Artist: 
Search: 
Devin Townsend - Christeen lyrics (Bulgarian translation). | Running, beyond the speed of sound
, 
, Calling, beyond the speed of sound
, 
, Say you love me, say...
03:41
video played 637 times
added 7 years ago
Reddit

Devin Townsend - Christeen (Bulgarian translation) lyrics

EN: Running, beyond the speed of sound
BG: Работи, отвъд скоростта на звука

EN: Calling, beyond the speed of sound
BG: Обаждам се, отвъд скоростта на звука

EN: Say you love me, say you love yourself
BG: Казвам ти ме обичаш, кажи обичаш себе си

EN: Say you need me, say you care
BG: Кажа, имаш нужда от мен, казвам ти пука

EN: Say you want me, say you want yourself
BG: Казват че ме искаш, казват искате себе си

EN: Say you want to be with me well
BG: Че искате да бъде с мен добре

EN: Christeen, that's all I ask of you
BG: Christeen, това е всичко, което поиска от вас

EN: Falling, into the open doorway
BG: Попадащи в отвори вратата

EN: Loving, what anyone else would loathe here...
BG: Любов, това, което някой друг би ненавиждам тук...

EN: Say you're with me, say you're with yourself
BG: Казваш, че си с мен, казвам си със себе си

EN: Say you're lonely, say you care
BG: Казвам ти си самотен, казвам ти пука

EN: Say you warned me, say you warned yourself
BG: Казвам ти ме предупреди, каже, ви предупреди себе си

EN: Say you want to be with me well
BG: Че искате да бъде с мен добре

EN: Christeen, that's all I ask of you
BG: Christeen, това е всичко, което поиска от вас

EN: Are you feeling okay?
BG: Чувствате ли се добре?

EN: Are you feeling so much pain
BG: Чувствате ли се толкова много болка

EN: That never goes away
BG: Че никога не си отива

EN: Oh, we know, and we're feeling so much better than before
BG: О ние знаем, и ние сме чувство много по-добре, отколкото преди

EN: What's more, is that feeling isn't failing anymore...
BG: Какво е повече, е, че чувството не е липса anymore...