Artist: 
Search: 
Diddy-Dirty Money - Hello, Good Morning (Remix) (feat. Rick Ross & Nicki Minaj) lyrics (Bulgarian translation). | [Ricki Ross]
, Hello Good morning tell me what the lip read
, pretty face, thin waist with the sick...
04:43
Reddit

Diddy-Dirty Money - Hello, Good Morning (Remix) (feat. Rick Ross & Nicki Minaj) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Ricki Ross]
BG: [Рики Рос]

EN: Hello Good morning tell me what the lip read
BG: Здравейте Добро утро да ми каже какво чете на устните

EN: pretty face, thin waist with the sick weave
BG: красиво лице, тънки талии с болни тъкат

EN: first time fish tailing in the 6 speed
BG: първи път риба опашка на скоростта 6

EN: real bad boy tell em come and get me
BG: истински лошо момче да ги разпознаете, дойде и ме

EN: Im at the fight, been kinda like Bellmen
BG: Аз съм в борбата, е нещо като Bellmen

EN: only took the trip to the truck twice
BG: само се пътуването до камиона два пъти

EN: unpacked the Mac 11 and air max’s
BG: разопакован на Mac 11 и не повече от въздуха на

EN: stuff six figures in my damn air mattress
BG: неща шест цифри в проклетото си надуваем дюшек

EN: uh, I’m in love with large bills
BG: ъ-ъ, аз съм влюбен в големи сметки

EN: a dime with a fat ass, thin waist and tall heels
BG: с монета, с дебел задник, тънка талия и високи токчета

EN: yeah, it’s the teflon Don,
BG: Да, това е тефлоново Дон,

EN: hundred carrots in the charm tryna give it back to Sean.
BG: сто моркови в чар tryna го върна Шон.

EN: [Diddy]
BG: [Diddy]

EN: Hello, Good morning
BG: Здравейте, добро утро

EN: lets go, lets ride,
BG: Хайде, нека се вози,

EN: Hello, Good morning
BG: Здравейте, добро утро

EN: Hello, Good morning
BG: Здравейте, добро утро

EN: Know you’ve been waiting for it
BG: Знайте си чакал за него

EN: ’cause I seen you watching
BG: "Защото те виждал гледане

EN: so lets go
BG: така че да вървим

EN: lets get it popping
BG: ви позволява да го мак

EN: [Dirty money]
BG: [Мръсни пари]

EN: Cause I’ve been leaning on the bar
BG: Защото аз съм бил облегнат на бар

EN: looking cleaner than the star
BG: търси по-чист от звездата

EN: all these broads wont give me my props
BG: всички тези пички няма да ми даде ми подпори

EN: 25 on the bank I be stunting on there ass
BG: 25 на брега бъде спиране на растежа там задника

EN: and they mad cause the b-tch won’t stop
BG: и луд причини б-TCH няма да спре

EN: [Diddy - Dirty Money- Chorus]
BG: [Diddy - Мръсни пари-Корус]

EN: Got your boyfriend feeling like a groupie
BG: Имаш ли си гадже чувствам като Groupie

EN: (you know, you know, we know, we on that)
BG: (Знаете, нали знаете, ние знаем, ние за това)

EN: stuntin like you looking like a movie
BG: stuntin като теб гледам като на филм

EN: (you know, you know, we know, we on that)
BG: (Знаете, нали знаете, ние знаем, ние за това)

EN: and everybody know who the truth be
BG: и всички знаят кой е истина се

EN: (you know, you know, we know, we on that)
BG: (Знаете, нали знаете, ние знаем, ние за това)

EN: I blow cause I’m blowing on the ohh wee
BG: Аз удар, защото съм разпенващ на о пиш

EN: (you know, you know, we know, we on that)
BG: (Знаете, нали знаете, ние знаем, ние за това)

EN: hello
BG: здравей

EN: [Nicki Minaj]
BG: [Ники Minaj]

EN: I came up in it a little bit self centered
BG: Аз дойдох в това малко самостоятелно в центъра

EN: but did I kill a Queen
BG: но аз убие кралицата

EN: Alexander McQueen’s got a wrist on glow
BG: Александър МакКуин има една китка на блясък

EN: the bottles is on po’
BG: бутилките е по ОП'

EN: got that shibby shibby yeah shibby yeah ayou!
BG: имам shibby shibby shibby да ayou да!

