Artist: 
Search: 
Reddit

Di Leva - Loch Ness lyrics

Loch ness, simmande främling i djupet. Loch ness, det står en förstelnad man på undrens strand.

Loch ness
Loch ness

Jag iakttar ytans lugn från min fiskebåt... Sjöns yta krusas, en kameras dans får sin herre i trans. Skepnad så vacker, en kameras dans får sin herre i trans. En kameras dans...

Loch ness, jag känner historiens vågspel. Loch ness, det flyter någonting iland på undrens strand.

Loch ness
Loch ness

inverness hemlighet syns från min båt.