Artist: 
Search: 
Destiny's Child - Say My Name lyrics (Bulgarian translation). | (Chorus A)
, 
, Say my name, say my name
, If no one is around you, say "baby I love you"
, If you...
03:59
video played 7,585 times
added 8 years ago
Reddit

Destiny's Child - Say My Name (Bulgarian translation) lyrics

EN: (Chorus A)
BG: (Корус A)

EN: Say my name, say my name
BG: Кажи името ми, кажи ми име

EN: If no one is around you, say "baby I love you"
BG: Ако никой не е около теб, да кажем'бейби Обичам те"

EN: If you ain't runnin' game
BG: Ако не е runnin'игра

EN: Say my name, say my name
BG: Кажи името ми, кажи ми име

EN: You actin' kinda shady
BG: Можете actin'доста сенчесто

EN: Ain't callin me baby
BG: Не е ли викаш ме бебе

EN: Why the sudden change?
BG: Защо внезапната промяна?

EN: Say my name, say my name
BG: Кажи името ми, кажи ми име

EN: If no one is around you, say "baby I love you"
BG: Ако никой не е около теб, да кажем'бейби Обичам те"

EN: If you ain't runnin' game
BG: Ако не е runnin'игра

EN: Say my name, say my name
BG: Кажи името ми, кажи ми име

EN: You actin' kinda shady
BG: Можете actin'доста сенчесто

EN: Ain't callin me baby
BG: Не е ли викаш ме бебе

EN: Better say my name
BG: По-добро кажа моето име

EN: Any other day I would call, you would say
BG: Всеки друг ден бих разговор, вие ще кажа

EN: "Baby how's your day?"
BG: "Бебе как е вашето ден?"

EN: But today it ain't the same
BG: Но днес това не е същото

EN: Every other word is uh huh, yea okay
BG: Всяка друга дума е ъ нали, даже наред

EN: Could it be that you are at the crib with another lady?
BG: Да не би да е тази, която вие сте на детско креватче с друга жена?

EN: If you took it there, first of all, let me say
BG: Ако го има, на първо място, нека ти кажа

EN: I am not the one to sit around and be played
BG: Аз не съм този, за да седне и да се играе

EN: So prove yourself to me
BG: Така доказват себе си с мен

EN: i'm the girl that you claim
BG: Аз съм момиче, за който твърдите

EN: Why don't you say the thangs
BG: Защо не кажеш на thangs

EN: That you said to me yesterday?
BG: Че ми каза вчера?

EN: (Chorus B)
BG: (Корус Б)

EN: I know you say that I am assuming things
BG: Знам, че ти казват, че съм се приема че нещата

EN: Something's going down that's the way it seems
BG: Нещо се случва, че е начина, по който изглежда

EN: Shouldn't be the reason why you're acting strange
BG: Ако не е причината, поради която сте действащ странни

EN: If nobody's holding you back from me
BG: Ако никой не ви върна на стопанството от мен

EN: Cause I know how you usually do
BG: Защото аз знам как обикновено правя

EN: When you say everything to me times two
BG: Когато ти кажа всичко, за да ме пъти два часа

EN: Why can't you just tell the truth?
BG: Защо не може да ти каже истината?

EN: If somebody's there then tell me who
BG: Ако някой има да каже на мен, който

EN: (Chorus A)
BG: (Корус A)

EN: What's up with this?
BG: Какво става с този?

EN: Tell the truth, who you with
BG: Кажи истината, кой си с

EN: How would you like it if I came over with my clique
BG: Как бихте искали тя да дойде с моя клика

EN: Don't try to change it now
BG: Не се опитвайте да го промените сега

EN: Sayin' you gotta bounce
BG: Казвам'Трябва да скача

EN: When two seconds ago, you said you just got in the house
BG: Когато две секунди преди, ти каза, че току що в дома

EN: It's hard to believe that you
BG: Това е трудно да повярвате, че сте

EN: are at home, by yourself
BG: се като у дома си, от себе си

EN: When I just heard the voice
BG: Когато чух гласа

EN: Heard the voice of someone else
BG: Чух гласа на някой друг

EN: Just this question
BG: Само на този въпрос

EN: Why do you feel you gotta lie?
BG: Защо смятате, че трябва да лъжа?

EN: Gettin' caught up in your game
BG: Взимам уловени в игра

EN: When you can not say my name
BG: Когато не можеш да кажеш името ми

EN: (Chorus B)
BG: (Корус Б)

EN: (Chorus A)
BG: (Корус A)

EN: (Where my ladies at) Yeah-yeah-yeah-yea-yeah
BG: (Когато ми дами в) Да-да-да-да-да!

EN: (Can you say that? C'mon) Yeah-yeah-yeah-yeah
BG: (Можеш ли да кажеш това? C'mon) Да-да-да-да

EN: Yeah-yeah-yeah-yeah
BG: Да-да-да-да

EN: (All the girls say) Yeah-yeah-yeah-yeah
BG: (Всички момичетата казват) Да-да-да-да

EN: (I can't hear ya) Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah
BG: (Не мога да чуя вас) Да-да-да-да-да-да-да-да

EN: (All the ladies say) Yeah-yeah-yeah-yeah..yeah
BG: (Всички дами казват) Да-Да-Да-Да .. Да

EN: Yeah-yeah-yeah-yeah
BG: Да-да-да-да

EN: (All the girls say) Yeah-yeah-yeah-yeah
BG: (Всички момичетата казват) Да-да-да-да

EN: Yeah-yeah-yeah-yeah
BG: Да-да-да-да

EN: Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah
BG: Да-да-да-да-да-да-да-да

EN: (Break it down) Ohh ooohh oh ooh ohhhh
BG: (Пауза я) ooohh Ох ох ох ohhhh

EN: (D.C., take it to the bridge c'mon)
BG: (DC, вземете я моста c'mon)

EN: (Chorus B)
BG: (Корус Б)

EN: (Chorus A until fade)
BG: (Корус А до вехнем)