Artist: 
Search: 
Reddit

Di Leva - Hon Sprang Vilse lyrics

Förd hit som
Virvelvind
Hon var min & din
Ett ansikte som sökte sött
Ett ansikte med lust
Men avundsjukan den log
Åt hennes hopp
När marken som hon stod på
Blev till guld
Fick vi känna skuld

Hon sprang vilse i sig själv
Men skatta glatt ändå
Vi kunde aldrig ens förstå
Så Hon sprang vilse i sig själv
Men hon fanns där som få
Ändå ändå
Vad hjälper alla vackra ord nu

Bortförd som
Farligt djur
Det var deras tur
Ett ansikte som sökte sött
Ett ansikte med lust
Som tvingades att bli blind
Bakom nån dörr
Då glädjen som hon flög i
Blev en strid
Dog hon utan frid

Hon sprang vilse i sig själv
Men skatta glatt ändå
Vi kunde aldrig ens förstå
Så hon sprang vilse i sig själv
Men hon fanns där som få
Ändå ändå
Vad hjälper alla vackra ord nu