Artist: 
Search: 
Devin Townsend - Vampira lyrics (Bulgarian translation). | Night. Folows me when you're gone.
, And now... how am I to carry on?
, But into the night...
,...
03:29
video played 375 times
added 8 years ago
Reddit

Devin Townsend - Vampira (Bulgarian translation) lyrics

EN: Night. Folows me when you're gone.
BG: Нощ. Следва ме, когато си отиде.

EN: And now... how am I to carry on?
BG: И сега... как съм аз да продължа?

EN: But into the night...
BG: Но през нощта...

EN: ...into the darkness
BG: .. .into тъмнината

EN: I must be strong, carry on.
BG: Аз трябва да бъде силен, да осъществяват.

EN: Night, follows me when you leave
BG: Нощ, ме следва, когато напускате

EN: And tonight, my mind is under siege
BG: И тази вечер, умът ми е под обсада

EN: So into the night...
BG: Така през нощта...

EN: ...into the darkness.
BG: .. .into тъмнината.

EN: Unto the morn, carryig on...
BG: На утринната, carryig на...

EN: Hate as your co-conspirer
BG: Мразя като си съ Заговорникът

EN: He'll set your soul on fire
BG: Той ще подпали душата си

EN: Hate, make the flame get higher
BG: Мразя, да пламъка по-висок

EN: Kneel for me know...
BG: Коленичи за мен знам...

EN: VAMPIRA!!!
BG: VAMPIRA!!!

EN: GO !!!
BG: ОТИДЕТЕ!!!

EN: HEY, HEY !!!
BG: ХЕЙ ХЕЙ!

EN: Niht, follows me when you leave
BG: Niht, ме следва, когато напускате

EN: With the sights, and the sounds you'd not believe.
BG: С забележителности и звуци, вие няма да повярвате.

EN: So into the night.
BG: Така че през нощта.

EN: Into the darkness
BG: В тъмнината

EN: Untili the morn
BG: Untili утро

EN: Carrying on and on and on...
BG: Извършване на и на и на...

EN: Hate as your co-conspirer
BG: Мразя като си съ Заговорникът

EN: He'll set your soul on fire
BG: Той ще подпали душата си

EN: Hate, make the flame get higher
BG: Мразя, да пламъка по-висок

EN: Kneel with me know
BG: Коленичи с мен знам

EN: VAMPIRA!!!
BG: VAMPIRA!!!