто се нуждаят от фотоапарат и някой да ни лента

EN: Internet ain't ready for the way that we gon' make love
BG: Интернет не е готов за начина, по който гони'правя любов

EN: Fiending right now, I need you right now
BG: Fiending точно сега, имам нужда от теб в момента

EN: Tryna hold back but you can get it
BG: Tryna попречил, но можете да го получите

EN: Don't tease me right now baby please me right now
BG: Не дразни мен сега бебето ми, моля точно сега

EN: Girl scream yes if you with it
BG: Момичето крещи'да", ако с него

EN: Got-got-got-got one question, one question for you
BG: Имаш-има-ли-имам един въпрос, един въпрос към вас

EN: When I'm going through withdrawals tell me what I'm s'posed to do
BG: Когато съм става чрез изтегляне да ми каже какво съм s'posed да правя

EN: Cause I need your love I want your love
BG: Защото имам нужда от вашата любов, искам любов

EN: Girl it ain't the same if I ain't got your love
BG: Момичето не е същият, ако не е ли любовта си

EN: Your love, your love, your love, your love
BG: Твоята любов, твоята любов, твоята любов, твоята любов

EN: All I want is you baby
BG: Всичко, което искам, си ти бебе

EN: All I want is you baby
BG: Всичко, което искам, си ти бебе

EN: All I really want is you
BG: Всичко, което наистина искам, си ти

EN: Your touch your sex is my drug all I want is you baby
BG: Докосването ти си моят наркотик сексът е всичко, което искам, си ти бебе

EN: Only one is you baby, only one is you baby
BG: Само този, който е бебе, само този, който е бебе

EN: [Dirty Money]
BG: [Мръсни пари]

EN: I'ma-I'ma-I'ma put it in your face boy as soon as you wake up
BG: Аз съм, Аз съм, аз съм я тури в лицето ти момче, веднага след като се събудите

EN: Know you wanna hit it want me to be your little slut
BG: Че искаш да го удари искаш да бъда твоя малка уличница

EN: If you do it good boy I'll return the favor
BG: Ако ви се стори добро момче аз ще ти върна услугата

EN: Baby I'm tired of the bed I wanna try it on the table
BG: Бебе съм уморен на леглото аз искам да го пробвам на масата

EN: Boy I'm fiending it right now man I need you right now
BG: Момче съм fiending това точно сега имам нужда от теб мъж в момента

EN: Come a-come a-come a little closer you can get it
BG: Хайде а-дойде-дойде малко по-близо можете да го получите

EN: Don't tease me right now better please me right now
BG: Не дразни мен сега по-добре ми моля точно сега

EN: Let your tongue off on this pussy
BG: Нека си език поемат по този котенце

EN: Got-got-got-got one question one question for you
BG: Имаш-има-ли-имам един въпрос, един въпрос към вас

EN: When I'm going through withdrawals tell me what I'm s'posed to do
BG: Когато съм става чрез изтегляне да ми каже какво съм s'posed да правя

EN: Cause I need your love, I want your love
BG: Защото имам нужда от вашата любов, искам любов

EN: Boy it ain't the same if I ain't got your love
BG: Момчето не е същият, ако не е ли любовта си

EN: Your love, your love, your love, your love
BG: Твоята любов, твоята любов, твоята любов, твоята любов

EN: All I want is you baby
BG: Всичко, което искам, си ти бебе

EN: All I want is you baby
BG: Всичко, което искам, си ти бебе

EN: All I really want is you
BG: Всичко, което наистина искам, си ти

EN: Your touch, your sex is my drug all I want is you baby
BG: Докосването ти, сексуалния си е моят наркотик всичко, което искам, си ти бебе

EN: Only one is you baby
BG: Само този, който е бебе

EN: [Diddy]
BG: [Diddy]

EN: Bitch you know I'm Diddy ho
BG: Кучка ли съм Diddy хо

EN: Real deal-y yo
BG: Агенция за недвижими сделка-у йо

EN: Real estate in the state spilling in Philly yo
BG: Недвижими имоти в държавната разлива във Фили йо

EN: I did it for the team I did it for you shawty
BG: Аз го направих за отбора Направих го за теб Shawty

EN: I did it for the fans I did it for the glory
BG: Направих го за феновете, направих го за слава

EN: Cocky n*ggas still half cocked in my Yankee fitted
BG: Cocky N * ggas още половин килнат в моя янки оборудвани

EN: My wrist rocky Sylvester Stallone Jacob did it
BG: Моят китката скалист Силвестър Сталоун Яков го е направил

EN: Early birds furry furs
BG: Ранни птици космати кожи

EN: His and hers baby girl silver spurs
BG: Неговите и нейните сребърни момиченце разклонения

EN: You know I stay on my grind and she be right there
BG: Знаеш, че престоя на моя се смила и се тя да бъде точно там

EN: The sh*t I'm doing won't be seen and done for light years
BG: В т ш * правя няма да се вижда и направено за светлинни години

EN: Talking me and you the world is ours
BG: Talking мен и теб на света е наш

EN: All we need is our love money and the power
BG: Всичко, което трябва, е любовта ни пари и власт

EN: My love your love
BG: Любовта ми твоята любов

EN: Your sex is my drug
BG: Вашият пол е моят наркотик

EN: Boy I need your body here tonight
BG: Момче, трябва тялото ви тук тази вечер

EN: I ain't leaving this club without your love
BG: Аз не напускам този клуб без твоята любов

EN: [Adlibs]
BG: [Adlibs]

EN: Your love, your love, your love, your love,
BG: Твоята любов, твоята любов, твоята любов, твоята любов,

EN: All I want is you baby, all I want is you baby
BG: Всичко, което искам, си ти, скъпа, всичко, което искам, си ти бебе

EN: Your love, your love, your love, your love
BG: Твоята любов, твоята любов, твоята любов, твоята любов

EN: All I really want is your love, love, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
BG: Всичко, което наистина искам е твоята любов, любов, да, да, да, да, да