EN: what the f-ck I look like b-tch I run this town
BG: какво е-СК Приличам б-TCH пускам този град

EN: I aint coming out for less than a 100 thou
BG: Аз не се показва за по-малко от 100 Ти

EN: man, the last time I checked I was bubbling out
BG: човек, за последен път аз проверих бях прокарване на

EN: got to turn down shows, out in Dublin now
BG: Трябва да намалили показва, посочени в Дъблин сега

EN: wait wait hold on, maybe they didn’t get that here
BG: чакам чакам спра, може и да не се получи, че тук

EN: like 11 hundred horses when I switch that gear
BG: като 11 сто коне, когато премина това съоръжение

EN: swerve on them sorta like I missed that dear
BG: отклонявам от тях сорта като съм пропуснал, че скъпи

EN: press that little button on the sit back chair
BG: пресата, че малко бутона на Отпуснете се стол

EN: b-tch I do it lcause I get it
BG: б-TCH аз го lcause да я получа

EN: I got billion dollar credit
BG: Имам млрд. долара кредит

EN: if you got a million dollars you could put it up and bet it
BG: ако имаш един милион долара можете да го пуснат и Обзалагам се, че

EN: I just be like hello hello but I never could salute them
BG: Аз просто се като Здравейте, здравейте, но аз никога няма да ги поздравявам

EN: young money I do it for the yout dem!
BG: младите пари да го направя за твоя германски марки!

EN: [Diddy]
BG: [Diddy]

EN: Hello, Good morning
BG: Здравейте, добро утро

EN: lets go, lets ride,
BG: Хайде, нека се вози,

EN: Hello, Good morning
BG: Здравейте, добро утро

EN: Hello, Good evening
BG: Здравейте, добър вечер

EN: you blow, you feindin’
BG: Вие удар, можете feindin'

EN: ’cause you know that your really needed
BG: Защото знаете, че наистина е необходимо

EN: and I’m the one that you wanna be with
BG: и аз съм този, който искам да бъда с

EN: but right now baby you dreaming
BG: но точно сега бебето ти сънуваш

EN: wake up and turn the lights off
BG: се събуди и изключване на осветлението

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: [Diddy]
BG: [Diddy]

EN: Hello, Good morning
BG: Здравейте, добро утро

EN: lets go, lets work,
BG: Хайде, нека работят,

EN: Hello, Good morning
BG: Здравейте, добро утро

EN: lets go, lets work,
BG: Хайде, нека работят,

EN: Hello,
BG: Здравейте,

EN: Turn me up a little bit more, I don’t think they can hear me
BG: Получете ми малко повече, аз не мисля, че може да ме чуе

EN: Check this out
BG: Вижте това

EN: Bad Boy b-tch
BG: Bad Boy б-чко

EN: lets work
BG: позволява работа

EN: come on
BG: хайде

EN: lets work
BG: позволява работа

EN: non stop lets rock lets work
BG: денонощно позволява рок позволява работа

EN: make you feel good too
BG: накарат да се почувствате добре също

EN: dont stop I see you lets work
BG: не спирай да те видя позволява работа

EN: It’s that dirty money
BG: Това е, че мръсни пари

EN: Uh, How fly is he
BG: Ами, как лети той е

EN: your baby momma cry for me like Jodeci
BG: си плаче бебето майка за мен като Jodeci

EN: so how you not notice me
BG: И така, как да не ме забеляза

EN: pull up to the club in the coldest V
BG: спра на клуба в най-студените V

EN: ugh. literally though little did he know how that n-gga Diddy flow
BG: уф. буквално въпреки че малко се знае как, че N-GGA Diddy поток

EN: how that n-gga Diddy go so hard like a crowbar still getting dough
BG: как, че N-GGA Diddy отиде толкова трудно като средство за разсичане все още се тесто

EN: woah, woah, woah
BG: полудях, полудях, полудях

EN: yeah I like this, can you feel it
BG: Да ми харесва това, може ли да го почувстваш

EN: nothing can save ya
BG: нищо не може да те спася

EN: its that Dirty money
BG: си, че Мръсни пари

EN: [Chorus]
BG: [Припев]